Literatuur Vlaanderen kent ook subsidies toe aan organisatoren uit België voor lezingen met auteurs uit Nederland!

  • Het kan gaan om lezingen die in België worden gegeven, of lezingen die online plaatsvinden.
  • De subsidie kan worden aangevraagd voor alle auteurs die opgenomen zijn in de schrijverslijst van de Nederlandse Schrijverscentrale, op voorwaarde dat het honorarium van de auteur niet hoger ligt dan 600 euro per lezing.
  • Alle andere criteria uit het reglement voor gesubsidieerde auteruslezingen blijven ook van kracht.
  • Vergeet niet om op voorhand contact op te nemen met de auteur om alle praktische, financiële en inhoudelijke afspraken vast te leggen. Pas nadat deze afspraken gemaakt zijn, kan je een subsidie aanvragen voor de lezing.
  • Beschik je nog niet over de contactgegevens van de auteur die je zou willen uitnodigen? Neem dan contact op met de Schrijverscentrale (via info@deschrijverscentrale.nl). Zij sturen je uitnodiging door naar de auteur. 
  • Liggen de afspraken vast? Dan kan je de subsidie (100 euro per lezing) aanvragen via dit aanvraagformulier.
  • Mail het ingevulde formulier ten laatste één maand voor de lezing naar info@auteurslezingen.be. Team auteurslezingen verwerkt je aanvraag zo snel mogelijk en houdt je via mail op de hoogte!