Hoe begin je eraan? 

Bij de organisatie van een auteurslezing komt heel wat kijken: van het kiezen van een auteur over alle praktische en inhoudelijke afspraken tot de promotie voor de lezing – en natuurlijk de lezing zelf. Het initiatief voor dit alles ligt in de eerste plaats bij de organisator. Die maakt de nodige afspraken rechtstreeks met de auteur en dient vervolgens een subsidieaanvraag in via auteurslezingen.be. Literatuur Vlaanderen kan op haar beurt waar nodig advies geven over de keuze van de auteur. Ook zorgt ze voor de administratieve en financiële opvolging van de lezing en de uitbetaling aan de auteur.

Stap voor stap

Ook nadat de aanvraag voor subsidie is goedgekeurd, moet er nog heel wat gebeuren om er een geslaagde auteurslezing van te maken. Literatuur Vlaanderen heeft daarom een handig draaiboek ontwikkeld voor organisatoren. Daarin wordt haarfijn uitgelegd welke stappen je moet doorlopen als je een auteur wil uitnodigen. In het draaiboek vind je onder meer:

  • welke afspraken je met de auteur moet maken;
  • hoe je een subsidie aanvraagt en wanneer je dat moet doen;
  • hoe je reclame maakt voor je lezing;
  • hoe je op de dag van de lezing alles vlot laat verlopen.

Er zijn ook specifieke tips voor leerkrachten om in de klas met boeken aan de slag te gaan, zowel voor, tijdens als na de lezing.

→ RAADPLEEG HET LEZINGENDRAAIBOEK

Meer informatie over het organiseren van een online auteurslezing vind je op de website van Literatuur Vlaanderen:

→ TIPS VOOR ONLINE LEZINGEN

Met verdere vragen over het organiseren van een auteurslezing, kan je altijd contact opnemen met Literatuur Vlaanderen via info@auteurslezingen.be en 03/ 270 3160.