Beste organisator,

Hoe is het auteursbezoek geweest? Kon u een speld horen vallen? Heeft een illustrator de klas op stelten gezet? Zijn plots alle boeken van die ene schrijver uitgeleend in de bib? Heeft u iets gehoord waar u van opkeek, iets wat u heeft geraakt?

Beste auteur,

Hingen de leerlingen aan uw lippen? Stond u versteld van de vragen uit het publiek? Sloeg uw tekentechniek aan? Werd u goed ontvangen?

In dit gastenboek kan u uw ervaringen en tips delen met andere auteurs, leerkrachten, bibliothecarissen, verenigingen...


Frank KLOECK

Diane Broeckhoven te gast bij lectuurgroep Davidsfonds Mortsel
Lezers lopen warm op koudste oktoberdag …

Dinsdag 13 oktober 2015. De koudste in 100 jaar. Meer dan 20 literatuurliefhebbers trotseerden dapper de Siberische temperaturen om zich te warmen aan de literatuur. En “warm” is ook het eerste woord dat je te binnen schiet om auteur Diane Broeckhoven te typeren. Die namiddag was ze te gast bij de leesgroep van de Mortselse Davidsfondsafdeling, waarop overigens ook niet-leden van harte welkom waren.

Debuut
Diane is geboren in Antwerpen. Eerst schreef ze jeugdromans. Voor Een dood vogeltje (1986) sleepte ze al meteen de (allereerste) Boekenleeuw in de wacht. Later volgde werk voor volwassenen. Een uitschieter is ongetwijfeld De buitenkant van meneer Jules (2001). De titel werd in zo’n 15 talen vertaald. Met name bij onze oosterburen (Ein Tag mit Herrn Jules) groeide het werk uit tot een heuse bestseller. In totaal vonden zo’n 250.000 exemplaren er de weg naar een gretig publiek!

Succesverhaal
Als lezers peilen naar het waarom van dat megasucces, reduceert onze gaste het bijna tot een toevalstreffer. Haar aanwezigheid op een boekenbeurs in Duitsland én in een druk bekeken literair programma op een Duitse omroep fungeerden volgens haar als “triggers”. Mogen we zo vrij zijn die toelichting sterk te relativeren. Media-ondersteuning werkt alleen als er inhoudelijk en qua stijl sterke intrinsieke kwaliteiten te onderkennen zijn. En dat is met “meneer Jules” ongetwijfeld het geval. Hoe omgaan met eindigheid en dood is een universeel gegeven dat de auteur vanuit alledaagse, erg herkenbare situaties, tot een universeel raamkader weet op te tillen. En dat universele appel verklaart ongetwijfeld ook de niet onaardige weerklank in binnen- en buitenland.

Zen
Een lezeres vertelt hoe “zen” ze wordt bij de lectuur van Dianes werk, dat voor haar blijkbaar een bepaalde, weldoende en rustgevende sfeer uitstraalt. De auteur is zichtbaar in haar nopjes met die reactie. Ze woonde zo’n 30 jaar in Nederland waar ze beroepsactief was als journaliste. Ze werkte onder meer voor het spiritueel tijdschrift Onkruid. In dat raam had ze contact met diverse “goeroes” (in de goede betekenis van het woord) die poogden in te spelen op zingevingsvragen. Maar ook persoonlijk interesseert het onderwerp “meditatie” haar heel sterk. Ze verdiepte zich niet alleen in het onderwerp, ze beoefent zelf ook tal van meditatietechnieken. Een en ander heeft haar, naar eigen zeggen, erg geholpen in soms zware periodes die ze tijdens haar leven doormaakte. Dat ze die rust via haar verhalen blijkbaar kan “doorgeven”, vindt ze erg positief. De auteur woont overigens in het Antwerpse Begijnhof waar ze die rust dagdagelijks kan terugvinden.

Stijl
Een ander lezer valt het op dat Dianes boeken allerminst dikke turven zijn. De auteur beaamt en wijst op een tegenstelling. Als ze praat doet ze dat breedvoerig en honderduit. Schrijven doet ze daarentegen sober, gebalder en daarbij is ze korter van stuk. Heel opmerkelijk. Wat vele lezers ook opvalt – en als erg positief aanmerken – is dat de auteur een veeleer “suggestieve” dan wel “expliciete” stijl hanteert, die nog een heel stuk aan de verbeelding van de lezer overlaat.

