Tijl Nuyts
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Dichter
 • Essayist
 • Non-fictieauteur
 • Auteur
Contactgegevens
Neem contact op met Literatuur Vlaanderen om de contactgegevens van de auteur op te vragen: info@auteurslezingen.be
Tijl Nuyts (°1993, Istanbul) is auteur en dichter, onderzoeker en eindredacteur poëzie van het literaire tijdschrift Kluger Hans. In 2017 werd zijn poëziedebuut Anagrammen van een blote keizer genomineerd voor de C. Buddingh’-Prijs. De opvolger Vervoersbewijzen verscheen in 2021.

Delphine Lecompte over Vervoersbewijzen: ‘De gedichten van Tijl Nuyts zijn bezwerende bespiegelingen over de moderne tijd en over onze atavistische reflexen. Toeristen worden nomaden worden pelgrims worden wegwerpmateriaal. Passagiers worden profeten, geliefden, zieken, beulen, martelaars, en zielsverwanten. Schoonheid en wreedheid, pulp en puurheid worden naadloos verweven met elkaar. Ik overdrijf dan ook niet wanneer ik de poëzie van Tijl Nuyts mijn grootste literaire ontdekking van de 21ste eeuw noem.’

Uit het juryrapport van de C. Buddingh’-prijs, over Anagrammen van een blote keizer: ‘Deze bundel, van de jongste en meest durvende genomineerde, valt op door het beheerste denk-en taaleigen, zijn originaliteit en de ver doorgevoerde compositie. Hier wordt een verrassende, meertalige wereld geschetst met wonderlijke figuren en onverwachte denkbewegingen die zowel weelderig als weergaloos verwarrend is. In zijn bundel geeft Nuyts een nieuwe definitie aan wat poëzie zou kunnen zijn en heeft hij daar een nieuwe taal voor bedacht.’

Gedichten en korte verhalen verschenen onder meer in Tirade, DW B, Deux Ex Machina, Poëziekrant, Het Liegend Konijn en DIG. Essays over literatuur, muziek, beeldende kunst en televisie verschenen in De Nederlandse Boekengids, Awater, De Lage Landen en op Mvslim.com en De Reactor. Hij droeg voor uit zijn werk op verschillende podia in België en Nederland.

Tijl Nuyts studeerde taal-en letterkunde (Engels-Spaans) en westerse literatuur aan KU Leuven en Oxford Brookes University, werkte als praktijkassistent Latijns-Amerikaanse literatuur en film aan de KU Leuven en werkt momenteel een doctoraat af aan de Universiteit Antwerpen over de veelvormige herinneringscultus die zich in het negentiende-en twintigste-eeuwse België rond de middeleeuwse mystieke schrijfster Hadewijch uitkristalliseerde.
 • Vervoersbewijzen (Wereldbibliotheek, 2021) - Poëzie
 • Anagrammen van een blote keizer (Polis, 2017) - Poëzie

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 15 - 18 jaar
 • 18+
 • 55+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leerkrachten
 • Leesclubs
 • Personen met een migratieachtergrond
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen
 • Andere

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Afhankelijk van het profiel van het doelpubliek en de voorkeuren van de organisator kan de lezing verschillende vormen aannemen, gaande van een gesprek met een interviewer tot een vraaggesprek met het publiek, van voordrachten met een inleiding tot een meer workshop-gebaseerd format waarin aanwezigen worden geprikkeld om zelf met woorden en teksten aan de slag te gaan. Ik sta open voor specifieke voorstellen van de organisator en denk graag mee na over een geschikt format.

Mijn recentste dichtbundel Vervoersbewijzen (2021) vormt de focus van de lezing. Ik ga graag in gesprek met het publiek over de thematiek van de bundel: zingeving en religie in de openbare ruimte. Daarbij wil ik het onder meer hebben over de steekvlampolemieken die vandaag de dag in onze samenleving worden gevoerd over de plaats van religie in de publieke sfeer, en over hoe ik met de gedichten in Vervoersbewijzen op zoek ga naar een taal om op een speelse en tegelijk serieuze manier over zingeving en (on)geloof in onze gedeelde openbare ruimte te spreken, ver weg van monologische stellingenoorlogen.

Afhankelijk van het doelpubliek kan de lezing inzoomen op verschillende deelaspecten van de bundel en op diverse debatten en inspiratiebronnen die aan de basis van de gedichten liggen. Zo kan ik onder meer mijn eigen spreekpositie behandelen en vergelijken met die van het publiek. Mijn perspectief is dat van een jonge twintiger en millennial, van een agnost die in Brussel in contact kwam met verschillende geloofsgemeenschappen en zich gaandeweg bewust werd van de (openbare) ruimte die hij dagelijks inneemt, doorkruist en deel van wordt. De grootstedelijke context waarin de bundel tot stand komt daarbij ook expliciet aan bod, evenals de vraag waarom mobiliteit en het openbaar vervoer in zo'n belangrijke rol in Vervoersbewijzen spelen. Ook kan ik het hebben over hoe bredere maatschappelijke debatten over religie en (post)seculariteit mijn gedichten beïnvloedden, en hoe ik daarbij onder meer specifiek geprikkeld werd door denkers als Cornel West, Zygmunt Bauman en Nadia Fadil. Ik ga ook graag dieper in op de plaats van spiritualiteit in hedendaagse poëzie, en over hoe ik me bij het schrijven onder meer liet inspireren door de weerbarstige teksten uit heilige boeken en de joodse, christelijke en islamitische mystiek. Daarnaast spreek ik met plezier over hoe ik het schrijfproces heb aangepakt en hoe ik de bundel precies heb opgebouwd, over de soundscape die ik bij het schrijven hoorde, over de verwantschap die ik voel met dichters uit ons taalgebied en daarbuiten, en over de invloed van auteurs en kunstenaars uit het verleden. Desgewenst ga ik ook in op de raakvlakken tussen mijn poëzie en mijn onderzoek, en op de link tussen Vervoersbewijzen en mijn debuut. Ook kan ik meer vertellen over hoe de essays die ik schrijf voor verschillende media mijn poëzie bevruchten, en kan ik een tipje van de sluier lichten over de nieuwe gedichten en de roman waar ik momenteel aan werk.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur, Humor, Reizen, Steden, Landen & Culturen, Religie & Spiritualiteit, Kunst & Cultuur, Geschiedenis & Politiek, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Interculturaliteit, Literatuur, Maatschappij , Poëzie , Religie

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Doe-momenten, Groepsgesprek, Interactieve lezing, Interview, Performance, Vertellen, Voorlezen, Vragenronde

Materiaal

Micro

Praktische aanpak

Praktische zaken kunnen worden afgesproken in functie van het doelpubliek en de wensen van de organisator

Duur

Minimaal één uur.

Voorkeurdagen

Voorkeur voor avonden en weekeindes, maar andere momenten zijn mogelijk in overleg.

Samenwerking

Ik sta open voor allerlei samenwerkingen. Eerder werkte ik samen met muzikanten en beeldend kunstenaars.

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.