Joost Loncin
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
 • Non-fictieauteur
Contactgegevens
Joost Loncin
0479984980
Joost Loncin is geboren en getogen Vlaamse Brusselaar. In Brussel ging hij ook naar school. Daarna studeerde hij Germaanse filologie. De hoofdstad blijft hem ongelooflijk boeien. De evolutie die de stad doormaakt – sociaal, politiek, economisch maar ook taalkundig – zie je nergens anders ter wereld. Joost Loncin schreef zijn eerste boek over een totaal vergeten stuk geschiedenis van de stad: die van de bruisende joodse gemeenschap die tijdens het interbellum de volkse Marollenbuurt bevolkte. Het boek “Geheime Routes en Netwerken” werd uitgegeven door het Davidsfonds. Het kreeg ook een vertaling in het Frans. Die gaf aanleiding tot allerlei herdenkingen van dat joodse verleden en zeer onlangs ook nog een theatervoorstelling “Rafle des Marolles”, samen met regisseur Richard Kalisz.
De aanleiding tot het schrijven van dat boek was de vraag van een Joodse televisiejournalist die als kleuter van vier tot zes jaar oud in België verborgen was gehouden, zijn ouders was verloren en daarna naar Israël was geëvacueerd. Hij zocht de plaats waar en de mensen bij wie hij ondergedoken was. Joost Loncin was ondertussen al vele jaren journalist en buitenlandreporter voor de radio (BRT-Wereldomroep) en de krant Het Volk. Hij kon zijn joodse collega, Jacky Barkan, onverhoopt helpen. Jacky noemde dat “een Chanoeka-wonder” en het boek dat Joost erover schreef een “mitzwa”, of “goede daad”.
Als journalist maakte Joost Loncin tussen 1980 en 2010 de grote kantel- en crisismomenten mee in Centraal-Afrika en in (Oost-)Europa. Jarenlang reisde hij ieder jaar naar Congo en de Hoorn van Afrika. Hij zag de “desastres de la guerra” met eigen ogen. Op die traumatische ervaringen en de diepere inzichten daarover baseerde Joost Loncin zijn roman “Het Boek van Oorlog en Vergeten”, dat in 2022 wordt uitgegeven door het Davidsfonds.
Joost Loncin “deed” ook een tijdje de Wetstraat en was de laatste commentaarschrijver van de krant “Het Volk”. Hij geeft ook geregeld voordrachten over de buitenlandse actualiteit. Hij is ook reisleider gespecialiseerd in Israël, Spanje, Peru en Centraal-Afrika.
 • Het Boek van Oorlog en Vergeten (Davidsfonds , 2022) - Proza
 • Rafle Dans Les Marolles (Versant Sud (Louvain-la-Neuve) , 2002) - Non-fictie
 • Geheime Routes en Netwerken (Davidsfonds , 2001) - Non-fictie

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 15 - 18 jaar
 • 18+
 • 55+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leerkrachten
 • Leesclubs
 • Ouderen
 • Personen met een migratieachtergrond
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Mijn nieuwe boek “Het Boek van Oorlog en Vergeten” is een fictieboek, gebaseerd op eigen oorlogservaringen en jarenlange research. In de voordrachten die ik voorzie, wil ik proberen de waarde van fictie te duiden als “waarheidszoeker”. Mijn boek ent zich ook op het allernieuwste academische onderzoeksgebied van “memory studies”. De personages van mijn roman kampen met oorlogstrauma’s en zijn daar paradoxaal genoeg beschaamd over. Om zichzelf te beschermen willen ze liever vergeten. Maar dat verhindert hen zich ten volle te ontplooien. Er blijft een pijnlijke leegte in hun identiteit. Het oorlogsgeweld waarmee ze geconfronteerd werden, is dan ook gruwelijk. Maar die gruwel zal onherroepelijk blijven duren zolang de mensen liever vergeten dan de oorlogsstokers uit de tempel te jagen. In mijn voordracht wil ik voor de lezers van mijn roman uitweiden over dit merkwaardig universele fenomeen.
Ik werk in een voordracht met een powerpoint. Ik laat de toehoorders vooreerst kijken naar een foto en roep bij hen bepaalde vragen op. Ik probeer de toehoorders bij mijn lezing te betrekken door hen “heen en weer te sleuren” tussen het onderwerp van gesprek én hun eigen geschiedenis / of ervaringen. Eén voorbeeld: een foto van de radeloze Afghaanse vluchtelingen die in Kaboel een Amerikaans transportvliegtuig bestormen en daarnaast een kopergravure “De Geuzen veroveren Vlissingen in 1572” (Canon Nederland). Mijn PP zijn geen “prentjes bij de woorden”, maar helpen om inzicht te verkrijgen.
Anders dan sommige “news-content-managers” denken en dan waar de logaritmen in de sociale media effectief voor zorgen, wil de lezer / toehoorder niet bevestigd worden in zijn vooroordelen, maar wil hij graag op het verkeerde been gezet worden. Hij of zij verplaatst zich niet naar een school, een ontmoetingscentrum of een bibliotheek om “geïnfotainted” te worden maar om verrast te worden, een nieuw idee te krijgen, een nieuw inzicht. Dat was de leidraad in mijn journalistiek werk. En blijft die van mijn voordrachten. Ik wil de lezers van mijn roman meer achtergrond geven over de geschiedenis van de twintigste eeuw, zodat zijn lectuur verrijkt wordt. Niet door te choqueren maar door situaties en evoluties vergelijken over de grenzen heen van landen en continenten maar ook die van heden en verleden. En door in de duiding van conflicten, geweld en oorlog altijd te focussen op de impact van de mens.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur, Reizen, Steden, Landen & Culturen, Emoties & Psychologie, Geschiedenis & Politiek, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Angst, Geschiedenis, Interculturaliteit, Oorlog, Trauma

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Interactieve lezing, Vragenronde

Materiaal

Beamer, Laptop

Praktische aanpak

Duur

90 minuten, pauze, 30 minuten

Voorkeurdagen

Samenwerking

Tarief

Prijs 1e lezing/dag:195,00 euro
Prijs 2e en 3e lezing/dag: euro
Extra bijdrage voor grote groepen:95,00 euro
Extra bijdrage voor lezingen op maat en bijzondere opdrachten:45,00 euro
Opmerking