***

Vooruitblik
Na de pauze licht Diane een tipje van de sluier van nieuw werk dat op stapel staat. Volgend jaar wordt ze 70. Om dat jubeljaar extra glans bij te zetten, besloot haar uitgever een nieuwe uitgave uit te brengen van Het verkeerde keelgat waarvan de oorspronkelijke versie in 1998 verscheen. Bovendien werkt Diane aan een nieuw boek dat eveneens in 2016 zal verschijnen. Ze verklapte ons zowaar al de titel : Wat voorafging. Thema is de nogal turbulente relatie maar haar vorig jaar overleden moeder. Maar de auteur wil er allerminst een afrekening van maken: het wordt ook zeer zeker een liefdesbetuiging.

We sluiten af met een citaat van de auteur: “Schrijven met mooie taal is als koken met lekkere ingrediënten.” We wensen Diane alvast nog tal van “smaakmakende” activiteiten toe!

Frank Kloeck

KaatCuvelier

Gisteren in de klas (6de basisschool) lezing meebeleefd van Twiggy Bossuyt. Fantastisch !
Een aanrader voor elke zesde klas en voor eerste graad secundair onderwijs !
Boeiende lezing met interactie volgens opdrachten van Twiggy, creatieve verwerking adhv schrijfopdracht - theateroefening - bewegingsopdracht, dit alles op niveau van de leerlingen.
Hun enthousiasme was zalig om te horen en te zien !

Marie-Claude Van Grunderbeek

De taal van Karel Van de Woestijne is wat zwaar op de hand voor 21e-eeuwers, maar als Peter Theuninck met fragmenten uit diens oorlogsverslagen de Groote Oorlog evoceert, klinkt het aangenaam en krijgt het publiek een aantrekkelijk en leerrijk beeld van hoe het leven in die moeilijke tijden verliep. Oude foto's lichten de teksten toe. De situatie van de schrijver, die ook zijn brood moet verdienen, wordt ook geduid.

Catharina Reysen

Bezoek van Gerda Dendooven aan de Stedelijke Academie voor Kunsten Maaseik op woensdag 18 maart jl..
We nodigden Gerda Dendooven uit in kader van ons eindproject Woord met als titel: Ik dacht dat het een simpele dag zou worden maar dat was het weer niet/ Analyse van modern, Vlaams Jeugdtheater. Het leek ons interessant om vragen en bevindingen rond het toneelstukje aan de auteur zelf voor te leggen tijdens een lezing en een interview. Vermits mevrouw Dendooven ook illustrator is, werd er meteen een lezing aan vastgekoppeld voor de leerlingen van de afdeling Beeldende Kunst, een lezing trouwens waarover kinderen en leerkrachten zeer enthousiast waren en achteraf niet uitgepraat raakten. Een lezing kortom voor herhaling vatbaar. Het werd in ieder geval geen simpele dag voor Gerda Dendooven zelf, eerder een hectische bedoening van het begin tot het einde. Er was het heen en weer pendelen met trein en auto op de route Gent-Genk-Maaseik; er waren de twee lezingen én het interview. Na de eerste lezing kwam mevrouw Dendooven (zonder enige rustpauze!) ons Woordlokaal binnengestormd voor het interview dat aan de Woord-lezing vooraf zou gaan, gaf ons een ferme handdruk en maande ons aan meteen aan de slag te gaan. Hoewel mevrouw Dendooven al die tijd op een half broodje teerde, bleven de (uitnodigende Limburgse) taarten die op tafel stonden wegens tijdgebrek onaangeroerd. Evengoed presenteerde ze meteen een stuk taart aan de leerlinge die per ongeluk het lokaal binnenwandelde. Ze houdt van kinderen en jonge mensen, zoveel is zeker en droeg dat lieve, warmhartige gevoel trouwens de hele namiddag met zich mee doorheen de gangen, in de aula, in ons woordlokaal... Een straffe madam leek ze ons wel met een uiteenlopend karakter: chaotisch en toch zo helemaal zen. Ze gaf een excentrieke indruk met de haren in een scheef, warrig knotje dat zich niet temmen liet en de opmerkelijke klederdracht (losse, kleurrijke kledij). Een echte artistiekeling. Hoe dan ook mevrouw Dendooven bleek een onvermoeibare dame te zijn. Getuige hiervan: haar niet aflatende energie tijdens de snel op elkaar volgende activiteiten waar ze met de nodige rust en een grote portie geduld doorheen wandelde.
Het interview met Gerda Dendooven was kort, maar krachtig. Kort omwille van de zeer beperkte tijd tussen beide lezingen in. Krachtig omwille van de geconcentreerdheid waarmee ze de vragen kon beantwoorden en waarbij we vooral onthouden dat Gerda Dendooven van jongs af aan geïntrigeerd is geweest door de angst. Dit is ook het hoofdconcept van ons toneelstuk. De angst verwerkt ze in zowat elk kinderboek of theaterstuk. De angst is volgens haar de drijfveer van het menselijk handelen, de duw in de rug om vooruit te gaan, om dingen nu te doen zolang er nog leven rest. Dit kan zich vinden in de ‘hic et nunc’-mentaliteit of het YOLO-gedrag van jongeren: leven om te leven. Te snel kwam er aan het gezelschap van deze boeiende, interessante, lieve, sympathieke dame een einde en even charmant en fris als bij aanvang nam ze afscheid, stapte het autootje van onze leerkracht in en liet de pittige autorit "cowboygewijs" (zoals mevrouw Dendooven het later via een trouwens erg lieve mail zelf verwoorden zou) zengewijs aan haar voorbijgaan...
Maaseik blikt tevreden terug... de lezingen smaakten absoluut naar meer...
Verslag door de woordleerlingen Gilles en Lauren.

