Sara Eelen
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
 • Dichter
 • Illustrator
 • Performer
 • Podiumdichter
 • Slamdichter
 • Stripauteur
Sara Eelen (Antwerpen, 1994) ziet poëzie in alles. Ze legt dit vast in film, foto en tekst. Haar werk werd meermaals bekroond en gepubliceerd, waaronder in Het Liegend Konijn, De Revisor, Hard//Hoofd, Papieren Helden en Tijdschrift Ei. Momenteel werkt ze aan een poëziestrip en een langspeel videogedicht of een poëtische kortfilm, hoe je het ook noemen wilt.

Ze is een van de grondleggers van de klimaatdichters. Ook hier zoekt ze de randjes op van wat poëzie kan zijn.

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 15 - 18 jaar
 • 18+
 • 55+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Beginnende lezers
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leerkrachten
 • Leesclubs
 • Ouderen
 • Personen met een migratieachtergrond
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Je kan mij boeken als klimaatdichter. Zowel om over onze beweging en over artivisme te vertellen als om zelf poëzie voor te dragen. Graag ga ik mee op zoek naar raakpunten met jouw organisatie of doelgroep. Dit kan in de vorm van een voordracht, maar mag gerust dynamischer ingevuld worden: groepsgesprek, workshop, etc.

Ook los van de klimaatdichters deel ik graag mijn poëzie en mijn kijk op poëzie. Ik ben erg op zoek naar nieuwe manieren om poëzie te kunnen tonen, vaak door verschillende kunstvormen te combineren. Dit leidde al tot verschillende video poems, graphic poems en poëtische audio-experimenten. Dit kan getoond worden in de vorm van een voordracht, gesprek, video-vertoning, expositie, etc.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur, Liefde, Familie & Relaties, Emoties & Psychologie, Kunst & Cultuur, Natuur, Dieren & Milieu, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Beelden, Engagement, Milieu, Natuur, Poëzie

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Expositie, Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Groepsgesprek, Interactieve lezing, Interview, Performance, Voorlezen

Materiaal

Eigen werk, Video/film

Praktische aanpak

Indien video's getoond worden liefst projector voorzien.

Duur

Te bespreken.

Voorkeurdagen

Samenwerking

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.