Isabel Kennis
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
Contactgegevens
Isabel Kennis
0485707534
Isabel Kennis schreef het laagdrempelige kunstboek 'Je ziet altijd meer'. Met heel eenvoudige maar toch poëtische en soms filosofische teksten leidt ze de lezer rond langs 17 topwerken uit de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Het boek wil minder goede lezers en mensen die Nederlands leren laten genieten van kunst en aan het lezen zetten.
Isabel Kennis volgde een opleiding leerkracht lager onderwijs aan KH Limburg. Leesmethodes en filosoferen met kinderen werden zo haar interessepunten. Vervolgens studeerde ze sociale en culturele agogiek aan de VUB. Tijdens deze opleiding verdiepte ze zich in kunsteducatie. Maar eigenlijk was ze al van jongs af aan gepassioneerd door kunst en het kijken naar de dingen om haar heen.
Sinds 2000 is ze verbonden aan het centrum voor basiseducatie Ligo Brusselleer. Daar heeft ze een ruime ervaring opgebouwd als lesgever Nederlands tweede taal en lessen alfabetisering. Ze is er ook verantwoordelijke voor sociale en culturele participatie.
 • Je ziet altijd meer (Wablieft - Vocvo vzw, 2020) - Andere

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 15 - 18 jaar
 • 18+
 • 55+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leerkrachten
 • Leesclubs
 • Ouderen
 • Personen met een migratieachtergrond
 • Personen voor wie Nederlands de tweede taal is
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen
 • Woonzorgcentra
 • (Psychiatrische) ziekenhuizen
 • Bibliotheken

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Tijdens deze auteurslezing maak je kennis met een aantal schilderijen en beelden uit het laagdrempelige kunstboek 'Je ziet altijd meer'. De eenvoudige, poëtische teksten bij de kunstwerken richten zich op thema's die uit het leven gegrepen zijn.
Het boek is geschreven op maat van mensen die Nederlands leren en/of moeite hebben met lezen. Tijdens de lezing houdt de auteur rekening met deze doelgroep. De lezing start met een gesprek over de kunstwerken uit het boek. Open vragen prikkelen om samen betekenissen te zoeken bij de werken. In de loop van dit gesprek ontdekt het publiek altijd maar meer in de schilderijen of beelden. Na het gesprek leest de auteur de tekst bij het besproken kunstwerk voor.
De auteur heeft veel aandacht voor de mens achter de lezer. Zij probeert hem of haar op persoonlijke wijze aan te spreken en te begeleiden doorheen de teksten van het boek. Over de inhoud en moeilijke woorden gaat de auteur een gesprek aan met het publiek en komt zo samen met hen tot de juiste betekenis.
Na het lezen van de tekst delen we eigen verhalen, herinneringen, ideeën en emoties met elkaar. Het publiek ondervindt dat je door te lezen kan reflecteren over het leven en de dingen om je heen. Doe-momenten zoals het maken van een tableau vivant of creatieve schrijfoefeningen zijn ook een optie.
Deze auteurslezing versterkt het leesplezier van volwassenen die Nederlands leren en/of moeite hebben met lezen. Door de continue dialoog met het publiek weet de auteur hen warm te maken voor haar teksten en de wereld van de kunst. De auteur heeft meer dan 20 jaar ervaring met deze doelgroep. Een lezing duurt anderhalf uur (of langer indien gewenst) en gebeurt in een groep van maximum 15 personen. Een beamer om de kunstwerken te projecteren en de mogelijkheid om de ruimte wat te verduisteren is noodzakelijk om je zo te laten wegdromen in de wereld van de kunst..
De auteur geeft ook vormingen aan lesgevers die graag willen leren werken met het boek in hun groep of klas.
Bij het boek hoort ook een educatief pakket. Je kan dit vinden op de website van Wablieft: https://www.wablieft.be/nl/boeken/je-ziet-altijd-meer

Thema's en trefwoorden

Thema's

Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Cultuur, Kunst

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Doe-momenten, Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Groepsgesprek, Interactieve lezing, Vertellen, Voorlezen, Vragenronde

Materiaal

Beamer, Bord, Laptop, Micro

Praktische aanpak

Een beamer en een zaal die wat donker kan gemaakt worden.

Duur

1,5 uur (of langer indien gewenst)

Voorkeurdagen

af te spreken

Samenwerking

nee

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.