sara desteghe

Gisteren kwam Tine Mortier op bezoek in het 2e leerjaar van onze school. De auteurslezing was fantastisch. Een fijne afwisseling tussen vertellen over zichzelf en voorlezen uit haar boeken. Ze maakte ook echt tijd voor de kinderen, liet hen vragen stellen, ervaringen delen. Een absolute aanrader!

Vera Asnong

T.I.H.H. Hasselt 05/02/2015
Op zoek naar een auteur die zéér boeiend over zijn werk komt vertellen voor leerlingen van het technisch- en beroepsonderwijs is Dhr M. Hendrickx.
Zijn sterkte is dat hij afwisselend vertelt en spraakmakend materiaal toont.
Tevens worden er maatschappelijke problemen aangekaart.
En dit alles blijft betaalbaar. Hij mag zeker terugkomen.

Vera Cop

Griet Op de Beeck, zondag 18 januari 2015 in Zandhoven (Lezing in het kader van Toast Literair van het Davidsfonds)

Griet is een begenadigd spreekster die vlot haar verhaal vertelt waarin een aantal aangrijpende, mooie voorleesmomenten uit haar beide boeken verwerkt zijn.

Het geheel blijft luchtig maar met de nodige ernst, want steeds zit er een tweede laag onder haar verhaal, waardoor eenieder aangesproken wordt en zich in het verhaal herkent. De levenswijsheid die in haar boeken zit, vertaalt zij prachtig in haar lezing.

De aanwezigen leerden Griet in alle openheid kennen in het traject dat zij aflegde tot de persoon die ze vandaag is : auteur. De strijd die ze zelf aangegaan is om haar leven in eigen hand te (durven) nemen. Een verhaal van aanpakken, een hoopvol verhaal.

De voorleesfragmenten verheffen de lezing tot een mini theaterproductie. Ze ontroerden, grepen mensen naar de keel of brachten hen aan het lachen.

Griet was na de lezing door eenieder aanspreekbaar. Ze nam haar tijd voor een kort gesprek en voorzag elk boek dat iemand bij zich had van een mooie persoonlijke boodschap en haar fraaie kaligrafische schrijfstijl.

Begeesterend. Absolute aanrader voor elke organisator.

Dirk Dekyvere

Eveline Vanhaverbeke was te gast op toast literair van Davidsfonds Wevelgem van 18 januari 2015. Een bijzonder aangenaam vertellende auteur die niet alleen weet te boeien door de maniakale juistheid van feiten, plaatsen en personen die in haar romans voorkomen, maar die bovendien op een subtiele manier in haar blogs af en toe een snufje maatschappijkritiek laat binnensluipen zonder te schofferen. Warm aanbevolen!

