PEN Vlaanderen is de auteursvereniging die ijvert voor vrije meningsuiting en zich inzet voor vervolgde schrijvers. De organisatie komt specifiek op voor schrijvers, bloggers, dichters, journalisten of theatermakers die hun land van herkomst moesten ontvluchten door wat ze schreven. PEN Vlaanderen wil zoveel mogelijk scholen en leerlingen kennis laten maken met deze auteurs en met hun literaire werk. Dat doet de organisatie via het concept van een duo-lezing: daarbij krijg je een PEN-auteur én een Vlaamse auteur die actief is bij PEN samen op bezoek in de klas.

PEN-auteur Hoshang Ossi vertelt over zijn leven en werk. © Bob Van Mol.

Waarom een duolezing met een PEN-auteur?

Leerlingen krijgen informatie over de impact van (een gebrek aan) vrije meningsuiting, over leven in een land waar je niet geboren bent, over identiteit en hoop, over mooie woorden en nieuwe kansen. Die thema’s worden veel concreter wanneer de leerlingen erover horen uit de mond van iemand die het echt heeft meegemaakt. 

Hoe gaat zo’n lezing in zijn werk?

Een lezing duurt ongeveer één lesuur. Tijdens dat lesuur gaan de twee auteurs in gesprek met de leerlingen. De PEN-auteur vertelt over zijn werk en zijn leven als auteur in een ander land. Hij leest samen met de leerlingen een stuk tekst. De begeleidende auteur interviewt en modereert het gesprek.

Op de website van PEN Vlaanderen vind je meer info over de auteurslezingen en de beschikbare auteurs. Je vindt er ook suggesties over hoe je de lezing kan voorbereiden met je klas.

Zelf een PEN-auteur uitnodigen?

Stuur een mail naar info@penvlaanderen.be. Geef in die mail aan wanneer je de lezing (ongeveer) zou willen organiseren, en voor hoeveel leerlingen. Je kunt ook al aangeven welke auteur(s) je zou willen uitnodigen. PEN Vlaanderen kan ook de match maken tussen jouw school, de PEN-auteur en de begeleidende Vlaamse auteur.

Deze PEN-auteurs kun je uitnodigen in de klas. © PEN-Vlaanderen. 

Hoeveel kost het?

PEN Vlaanderen en Literatuur Vlaanderen nemen allebei een gedeelte van de betaling aan de auteurs op zich. PEN Vlaanderen betaalt het honorarium aan de PEN-auteur en Literatuur Vlaanderen regelt dit voor de Vlaamse auteur. Jouw bijdrage bestaat uit het vergoeden van een gedeelte van de betaling aan de Vlaamse auteur.

Voor één lezing betaal je 100 euro en ook de vervoersonkosten van de auteur. Voor twee lezingen op dezelfde dag betaal je 150 euro, aangevuld met de vervoersonkosten.

Literatuur Vlaanderen legt per lezing 100 euro bij. Hiervoor moet je een subsidieaanvraag indienen via www.auteurslezingen.be. Deze aanvraag dien je in zodra je alle afspraken met PEN Vlaanderen hebt gemaakt.   

Meer informatie

Op de website van PEN Vlaanderen kun je terugvinden wie je allemaal op bezoek kunt krijgen.

  • CTA: PEN-auteurs – Wie kun je uitnodigen? – Ontdek het hier.

https://penvlaanderen.be/pen-auteurs/

  • CTA: Auteurslezingen – Een auteur uitnodigen met steun van Literatuur Vlaanderen – Auteurslezingen.be

https://auteurslezingen.be/