Net als vorig jaar lanceerde het VFL een oproep aan slamdichters om zich kandidaat te stellen voor ondersteuning voor hun slamlezingen. De jury selecteerde Moya De Feyter, Jee Kast, Max Greyson en Martijn Nelen als de vier slamdichters die in 2016 gesubsidieerde lezingen kunnen geven. Zij vervoegen Anissa Boujdaini, Bardthesque, Mon, Philip Meersman, Sascha Reunes en Seckou, de slamdichters die in 2015 werden geselecteerd.

© Jess De Gruyter

Na het geslaagde traject in 2015 introduceert het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) vier nieuwe slamdichters bij een breder publiek. Met het slamlezingenproject biedt het VFL een podium aan slamdichters in het reguliere circuit (zoals in scholen, bibliotheken, woonzorgcentra of cultuurcentra), waar op dit moment voornamelijk ‘klassieke auteurslezingen’ plaatsvinden. Het VFL draagt per lezing 100 euro bij aan het honorarium van de slamdichter. Op die manier verlaagt het VFL de drempel voor organisatoren die willen kennismaken met dit genre.
 
Hoewel de aandacht voor het genre stijgt, is slam poetry immers nog niet erg bekend bij het grote publiek. Nochtans komt het genre uit een verteltraditie die zo oud is als de straat. Bij slam poetry draait het allemaal om de eigen stem te laten spreken voor een publiek. De podiumprésence is hierbij minstens even belangrijk als de tekst zelf. Slam poetry bevindt zich op het boeiende snijvlak van poëzie, podiumkunsten of zelfs hip hop of rap, en wordt vaak in de vorm van een wedstrijd georganiseerd.    
 
Het VFL lanceerde een brede oproep naar slamdichters, podiumdichters en literaire performers om zich kandidaat te stellen voor ondersteuning van hun slamlezingen. De jury, bestaande uit Carmien Michels, David Troch, Tunde Adefioye, Jamila Amadou en Kila van der Starre, selecteerde deze kandidaten: Moya De Feyter, Jee Kast, Max Greyson en Martijn Nelen.

© Jess De Gruyter

Deze vier slamdichters vervoegen dus de zes pioniers Anissa Boujdaini, Bardthesque, Mon, Philip Meersman, Sascha Reunes en Seckou, die in 2015 voor het eerst gesubsidieerde lezingen over slam poetry gaven. Omwille van het grote succes, zullen zij ook de komende jaren gesubsidieerde lezingen kunnen geven via www.auteurslezingen.be.
 
Wilt u een van deze slammers boeken?
De zes kandidaten die vorig jaar het proeftraject doorlopen hebben (Anissa, Bardthesque, Mon, Philip, Sascha en Seckou), werden eind 2015 op de auteurslijst opgenomen en kunnen net zoals andere auteurs geboekt worden via de website www.auteurslezingen.be.
 
Wilt u één van de vier nieuwe slamdichters (Martijn, Max, Moya en Jee Kast) aan het werk horen, stuur dan een mail naar auteurslezingen@vfl.be.
 

> Meer informatie, bio's, filmpjes en contactgegevens van de vier nieuwe en zes 'oude' slamdichters
> Lesmap Slam Poetry voor leerkrachten in opdracht van Creatief Schrijven
> In dit filmpje stellen we de 10 slamdichters aan u voor