Dirk Dekyvere - Davidsfonds Wevelgem

Ingrid Vander Veken

In De Vertellerij hield ik zopas mijn eerste lezing van het jaar voor de Gezinsbond Berchem. Ik praatte er over mijn leven en mijn boeken, en hoe die twee met elkaar verweven zijn. Over de terugkerende thema's ook: anders zijn, de rol van het toeval, de band tussen leven en dood. Mijn lezing was in deze vorm ook voor mij een primeur, dus vond ik het erg fijn dat het publiek daar zo aandachtig en met duidelijke waardering voor het vleugje humor op reageerde. Met dank aan de voortreffelijke organisatie.

Suzanne Nelissen

Een bevlogen schrijfster is Kim Crabeels zeker. Ze sprak met kennis van zaken vanuit de leefwereld van het jonge kind en inspireerde en boeide onze studenten vanaf de eerste tot de laatste minuut! Een aanrader als motiverende instap voor de uitwerking van een thema rond ziek zijn in het eerste trimester van het eerste leerjaar.

Danny De Stammeleer

Auteur Kris Van Steenberge te gast bij De Lezende Paling te Sint-Lievens-Esse op zaterdag 18 oktober 2014.

Mr. Van Steenberge zijn lezing was tot nu toe één van de betere die De Lezende Paling al gekend heeft. Het publiek hing aan de lippen van de auteur : verhalend zeer sterk, een aantal passages uit zijn boek "Woesten" werden door de auteur op een bijzonder attractieve manier naar voor gebracht.
Het publiek was dan ook zeer enthousiast. Een zéér geslaagde avond! Kris Van Steenberge is top.

Frank KLOECK

Auteur Paul Claes te gast bij de leesgroep Davidsfonds-Mortsel

Veelzijdig veelschrijver
Auteur Paul Claes (°1943) valt niet zomaar onder één noemer te vatten. Romancier, vertaler, essayist, dichter, pasticheur, exegeet …. Een hedendaagse uomo universale, naar het tijdens de renaissance gekoesterde ideaalbeeld dat streefde naar een zo volledig mogelijke ontwikkeling van de mens (kunst, wetenschap, ethiek). Deze eredocent Vertalen aan de KULeuven studeerde Klassieke én Germaanse talen. Wat hem niet belet ook zeer grondig de Franse, Spaanse en Italiaanse literatuur
en cultuur te beheersen.

Niet alleen kwalitatief, ook kwantitatief gooit deze auteur hoge ogen: onder de titel “C” publiceerde hij in 2011 zijn honderdste werk (in het Latijn staat “C” voor 100).

Op dinsdag 14 oktober waren we dan ook niet weinig in onze nopjes deze eminente “touche- à- tout” als gast in onze leesgroep te mogen verwelkomen.

Intertekstualiteit
In 1981 verscheen De mot zit in de mythe, waarin de auteur onderzoek doet naar de wijze waarop Hugo Claus inspiratie zocht bij de klassieke auteurs. “Intertekstualiteit” (het speuren naar verbanden en raakpunten tussen diverse teksten) is dan ook een aspect dat Claes na aan het hart ligt.

Reizen in de tijd
Bij het bredere publiek raakte onze gast bekend door onder meer De kameleon (2001) en De leeuwerik (2010) . Beide romans kwamen tijdens onze bijeenkomst uitvoerig aan bod. Wie ze leest, maakt een reis in ruimte en tijd: de eerste titel voert ons naar de Verlichting van de 18de eeuw, de tweede naar de tijd van de troubadours (de Provence - 12de eeuw).

De kameleon
Dit merkwaardig dier, dat zich soepel transformeert al naar gelang de variërende omstandigheden, staat ongetwijfeld model voor een motto dat Paul Claes dierbaar is: mobilis in mobili (beweeglijk in het beweeglijke). De mens moet zich voortdurend aanpassen aan wisselende contexten.

