Marc Lonneville
Over de auteur
 • Kinder- en jeugdauteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
 • Dichter
Contactgegevens
Marc Lonneville
052422592
0478236198
Marc Lonneville studeerde taal- en letterkunde aan de Universiteit van Gent. Hij werkte bij dove en slechthorende adolescenten en was leraar aan de Kunstacademie van Brugge en de Abdijschool van Zevenkerken. Hij ontwikkelde een grote interesse in alle aspecten van de menselijke communicatie. Hij specialiseerde zich eveneens in de toepassing van Benedictijnse spiritualiteit in niet-religieuze organisaties.
Deze interesse vindt ook zijn weerslag in het literaire werk van Marc Lonneville
In 2021 verscheen zijn debuutbundel Cassandra Stuiterbal. Een poëtische zoektocht naar de mythische Cassandra maar uiteindelijk naar de ander. Op welke manier kun je de ander echt naderen? Met taal, met geweld, met het spel.... of is de uitkomst uiteindelijk altijd al gekend? Het zijn de thema's die de auteur onderzoekt.
 • Cassandra Stuiterbal (De Zeef, 2021) - Poëzie

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 15 - 18 jaar
 • 18+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leerkrachten
 • Leesclubs
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

In deze lezing bespreek ik een aantal vastgeroeste a priori's die over poëzie bestaan, die ik dan op een leuke en interactieve manier aanpak en doorbreek.
In een tweede stap heb ik het over het ontstaansproces van gedichten en daar geef ik voorbeelden van gedichten uit mijn bundel in verschillende stappen van het proces.
De bedoeling is dat de doelgroep de poëzie op een frisse, positieve manier durft te bekijken, zonder complexen poëzie leest en deelt en dat sommigen zelf zo ver gaan dat ze beginnen schrijven.

1. Flauw, truttig genre... en dus niets voor mij.

Ik stel poëzie voor en laat evalueren hoe ze het ervaren. Hoe flauw, hoe truttig, hoe ver van de wereld weg...
Ik werk met een soort 'fuiksysteem' waarbij het steeds scherper en intenser wordt. De bedoeling is dat er voor iedereen een moment komt dat hij/zij moet toegeven dat dit specifieke gedicht wèl aanspreekt.

2. Aan welke eisen moet poëzie voldoen?

Hier werk ik natuurlijk interactief. Het moet rijmen, zal zoals altijd het meest gehoorde cliché zijn.
Aan de hand van voorbeelden van heel vriendelijk tot heel scherp probeer ik hier duidelijk te maken dat de wereld van de poëzie uiteindelijk een enorm vrije wereld is. Een aquarium met de gekste vissen, zo stel ik het voor.

Dit belet niet dat ik ook het belang van 'het metier' wil onderstrepen. Vrijheid betekent niet 'dat alles zomaar goed is'. Ik wijs op het belang van versregels, ik probeer hen te laten aanvoelen wat het verschil is tussen gevoelig en pathetisch, hoe grote begrippen soms nietszeggend kunnen worden, hoe structuur belangrijk is, taalregister, wat originele beelden en metaforen zijn...enz. Het is van groot belang en daar waak in zorgvuldig over dat dit deel over 'metier' ook energiek, inspirerend overkomt en op geen enkele manier een intimiderend effect heeft.

3. Poëzie ontdekken vanuit het ontstaansproces van een gedicht.

Hier werk ik met gedichten uit mijn bundel. De afgewerkte vorm, zoals het gedicht is verschenen. Maar ik geef ook een blik in de inwendige keuken. Hoe is dit gedicht vanuit een basisgedachte, soms vanuit één versregel uiteindelijk gedicht geworden. Ik laat hen ook de verschillende versies ontdekken, de verschillende stappen, het geknoei onderweg. Ik laat hen ook oordelen of het gedicht onderweg inderdaad 'verbeterd' is of juist zwakker is geworden. Misschien zijn er zelfs mensen die een origineel of zelfs geniaal voorstel hebben om het gedicht helemaal perfect te krijgen.
Ik hoop dat de doelgroep uiteindelijk het afgewerkte resultaat van om het even welk gedicht of van om het even welke literaire tekst ook zal leren bekijken vanuit 'wat er niet meer staat'. Een enorme verdieping van de leeservaring die ook op andere domeinen van het leven van belang is.

4. Poëtisch vuurwerk

Ik sluit af met een aantal interactieve oefeningen vol taalcreativiteit. Dit moet heel plezierig en sprankelend worden.Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur

Trefwoorden

Creativiteit, Emotie, Literatuur, Poëzie , Schrijven

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Doe-momenten, Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Groepsgesprek, Interactieve lezing, Interview, Voorlezen

Materiaal

Beamer, Eigen werk, Illustraties, Laptop

Praktische aanpak

beamer

Duur

Kan afgesproken worden. Minimum 75 minuten.

Voorkeurdagen

Samenwerking

Tarief

Prijs 1e lezing/dag:160,00 euro
Prijs 2e en 3e lezing/dag:150,00 euro
Extra bijdrage voor grote groepen: euro
Extra bijdrage voor lezingen op maat en bijzondere opdrachten:100,00 euro
Opmerking