De twee nieuwe reglementen voor de gesubsidieerde lezingen 2018 staan online. Het ene reglement is gericht op organisatoren, en toont de voorwaarden om een subsidie te kunnen aanvragen. Het andere reglement richt zich op de auteurs, en toont de voorwaarden om opgenomen te worden op de auteurslijst.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

Reglement auteurslezingen 2018

1) De minimum- en maximumhonoraria voor auteurs zijn opgetrokken

Het maximumhonorarium is verhoogd van 500 naar 600 euro. Wanneer een auteur een bedrag vraagt hoger dan 600 euro, verstrekt het VFL geen subsidie.

De minimumtarieven zijn verhoogd van 30 euro naar 35 euro en van 50 euro naar 60 euro (afhankelijk van de organisator of doelgroep).
Bij een lager bedrag, verstrekt het VFL geen subsidie: 

- scholen: vervoersonkosten + minimaal 35 euro eigen inbreng voor honorarium;
- leesclubs: vervoersonkosten + minimaal 60 euro eigen inbreng voor honorarium;
- bibliotheken:
 • vervoersonkosten + minimaal 35 euro eigen inbreng voor honorarium (schoolpubliek);
 • vervoersonkosten + minimaal 60 euro eigen inbreng voor honorarium (algemeen publiek);
- socio-culturele organisaties, zorginstellingen, cultuur- en gemeenschapscentra, kunstenorganisaties, organisaties voor kunsteducatie en sociaal-artistieke werking en boekhandels:
 • vervoersonkosten + minimaal 35 euro eigen inbreng voor honorarium (voor specifiek doelpubliek in het kader van interculturaliteit of armoedebestrijding);
 • vervoersonkosten + minimaal 60 euro eigen inbreng voor honorarium (algemeen publiek).

2) Alle individuele filialen van boekhandels kunnen een gesubsidieerde lezing aanvragen

Tot en met 2017 konden enkel onafhankelijke boekhandels een subsidie aanvragen. Nu kunnen alle individuele filialen van boekhandels dat, dus ook Standaard Boekhandel, Fnac...

3) Geen maximum aantal gesubsidieerde lezingen per auteur per dag 

Tot en met 2017 subsidieerde het VFL tot maximaal 3 gesubsidieerde lezingen per auteur per dag. Vanaf 2018 staat er geen maximum meer op.
Het maximum van 15 gesubsidieerde lezingen per jaar blijft wel behouden. 

--> Lees het volledige subsidiereglement voor auteurslezingen 2018

Criteria opname auteurslijst 2018

1) Visuele en klankdichters komen in aanmerking

Sinds 2017 kunnen professionele slam- en podiumdichters die geen publicatie hebben bij een professionele uitgeverij zich kandidaat stellen om opgenomen te worden op de auteurslijst.
Vanaf 2018 komen daar ook professionele visuele en klankdichters bij.
Zij worden opgenomen indien zij kunnen aantonen dat hun literair werk kwalitatief is en op een professionele manier naar een publiek wordt ontsloten. 

--> Lees het volledige subsidiereglement voor criteria voor opname op de auteurslijst 2018