Schijn en zijn is dan ook een hoofdthema in deze roman. Vrouw/man, edelman/ bedelman, pion/spion, licht/donker: alles lijkt wel naar hartenlust inwisselbaar. Een overheerlijk taalspel onderbouwt een web aan intriges met onwaarschijnlijke plotwendingen. Een ware degustatie voor de lezer-fijnproever! In 2001 werd dit werk dan ook bekroond met drie prijzen! Als een echo weerklinkt dertien jaar later in de Mortselse bib een hartelijk applaus als blijk van waardering voor het doorleefd voorgelezen fragment!

De leeuwerik
De leeuwerik speelt in de tijd van de troubadours. De trouvères bedachten (trouver) niet alleen thema’s, ze werkten er ook variaties op uit (cf. het Griekse tropein - “veranderen”). Ten slotte componeerden ze er muziek bij en voerden ze, als zanger/instrumentalist de composities ook uit. Muziek is overigens nóg een interessesfeer van de auteur. Op de tonen van het gezang van de leeuwerik werkt hij het thema geraffineerd uit in de roman, waarin voorts de “hoofse liefde” centraal staat. Paul Claes wijst erop dat daarin de kiem lag die zou uitgroeien tot het latere begrip van de “romantische liefde”.

Project
Hoewel Paul Claes de pensioengerechtigde leeftijd al even voorbij is, staat nog heel wat werk in de steigers! Op de Boekenbeurs vind je momenteel zijn meest recente creatie: Kinderen van Rousseau. Hier bespeelt de auteur meesterlijk een nog niet vermeld genre: dat van het pamflet. Hij revolteert er onder meer tegen de dictatuur van “supermarktmuziek” die ons haast voortdurend in de greep houdt. Ook tegen een soort “gestroomlijnd eenheidsdenken” in onze samenleving, waarin nauwelijks nog ruimte lijkt te zijn voor een gedurfde mening of enige echt tegendraadse opinie.

Dit nieuwe werk biedt u alleszins hét gedroomde alibi om het oeuvre van deze onvolprezen auteur te (her)ontdekken!

Frank Kloeck
(Bronnen: cobra.be – schrijversgewijs.be)

Gert Vingeroets

"Het vlees is woord geworden"; 'Van den vos Reynaaerde' als sociale parodie op het Johannesevangelie, is geen doordeweekse literaire lezing. Het is een 'inleiding tot' en een 'verantwoording van' René Broens' doctoraatsthesis-in-wording waarin hij met concrete voorbeelden zijn nieuwe interpretatie toelicht van 'Van den Vos Reynaerde'.
Het is een wetenschappelijk aanpak, een grensverleggende aanpak, waarbij het hoofddoel niet 'dé' ene zaligmakende interpretatie is die alle voorgaande vervangt, maar een gefundeerde, gedocumenteerde, tekstanalytisch onderbouwde 'mogelijke' stelling.
De auteur kan zijn 'verhaal' ook goed brengen, met de nodige humor (=van den vos Reynaerde) en in een verduidelijkend maatschappelijk-historisch perspectief.
Een waardig pleidooi voor respect voor ons literair erfgoed.

Erna Delancker

De poëzieprelude op 5/7/2014 in de kerk van Wulpen - Koksijde was fantastisch.
Daar waren Mustafa Kör, Ruth Lasters, David Troch en Paula Loeckx en het streepje muziek kwam van Wim Chielens en An-Sophie Noppe.
Allen topklasse. Zeer goede auteurs - hebben hun werk zeer mooi en goed gebracht. En inderdaad, je kon op bepaalde momenten een speld horen vallen in de kerk. De organisatie was zeer tevreden.

Mieke Van Berendoncks - MUZIX

Morgen mogen we weer heel wat kinderhartjes verwarmen met onze vertellingen over Bo! Heerlijk!

Bo is een prentenboekenreeks voor jonge kinderen over een aandoenlijk varkentje. Uiterlijk misschien stoer, innerlijk van koekenbrood en allesbehalve een bink. Levenslustig en een tikkeltje ondeugend huppelt hij door elk boek.

De reeks is een creatie van auteur Geert De Kockere en illustratrice Tineke Van Hemeldonck.

We gingen een leuke samenwerking aan.
MUZIX werkte een interactieve vertelling uit bij het boekje 'Bo is nooit bangt'. Bij het boekje 'Bo is geen varken' werd het zelfs een musical!
Dit alles uitgevoerd door 2 acteurs/zangers en natuurlijk ook de kinderen zelf!

