Silvain Salamon
Over de auteur
  • Auteur voor volwassenen
  • Auteur
Contactgegevens
Silvain Salamon
032322708
0475907173
Silvain Salamon werd geboren in 1959, groeide op in een orthodox joods milieu, studeerde geneeskunde te Antwerpen (3 jaar) en Germaanse filologie te Gent (1 jaar).

Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig publiceerde hij verhalen en satires in het toenmalige B.I.W. (Belgisch Israƫlitisch Weekblad), het joodse tijdschrift De Centrale en het Amsterdamse N.I.W. (Nederlands Israƫlitisch Weekblad).
Hij was jarenlang actief lid van de Vereniging ter bevordering van de Nederlandse taal binnen de joodse gemeenschap en debuteerde in 1987 met de verhalenbundel De Mantel bij uitgeverij Houtekiet (uitgever Julien Weverbergh). Er volgde spoedig (1988) een Franse vertaling Le Manteau bij Editions Jacques Antoine. Daarna publiceerde hij korte verhalen in o.a. Dietsche Warande & Belfort (red. Fernand Auwera).

Hij huwde in 1984, kreeg zeven kinderen en mede door een heel druk gezinsleven en professionele activiteiten weinig tijd tot schrijven. Hij was vijf jaar werkzaam als agent in de speelgoedsector alvorens door een toeval in de vastgoedsector te belanden waar hij tot op heden actief is inzake beheer.
In september 2021 werd De Mantel heruitgegeven door Houtekiet en hij werkt momenteel aan een roman (werktitel: De druppel die de liefde deed overlopen).
  • De Mantel (Houtekiet, 2021) - Proza

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

  • 18+

Nadere omschrijving doelgroep:

  • Bibliotheken
  • Leesclubs
  • Kunst- en cultuurcentra
  • Sociaal-culturele verenigingen
  • Andere

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Aanpak van de lezingen varieert afhankelijk van doelpubliek en opzet (3 modellen):

A) Voorlezen + vertellen + vragenronde:

Hier ligt de focus op het literaire. Hoe ontstaat een verhaal? De wisselwerking tussen eigen (joodse) ervaring en het verwerken ervan tot literatuur. Aan de hand van verhalen uit de bundel worden het mechanisme en de techniek blootgelegd van het artistieke proces waarbij non-fictie wordt omgezet in fictie. De volgorde kan verschillen: Soms wordt eerst het autobiografische verhaal verteld waarna het resultaat van de omzetting ervan tot een fictief verhaal wordt voorgelezen. Omgekeerd kan het eerst voorlezen van een verhaal leiden tot interactie met het publiek: Wat heeft de auteur meegemaakt om tot dit verhaal te komen?

B) Literatuur en humor: 'Leed staat levenslust niet in de weg':
Aan de hand van enkele verhalen uit eigen werk en joodse 'witzen' worden een aantal wederkerende thema's uit de joodse literatuur belicht en hoe humor kan helpen in het dagelijkse leven. Tevens verschaffen deze welgekozen 'witzen' en hun toelichting meer inzicht in joodse levenswijsheid en bepaalde specifieke aspecten van het jodendom en de beleving ervan door de joodse medemens. De historische achtergrond en de levenswijsheid die schuilen in de Witz worden telkens blootgelegd.

C) Dubbelinterview met Margot Vanderstraeten + vragenronde:
Hier richt de aandacht zich op verschillende aspecten van het joodse geloof (met duidende achtergrondinformatie), de diversiteit in de beleving ervan (van vrijzinnig tot streng orthodox chassidisch). Er is aandacht voor opvallende verschillen in perceptie: niet joods (Margot Vanderstraeten in 'Mazzel Tov' en 'Minjan') versus joods orthodox (Silvain Salamon in 'De Mantel'). Er wordt ter illustratie telkens verwezen naar bepaalde verhalen en passages in het werk van beide auteurs die voorzien worden van het nodige commentaar. Beide auteurs zorgen voor de interviewer: Christiane Corluy (0478 500 397) zorgt voor alle praktische regelingen.

In alle soorten lezingen krijgt het publiek de mogelijkheid tot vragen stellen.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur, Humor, Religie & Spiritualiteit, Liefde, Familie & Relaties, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Eenzaamheid, Humor, Literatuur, Fictie, Maatschappij , Religie

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Interview, Performance, Vertellen, Voorlezen, Vragenronde

Materiaal

Eigen werk, Micro

Praktische aanpak

A) Voorlezen + vertellen: lezenaar + micro (indien geen kleine zaal). B) Literatuur en Humor: podium + micro (beweeg op het podium - stand-up stijl). C) Dubbelinterview: belangrijk voor een betere hoor- en zichtbaarheid is om hoger te zitten dan de toehoorders, kan bvb. met een drietal krukken (liefst met rugleuning) + micro.

Duur

A) Voorlezen + vertellen + vragenronde: ca. 1H30 B) Voordracht + vragenronde: ca. 1H15 C) Dubbelinterview + vragenronde: ca. 1H30

Voorkeurdagen

Niet op een vrijdagavond, noch op een zaterdag (Sabbat) Indien korte dagen (winter) dan kan ook zaterdagavond.

Samenwerking

Met Margot Vanderstraeten (schrijfster, journaliste, columniste). Dubbelinterview met als vaste interviewer: Christiane Corluy (christiane.corluy@hotmail.com, 0478 50 03 97) die fungeert als contactpersoon voor de organisator.

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.