An Van Paemel
Over de auteur
  • Auteur voor volwassenen
  • Auteur
Contactgegevens
An Van Paemel werd geboren in Blankenberge en studeerde Germaanse filologie in Gent. Ze gaf les in het middelbaar onderwijs te Gent, Eeklo en Brugge, werkte lange tijd als sociaal inspecteur en gaf ook cursussen verhalen schrijven. Samen met het Brugs Schrijverscollectief publiceerde ze een zestal bundels met korte verhalen in eigen beheer. Dansen op vluchtige noten is haar eerste roman.
  • Dansen op vluchtige noten (Houtekiet, 2022) - Proza

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

  • 18+

Nadere omschrijving doelgroep:

  • Bibliotheken
  • Kunst- en cultuurcentra
  • Leesclubs
  • Scholen
  • Sociaal-culturele verenigingen

Opmerkingen:

De lezing is geschikt voor bibliotheken, kunst- en cultuurcentra, sociaal-culturele verenigingen, leesclubs en scholen (hoogste jaren van het middelbaar onderwijs).

Inhoudelijke aanpak lezingen:

De roman Dansen op vluchtige noten is losjes gebaseerd op een familiegeschiedenis uit het begin van de twintigste eeuw.
Wat mij boeit zijn de parallellen tussen verleden en heden. Geschiedenis speelt zich dan wel af in een telkens wijzigende context, maar menselijke drijfveren en emoties zijn universeel en van alle tijden. Zo probeer ik in mijn boek de drijfveren en emoties van mijn personages te ontleden, tegen een achtergrond die weliswaar verschilt van de onze maar die toch herkenbaar is. Zo zijn er heel wat gelijkenissen tussen de periode omstreeks de Eerste Wereldoorlog en het heden: oorlog, vluchtelingen (met dien verstande dat de vluchtelingen toen Belgen waren), sociaal onrecht, feminisme, een pandemie, de dunne grens tussen geestelijk ziek en gezond.

Een van de mooie aspecten van publiceren is dat je de mogelijkheid krijgt in interactie te treden met de lezer. Het schrijven van deze roman was een zoektocht, en die wil ik graag delen met de lezer. Zo moest ik de familieverhalen kunnen inpassen in het grotere plaatje dat in de geschiedenisboeken te vinden is. Daarbij botste ik op heel wat feiten en situaties die ik in geen enkel boek terugvond. Ik heb de forums op internet over de Eerste Wereldoorlog afgeschuimd om die te kunnen plaatsen. Verder heb ik de plaatsen die in het boek voorkomen bezocht (bvb de psychiatrische inrichting in Loosduinen bij Den Haag, de abdij van Valloires in Frankrijk die tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst deed als (psychiatrisch) ziekenhuis voor Belgische soldaten).

Om mijn zoektocht aanschouwelijk te maken voor het publiek heb ik een PowerPointpresentatie gemaakt op basis van (historische) foto’s, zodat ik het verhaal kan vasthangen aan beeldmateriaal. Ik begin met een tijdsbeeld en de familiegeschiedenis. Vervolgens ga ik dieper in op mijn zoektocht naar de thema’s die mijn personages aan den lijve ondervinden: de honderdduizenden Belgische vluchtelingen die tijdens de Eerste Wereldoorlog opgevangen werden in Nederland; de psychiatrie in die tijd, met name de verschillen tussen de psychiatrie in Nederland en in België toen; Belgische soldaten in Frankrijk; het behandelen van shellshock tijdens de Eerste Wereldoorlog; de eerste feministische golf in Nederland (en hoe die verschilde van België); de Spaanse griep.

De roman speelt zich zowel in Nederland als in België af, met hun verschillende culturen, verschil in beleving van religie, taal en cultuur. Ook de vooroordelen langs beide kanten komen ruim aan bod. In die zin kan de lezing niet alleen leesbevorderend zijn, maar ook bevorderend voor het begrip van Vlamingen een Nederlanders voor elkaars cultuur.

Indien de aanvrager een interview prefereert en een interviewer ter beschikking heeft, kan het ook in de vorm van een (vraag)gesprek.
Vervolgens lees ik een tweetal stukjes uit het boek voor.
Tot slot kan het publiek vragen stellen.

De deelnemers kunnen het boek op voorhand te lezen, maar ik voorzie ook de nodige exemplaren om na afloop te verkopen en te signeren. Het geheel duurt ongeveer anderhalf tot twee uur.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur, Liefde, Familie & Relaties, Emoties & Psychologie, Kunst & Cultuur, Geschiedenis & Politiek, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Geschiedenis, Maatschappelijke problemen , Oorlog, Politiek, Psychologie

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Groepsgesprek, Interview, Voorlezen

Materiaal

Beamer, Eigen werk, Foto's, Micro

Praktische aanpak

Voor de PowerPointpresentatie is er een beamer, een scherm en een afstandsbediening vereist. Ik breng zelf mijn laptop mee. Indien men voor een interview kiest, is er geen materiaal nodig, enkel een micro in geval van een grote zaal.

Duur

anderhalf tot twee uur

Voorkeurdagen

Samenwerking

Tarief

Prijs 1e lezing/dag:250,00 euro
Prijs 2e en 3e lezing/dag: euro
Extra bijdrage voor grote groepen:50,00 euro
Extra bijdrage voor lezingen op maat en bijzondere opdrachten:100,00 euro
Opmerkingprijs is inclusief de subsidie, exclusief vervoerskosten