Kenneth Swaenen
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Dichter
Contactgegevens
Kenneth Swaenen (10 mei 1990, Turnhout) groeide op tussen de aardbeien in de grensstad Hoogstraten en ging daar ook naar school. Na zijn middelbaar verkaste hij naar Gent voor zijn studies Taal-en Letterkunde: Nederlands-Latijn. In die periode pende hij ook zijn eerste gedichten neer. Momenteel woont hij in Antwerpen en geeft hij les aan anderstaligen. Daar volgde hij ook de opleiding poëzie aan de SchrijversAcademie. Op Gedichtendag 2021 won hij de tweede editie van de Zeef Poëzieprijs. Op 18 september verscheen bijgevolg zijn debuutbundel ‘Witte dwergen’ bij Uitgeverij De Zeef.
 • Witte dwergen (Uitgeverij De Zeef, 2021) - Poëzie

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 15 - 18 jaar
 • 18+
 • 55+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leesclubs
 • Personen voor wie Nederlands de tweede taal is
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

De lezing bestaat uit een voordracht van enkele gedichten, voornamelijk uit de bundel 'Witte dwergen'. Doorgaans betreft het een interactieve lezing (vraaggesprek/samenlezen), waarbij het samen lezen en het leesplezier staat voorop staat.

Bij beginnende (poëzie)lezers treed ik veeleer als begeleider/facilitator op. Er wordt daarbij ruimte gemaakt voor schoonheid en persoonlijke verhalen, al wordt niemand gedwongen om deel te nemen. Sommigen vinden het gewoon fijner om te luisteren en te genieten. Elke leeservaring is waardevol.

Voor meer getrainde lezers tracht ik ook aandacht te besteden aan het analytische niveau: taal (muzikaliteit, semantiek, compositie, grammatica) en context. Sommige lezers worden immers pas geprikkeld als ze wat meer vat hebben op de bouwstenen van een tekst. Het voorgaande wordt wel steeds benaderd vanuit een concrete tekst en leeservaring, zodat het geen droge poëzieles dreigt te worden.

De precieze inhoud en vorm is echter steeds afhankelijk van de context en de doelgroep.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Emotie, Literatuur, Poëzie , Schrijven, Taal

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Groepsgesprek, Interactieve lezing, Interview, Performance, Voorlezen

Materiaal

Beamer, Eigen werk, Foto's, Laptop

Praktische aanpak

Een beamer kan handig zijn om gedichten op een andere manier aan te bieden.

Duur

1u

Voorkeurdagen

/

Samenwerking

/

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.