Rik Coolsaet
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
 • Essayist
 • Non-fictieauteur
Contactgegevens
Rik Coolsaet
024279738
0473470208
Rik Coolsaet is ere-gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent, waar hij vanaf 1993 tot 2016 internationale politiek doceerde. Hij was er ook Voorzitter van de Vakgroep Politieke Wetenschappen (2006-2014). Hij is thans Senior Associate Fellow aan het Egmont-Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen. Voordien was hij adjunct-kabinetschef van de minister van Defensie en vervolgens van de minister van Buitenlandse Zaken. Hij is auteur van o.a. De geschiedenis van de wereld van morgen (2008), België en zijn buitenlandse politiek 1830-2015 (2014), Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles wat ooit voorafging (2021) en verscheidene werken over terrorisme en radicalisering.
 • Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles wat ooit voorafging. Geschiedenis van de wereld van morgen (Kritak, 2021) - Essay

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 18+
 • 55+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Leerkrachten
 • Leesclubs
 • Ouderen

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

De lezing vertelt een ‘geschiedenis van het heden’, in het licht van gisteren, met het oog op morgen.
We leven in onzekere tijden. Complexe tijden ook. Het leven was vroeger eenvoudiger, verzuchten we vaak.
Dat is niet zo. We leven niet in unieke tijden. De wereld is niet op hol geslagen. Vaak vergeten we aan de geschiedenis te vragen of wat we vandaag als nieuw ervaren, wel zo nieuw is als we denken. Het verleden is vaak geen deel van de landkaart waarmee we onze weg zoeken in de wereld van vandaag, laat staan van die waarmee we de wereld van morgen tegemoettreden. Toch is het verleden de enige gids die we hebben om in de toekomst te kijken.
Werelden van onzekerheid zijn er in het verleden wel vaker geweest. De indruk dat de wereld complex is, onvoorspelbaar, helemaal nieuw en nooit eerder gezien in de loop der tijden, ook die is in vroeger tijden wel eens vaker opgedoken. De geschiedenis is een lange, trage rivier. Maar soms brengen golfslagen haar in een stroomversnelling die onze vertrouwde omgeving wegspoelt. Voor sommigen opent dat grenzeloze perspectieven. Anderen voelen zich verloren, als schipbreukelingen zonder houvast.
Dat hebben we de afgelopen decennia opnieuw beleefd. Ergens in de jaren zeventig van vorige eeuw is de geschiedenis opnieuw gaan versnellen. Tegen de jaren negentig waren die golfslagen een stroomversnelling geworden, die de grote omgeving van de wereldpolitiek en de kleine omgeving van ons dagelijks leven ingrijpend veranderde.
In 2008 verscheen Geschiedenis van de wereld van morgen. Het wou het heden met het verleden verbinden om de landkaart waarmee we dagelijks onze weg zoeken naar morgen, wat meer reliëf te geven en zo meteen ook wat orde in de wanorde aan te brengen. Het waagde zich ook aan een voorspelling. Voor zover de geschiedenis onze gids kon zijn, konden we er maar beter van uitgaan dat we woelige tijden tegemoetgingen. Het lag nog maar net in de boekhandel of de wereld dook de Grote Recessie in. In Europa werd die gevolgd door een banken- en schuldencrisis, die pas een decennium later overwonnen raakte. Toen zat Europa volop in een vluchtelingen- en asielcrisis. Toen die was gaan liggen, werd de wereld getroffen door het nieuwe coronavirus, dat de ernstigste economische crisis sinds meer dan een eeuw veroorzaakte. En met die crisissen kwamen protestgolven, de ene na de andere.
Tijd dus om opnieuw een balans op te maken, van de grote omgeving van de wereldpolitiek en van de kleine omgeving van ons dagelijks leven. Tussen beide staat geen waterdicht schot, zal alweer blijken. In beide zijn keuzes mogelijk. Die zullen mee bepalen hoe morgen er zal uitzien.
Niemand kan voorspellen hoe de wereld van 2100 zal terugblikken op die van vandaag. De toekomst laat zich immers niet voorspellen. Ze laat zich maken, kneden, boetseren.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Geschiedenis & Politiek, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Actualiteit, België, Engagement, Geschiedenis, Maatschappelijke problemen

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Interactieve lezing, Interview

Materiaal

Beamer, Laptop

Praktische aanpak

Duur

90-120'

Voorkeurdagen

Geen

Samenwerking

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.