Leen Verheyen
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Non-fictieauteur
 • Podiumdichter
 • Theaterauteur
Contactgegevens
Leen Verheyen
0494340220
0494340220
Leen Verheyen (1984) studeerde Drama aan het conservatorium van Gent en Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen. Ze schreef theaterteksten in opdracht van theatergezelschappen als HetPaleis en Villanella en publiceerde poëzie en kort proza. In 2020 behaalde ze aan de Universiteit Antwerpen een doctoraat in de wijsbegeerte met een onderzoek naar de cognitieve waarde van literaire fictie. In het najaar van 2019 verscheen haar eerste filosofische boek, Wat de lezer leert: filosofen over het nut van literatuur, bij Letterwerk.

Interview Interne Keuken (radio 1) over Wat de lezer leert: https://radio1.be/word-je-van-boeken-lezen-een-beter-mens
 • Wat de lezer leert. Filosofen over het nut van literatuur. (Letterwerk, 2019) - Essay

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 15 - 18 jaar
 • 18+
 • 55+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leerkrachten
 • Leesclubs
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

In een lezing rond mijn boek Wat de lezer leert vertrek ik doorgaans vanuit de vaststelling dat aan literatuur vaak een bijzondere waarde wordt toegedicht: mensen lezen niet enkel ter ontspanning, er is ook de overtuiging dat het lezen van fictionele verhalen ons betere of rijkere mensen maakt. Toch is er ook iets bijzonders aan de hand met deze stelling: dat het om fictie gaat impliceert namelijk dat het gaat om personen en gebeurtenissen die niet werkelijk bestaan wat de vraag oproept hoe we hieruit dan iets kunnen leren dat ons verder helpt in de werkelijkheid. Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden licht ik dit nader toe. Vervolgens laat ik aan de hand van vele voorbeelden uit de literatuur zien hoe verschillende filosofen hebben geprobeerd om deze verrijking te beargumenteren en laat ik zien wat eventuele tekortkomingen in deze visies zijn. Vervolgens werk ik mijn eigen antwoord uit op de vraag hoe we de verrijking die literatuur ons te bieden heeft kunnen begrijpen. Hierbij laat ik zien dat we uit literatuur niet zozeer kennis halen, maar dat literatuur ons verrijkt omdat het ons aan het denken zet of allerlei vragen waarop geen pasklaar antwoord te geven valt. Ook hier maak ik gebruik van allerlei voorbeelden uit literaire werken om dit te illustreren. Ik voorzie ook graag veel ruimte om vervolgens met het publiek in gesprek te gaan.
Het is ook mogelijk om de lezing rond een bepaald literair werk op te bouwen en dat werk dat werk dan als een casus te gebruiken om de verschillende theorieën te vergelijken en tegelijkertijd ook tot een beter begrip van dat ene werk te komen.
Ook andere formules, bijvoorbeeld een combinatie van filosofisch en dramatisch of poëtisch werk, zijn mogelijk na overleg.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Ethiek, Filosofie, Kunst, Literatuur, Verhalen

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Interactieve lezing, Interview

Materiaal

Beamer, Laptop

Praktische aanpak

Duur

1 uur

Voorkeurdagen

Samenwerking

Tarief

Prijs 1e lezing/dag:350,00 euro
Prijs 2e en 3e lezing/dag:100,00 euro
Extra bijdrage voor grote groepen: euro
Extra bijdrage voor lezingen op maat en bijzondere opdrachten:200,00 euro
Opmerking