De maatregelen die de overheid nam om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben ook voor de auteurslezingen verregaande gevolgen. We brengen je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en wat je zelf kunt doen als een geplande lezing geannuleerd wordt.

Geplande lezingen kunnen niet plaatsvinden. Wat nu?

Voorlopig worden alle recreatieve activiteiten geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn, voorlopig tot en met 30 juni. Dat zijn de richtlijnen van de overheid. Daarom annuleren we alvast alle aanvragen voor gesubsidieerde lezingen in die periode.

We willen iedereen aanmoedigen om te proberen de lezingen op een later moment in te plannen. Bekijk zeker wat mogelijk is samen met de organisator of auteur met wie je afspraken maakte.

Wat als de lezing definitief geannuleerd wordt?

Helaas is het niet altijd mogelijk om de lezing opnieuw in te plannen. De lezing moet dan definitief geannuleerd worden en dat betekent inkomensverlies voor auteurs. Literatuur Vlaanderen wil dit inkomensverlies deels opvangen. Auteurs kunnen ervoor kiezen om voor definitief geannuleerde lezingen tóch de subsidie van 100 euro te laten uitbetalen. Dit kan onder bepaalde voorwaarden.

Onder welke voorwaarden kan ik als auteur tóch de subsidie van 100 euro ontvangen? 

  • De tegemoetkoming geldt voor lezingen waarvoor al subsidie werd toegekend. 
  • De geplande datum van de lezing moet vallen in de periode waarvoor de maatregelen van de overheid over recreatieve activiteiten gelden. Als de overheid beslist om de geldigheidsduur van die maatregelen te verlengen, komen ook de goedgekeurde gesubsidieerde lezingen voor die extra periode in aanmerking voor een tegemoetkoming.
  • Auteurs geven zelf via onderstaand formulier aan dat ze van deze mogelijkheid gebruik willen maken.
  • De tegemoetkoming is alleen mogelijk voor lezingen die definitief geannuleerd werden, niet voor lezingen die naar een later moment verplaatst worden.
  • Als auteurs een tegemoetkoming ontvangen, kunnen ze de lezing later niet alsnog verplaatsen en opnieuw subsidie ontvangen.
  • Een geannuleerde lezing waarvoor een auteur tegemoetkoming aanvraagt, telt mee voor zijn/haar maximum van 15 gesubsidieerde lezingen voor 2020.

Hoe kun je de compensatie aanvragen?

Vul dit formulier in. Bij voorkeur zo snel mogelijk en ten laatste op 30 september 2020.

Let op: Mocht het aantal geannuleerde lezingen later nog wijzigen, bijvoorbeeld omdat de periode waarvoor de maatregelen van de overheid gelden verlengd wordt, vragen we om een tweede formulier in te dienen.

Wil je geen beroep doen op deze tegemoetkoming maar wel informatie geven over inkomensverlies als gevolg van de annulering van niet-gesubsidieerde lezingen? Ook dan kun je het formulier invullen. Zo help je ons de omvang van de financiële impact in kaart te brengen.

Waar kun je terecht met vragen over de (financiële) impact van de coronacrisis? 

De website van Cultuurloket bundelt nuttige informatie over de gevolgen van de coronacrisis, specifiek voor de cultuursector. De organisatie heeft ook een Coronalijn waar je terecht kunt voor juridisch en zakelijk advies op maat. Van maandag tot vrijdag tussen 10u en 18u kun je je vragen stellen via het nummer 02 534 18 24. me

Daarnaast ontwikkelde Cultuurloket samen met het departement Cultuur, Jeugd en Media een document met vragen en antwoorden en vind je op hun website ook twee webinars terug.

De Vlaamse Auteursvereniging (VAV) plaatste op haar website een overzicht van de voorziene overheidsmaatregelen en de relevantie daarvan voor auteurs en vertalers.

Bereikbaarheid team auteurslezingen

Het team auteurslezingen blijft uiteraard ter beschikking voor al je vragen over auteurslezingen. Voorlopig werken we van thuis uit en zijn we dus niet telefonisch bereikbaar. Stel je vraag via info@auteurslezingen.be en we helpen je zo snel mogelijk verder.