Inge Sleegers
Over de auteur
 • Kinder- en jeugdauteur
 • Auteur
Contactgegevens
Inge Sleegers
0496473228
0496473228
Inge Sleegers is de auteur van Young Adult-romans 'Wereld zonder water' en ‘De kilte van een zomernacht’. Verder is ze een fervent schrijver van kortverhalen. In 2018 was ze bij de winnaars van de jaarlijkse schrijfwedstijd van Schrijverspunt.nl en de dialoogwedstrijd ‘Pennen met mosterd’.
In haar schrijfsels vind je vaak maatschappij-kritische thema’s terug.
 • Wereld zonder water (Hamley Books, 2022) - Boek voor jongeren

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 13 - 14 jaar
 • 15 - 18 jaar
 • 18+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Kinderen met leesproblemen
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen
 • Bibliotheken
 • Leesclubs

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Workshop 'Mad World': Aan de hand van voorleesfragmenten uit de dystopische roman 'Wereld zonder water' bespreken we actuele thema's zoals klimaat, mensenrechten en de opkomst van extreem gedachtengoed. De deelnemers maken kennis met het dystopische genre en krijgen ook (inter)nationale leestips mee. Deze lezing neemt een lesuur in beslag.

Optioneel kan deze workshop uitgebreid worden met een extra lesuur. Aanvullend brainstormen we over andere maatschappelijke thema's, waarmee de jongeren in kleine groepjes aan de slag gaan om een eigen dystopisch kortverhaal te schrijven.

Mijn boeken en lezingen zijn ook geschikt voor minder taalvaardige lezers of lezers met dyslexie.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Actualiteit, Maatschappelijke problemen , Milieu, Schrijven, Vrouw

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Doe-momenten, Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Groepsgesprek, Interactieve lezing, Voorlezen

Materiaal

Beamer, Bord, Eigen werk, Andere

Praktische aanpak

Te voorzien: toegang tot wifi, beamer + scherm, pennen

Duur

1 lesuur (met uitbreiding twee lesuren)

Voorkeurdagen

maandag (volledige dag), woensdagvoormiddag, vrijdagavond of zaterdagnamiddag

Samenwerking

Tarief

Prijs 1e lezing/dag:150,00 euro
Prijs 2e en 3e lezing/dag:135,00 euro
Extra bijdrage voor grote groepen: euro
Extra bijdrage voor lezingen op maat en bijzondere opdrachten: euro
Opmerking