Jonathan Jetten
Over de auteur
 • Kinder- en jeugdauteur
 • Auteur
Contactgegevens
Jonathan Jetten (1981, Brugge) schrijft van kinds af aan zijn fantasieën op elk papiertje. Zijn eerste prentenboek ‘Als ik naar de wolken kijk…’ maakt rouw en verlies bespreekbaar. Het boek werd bekroond als beste kinderboek, Boekgoud 2019.

Als ‘meester dagdromer’ vertelt Jonathan zijn verhalen aan zijn leespubliek. In dialoog met kinderen en ouders bespreekt hij maatschappelijke thema’s.

‘Vulkaankonijn in lichterlaaie’ (leesboek 8+) verschijnt bij uitgeverij Ambilicious te Breda. Tijdens zijn avonturentocht gaat Santiago op zoek naar antwoorden. Kernthema's van het verhaal zijn adoptie en anders zijn.
 • Vulkaankonijn in lichterlaaie (Ambilicious, 2021) - Boek voor kinderen
 • Als ik naar de wolken kijk... Een verhaal over vriendschap, verlies en rouw. (Uitgeverij Boekscout, 2019) - Boek voor kinderen

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 18+
 • 55+
 • 6 - 8 jaar
 • 9 - 10 jaar
 • 11 - 12 jaar

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Leesclubs
 • Personen voor wie Nederlands de tweede taal is
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen
 • Bibliotheken
 • Beginnende lezers
 • Leerkrachten

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Keuze uit volgende lezingen:
Lezing 1: ‘Vulkaankonijn in lichterlaaie’ (Ambilicious) –thema: anders zijn, adoptie (1 uur, doelgroep: 9-12 jaar)
Ik lees voor uit mijn leesboek ‘Vulkaankonijn in lichterlaaie’: ik presenteer en bespreek de avonturentocht van Santiago, zijn vrienden en familie. Via enkele scharniermomenten in het verhaal gaan we in dialoog over de boodschap en het verloop van het verhaal. De lezers geven zelf hun boodschap weer via een opdracht: een illustratie of een gedicht, tekstje, rollenspel,… (keuze methodiek vrij of te bepalen in overleg). De leerlingen bedenken een mogelijke andere afloop van het verhaal, we houden een bespreking in groep.

Lezing 2: Welk verhaal lees ik graag? – thema: leesbevordering ( 1 uur, doelgroep 6-8 jaar, 9-12 jaar)
In een (klas)bezoek aan de bibliotheek zoeken de leerlingen een boek over het thema: vriendschap, familie, gevoelens, … De opdracht kan op voorhand afgestemd worden, zowel het thema als de aanpak.
Tijdens de lezing lees ik voor uit mijn eigen werk, het leesboek ‘Vulkaankonijn in lichterlaaie’ indien de workshop gericht is naar negen tot twaalfjarigen. Is workshop gericht naar zes tot achtjarigen, lees ik voor uit mijn prentenboek ‘Als ik naar de wolken kijk.’ Het prentenboek wenst rouw en verlies bespreekbaar te maken, via het verhaal van Juliette en Tomas.
In deze lezing ligt de nadruk op de leesvoorkeuren:
Welke verhalen lezen de kinderen graag? Welke onderwerpen, stijl, …? Aan de hand van hun voorkeuren ontdekken ze nieuwe titels. Samen gaan we op zoek naar een antwoord op de vraag: ‘Welk verhaal lees ik graag?’

Lezing 3: Praten over gevoelens met een (prenten)boek (1 uur, doelgroep: 18+)
Deze lezing is gericht naar ouders, leerkrachten, hulpverleners,…
Ik lees voor uit mijn eigen werk, enerzijds het leesboek ‘Vulkaankonijn in lichterlaaie’ en het prentenboek ‘Als ik naar de wolken kijk.’ Ik toon aan hoe ik de thema’s adoptie, anders zijn, rouw en verlies probeer aan te raken in mijn fictieve verhalen.
We staan stil bij welke rol kinderboeken kunnen spelen bij het bespreekbaar maken van gevoelens, de maatschappelijke thema’s. Ik presenteer en lees voor uit eigen werk, maar ook op andere literatuur die hiervoor geschikt kan zijn. We gaan op zoek naar kinderboeken over de thema’s.
De deelnemers zoeken via een concrete opdracht naar de mogelijkheden om met kinderen over de thema’s te praten. In die mate dat ze zich er zelf ook comfortabel bij voelen.
Optioneel kan er ook samengewerkt worden met deskundigen rouw en verlies of adoptie.
De bovenstaande lezingen en modules is een basisaanbod. Deze lezingen kunnen op vraag van de school, organisatie op maat worden aangepast.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur, Fantasy, Sprookjes & Legendes, Ziekte, Verlies & Rouw, Emoties & Psychologie, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Opgroeien, Anders zijn, Fantasie, Maatschappij , Verlies

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Performance, Doe-momenten, Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Groepsgesprek, Interactieve lezing, Tekenen, Vertellen, Voorlezen, Vragenronde

Materiaal

Beamer, Bord, Eigen werk, Flipover, Foto's, Illustraties, Kamishibai, Laptop, Muziek, Teken- en knutselmateriaal, Video/film

Praktische aanpak

Bij de lezingen voor kinderen: bij voorkeur graag een kringopstelling voorzien in het lokaal. Bij een lezing voor volwassenen kan dit een combinatie zijn tussen een klassieke opstelling voor een voordracht en de mogelijkheid om in kleine groepjes te werken.

Duur

Een lezing voor kinderen: 1 uur. Een lezing voor volwassenen: 1 uur met extra tijd voor een nabespreking en vragenronde.

Voorkeurdagen

Bij voorkeur op dinsdag, woensdag of donderdag (overdag). Avond en weekend: op aanvraag

Samenwerking

Ik zal de lezingen in hoofdzaak alleen verzorgen. Indien gewenst kan de illustrator ook deelnemen aan de lezing. Bij de lezing voor ouders en intermediairs is het ook mogelijk om een expert uit te nodigen. Zoals bijvoorbeeld bij de thema's rouw en verlies en adoptie.

Tarief

Prijs 1e lezing/dag:200,00 euro
Prijs 2e en 3e lezing/dag:180,00 euro
Extra bijdrage voor grote groepen:200,00 euro
Extra bijdrage voor lezingen op maat en bijzondere opdrachten:200,00 euro
OpmerkingVoor scholen en bibliotheken bedraagt de prijs: 180 euro voor een eerste lezing/dag en 160 euro voor een tweede of derde lezing/dag.Extra bijdrage voor grote groepen: 125 euro Extra bijdrage voor lezingen op maat en bijzondere opdrachten: 200