HOE GEEF IK EEN GESUBSIDIEERDE AUTEURSLEZING?

Je bent nog niet opgenomen op de auteurslijst

Auteurs, illustratoren, dichters, slam-, podium-, klank- en visuele dichters, striptekenaars, vertalers en non-fictieauteurs die aan bepaalde criteria voldoen, komen in aanmerking voor de auteurslijst. Voor je gesubsidieerde auteurslezingen kan geven moet je een aanvraag indienen om opgenomen te worden op de auteurslijst. Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie auteurslezingen.

→ Bekijk de criteria voor opname op de auteurslijst

→ Lees hier 8 tips voor het indienen van een sterke aanvraag

→ Stel je kandidaat voor de auteurslijst

Je bent al opgenomen op de auteurslijst

Zodra je op de auteurslijst staat, kan je op deze site eenvoudig je lezingen beheren.

Met je e-mailadres of persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord kan je gebruik maken van volgende functies:

  • je aanvragen online raadplegen, bevestigen of afwijzen;
  • een overzicht bijhouden van je gesubsidieerde lezingen;
  • je online auteurspagina up-to-date houden.

Je kunt maximaal 15 gesubsidieerde lezingen per jaar geven. 

→ Meld je aan om je lezingen en persoonlijke gegevens te beheren

Hoe gaat het in zijn werk?

1. Een organisator die jou wil uitnodigen voor een lezing neemt persoonlijk contact met je op. Organisatoren vinden jouw gegevens op de auteurslijst van deze website. Als je ervoor gekozen hebt om je persoonlijke gegevens niet op de website te plaatsen, dan kan de organisator contact opnemen met Literatuur Vlaanderen. Je kunt er ook voor kiezen om de gegevens van een contactpersoon te publiceren op de website.

2. Nadat je met de organisator afspraken hebt gemaakt over datum, tijdstip, prijs en praktische benodigdheden vraagt de organisator een subsidie aan voor de lezing. Dat moet minstens een maand voor de lezing gebeuren.

3. Na afloop van de lezing vullen zowel de auteur als de organisator een verslag in. Voor een organisator is dat verplicht, voor een auteur optioneel. Beide kunnen kiezen of het verslag zichtbaar is voor de ander of niet.

4. Wanneer Literatuur Vlaanderen het verslag van de organisator heeft ontvangen, betaalt ze het totaalhonorarium (inclusief subsidie) aan de auteur. Literatuur Vlaanderen stuurt ook een factuur naar de organisator om de eigen bijdrage en de vervoersonkosten te innen.

Literatuur Vlaanderen bemiddelt enkel voor gesubsidieerde lezingen

Wanneer Literatuur Vlaanderen een lezing subsidieert, dan regelt ze de uitbetaling voor de auteur. Voor deze lezingen hoeft de organisator de eigen bijdrage en de vervoersonkosten dus niet rechtstreeks aan de auteur te betalen.

Literatuur Vlaanderen komt echter niet tussen bij niet-gesubsidieerde lezingen. De organisator moet de auteur dan rechtstreeks betalen. Er is één uitzondering: als er in dezelfde week zowel een gesubsidieerde als (een of meerdere) niet-gesubsidieerde lezingen doorgaan, dan bemiddelt Literatuur Vlaanderen voor het totaalhonorarium van die week.
De organisator vermeldt in de aanvraag voor de gesubsidieerde lezing het correcte totaalhonorarium voor alle lezingen van de auteur in die periode en geeft bij de opmerkingen aan over hoeveel lezingen het gaat.

Contract voor niet-gesubsidieerde lezingen

Voor gesubsidieerde lezingen geldt de aanvraag die de organisator invult op de website, en waarmee de auteur zich akkoord verklaart, als contract.
Voor niet-gesubsidieerde lezingen heeft Literatuur Vlaanderen een voorbeeldcontract opgemaakt. Iedere auteur kan dit gebruiken en aanpassen.