We zijn helemaal gek van Bo!
ToedelieBo!

Meer info vind je op onze website:
http://musicalstages.be/bo-het-varken/bo-de-musical

Wie nog leuke boekenideetjes heeft, is altijd welkom bij ons! Wij houden van toffe samenwerkingsverbanden!

Mim El Messaoudi

Ik ben altijd heel ontroerd als ik zie hoe fier de (allochtone) kinderen zijn als ze herkenbare verhalen uit hun land horen.
Ze voelen zich ook erg volwassen als we afspreken niet te lachen met de leerling die laat zien hoe er gebeden wordt in de moskee.
Het volstaat te zeggen dat "respect" een teken is dat ze al groot zijn en dat raakt hen wel. De Vlaamse EN de allochtone kinderen reageren dan juist hetzelfde. Dat is een bevestiging dat kinderen minder vreemd voor elkaar zijn dan de volwassen soms vrezen. Ik ben gelukkig dat ik hiervan getuige mag zijn, telkens opnieuw. Mim (El Messaoudi)

Liesbet Mertens

Deze week was het een drukte van belang in het Sint-Jozefscollege te Aarschot! De leerlingen (van de kleinste kleuter tot de stoerste zesdeklasser) werden ondergedompeld in de jeugdboekenweek. Ze werden, door de ouderraad, getrakteerd op auteurslezingen van Liesbet Slegers, Frank Daenen, Tom Schoonooghe, Jan De Kinder, Marjolein Pottie, Maarten Jaegermeester en Stefan Boonen. Vele van deze auteurs weten hun weg al vlot te vinden naar de school. Het was weer een hele organisatie, maar het leverde vele blije gezichtjes op!
Een oprechte dankjewel aan het Vlaams fonds der letteren voor de toegekende subsidies, want zonder dit financiële steuntje zou dit niet realiseerbaar zijn.

Linda Van Mieghem

Er zijn zo van die momenten waarop je denkt: wat lopen die volwassenen toch te mekkeren over de jeugd? Gisteren was zo een moment. Een lezing geven aan kinderen van een tweede leerjaar die je boeken met plezier gelezen hebben, die volop vragen stellen... en dat alles op een heerlijke leeszolder. Wat wil je nog meer als jeugdauteur?

Linda van Mieghem

Miepie Questier

Traliemama’s door Sabine De Vos 24/2/2014

Sabine bezocht de vrouwenafdeling in de gevangenissen van Brugge, Gent en Antwerpen om de verhalen van een aantal vrouwen in haar boek te bundelen.
Vier procent van de gevangenen in ons land zijn vrouwen en tachtig procent hiervan zijn mama’s. De meeste onder hen zitten wegens diefstal of drugs maar soms ook voor levensdelicten.
In België wordt in de gevangenis alles met veel discipline geregeld, er is geen sprake van eigen inbreng, er is ook weinig traumabegeleiding zodat na vrijlating terugval vaak voorkomt. Scandinavische landen kennen een systeem met bewaakte huizen waar de mama’s zelf meer initiatief kunnen nemen en dan ook vlotter terug in de maatschappij leren leven en werken.
In Brugge kunnen kinderen tot 3 jaar bij hun mama blijven , ze mogen wel op uitstap met beambten, of een paar dagen logeren bij familie. Het is echter nooit de mama die beslist of het kind bij haar blijft, wel de rechtbank. De meeste mama’s missen dan ook gedurende hun hele gevangenschap het contact met hun opgroeiende kinderen.

Heel veel moeders zijn kwetsbare vrouwen met een laag zelfbeeld , vaak met dominante mannen, waardoor ze verzeilen in allerlei complexe situaties. Door de verhalen van Sabine lijkt het inderdaad dat het zwart-wit beeld over criminele vrouwen beter vele grijze tinten zou hebben. Daders zijn ook vaak slachtoffers.
Ik ben gehaast om haar boek te lezen.

Leen Huet

Mijn lezing voor filosofisch genootschap 'Het Zoekend Hert' was een bijzonder aangename ervaring. Vriendelijke ontvangst door de organisatoren, in een mooi kader, een volle zaal met een geboeid publiek dat achteraf interessante vragen stelde. Een spreker kan zich niet beter wensen.

Pagina's