Hervé Vandesompele
Over de auteur
  • Kinder- en jeugdauteur
  • Auteur voor volwassenen
  • Auteur
Contactgegevens
Hervé Vandesompele
0487492165
Op 27 april 1955 zag hij het levenslicht in Kortrijk als vijfde kind van een gezin van zes. Hij beëindigde zijn middelbare studies in de Moderne Humaniora aan het Sint-Jozefsinstituut te Kortrijk en studeerde in juni 1975 af als regent Nederlands-Engels-Economie aan het St.-Thomasinstituut in Brussel. Vanaf september 1975 werd hij tewerkgesteld als leraar Nederlands - Engels binnen de Tieltse scholengemeenschap Molenland, waar hij 40 jaar actief was. In 2015 ging hij met pensioen en werd het tijd om nog een aantal dromen te realiseren : vervolmaking van zijn kennis van het Italiaans, reizen (vooral) naar zijn geliefde Italië en romans schrijven. In november 2020 verscheen zijn eerste roman 'Ontvleugeld'.
  • Ontvleugeld (Partizaan, 2020) - Proza

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

  • 15 - 18 jaar
  • 18+

Nadere omschrijving doelgroep:

  • Bibliotheken
  • Leerkrachten
  • Leesclubs
  • Sociaal-culturele verenigingen

Opmerkingen:

Doelgroep 1: 15-18 jarigen op scholen (2de en 3de graad ASO, BSO, KSO, TSO) met max. 2 klassen per lezing (30 à 40 leerlingen) met een duurtijd van 2 lesuren. Doelgroep 2: 18+ via bibliotheken, leesclubs en sociaal-culturele verenigingen voor groepen van max. 40-50 personen en een duurtijd van 90’.

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen doelgroep 1 - scholen:
1 Inleiding (5’)
. Korte voorstelling van mezelf
. Ik ga dieper in op het gegeven dat het nooit te laat is om een verborgen droom waar te maken.
. Tijdens de lezing worden de leerlingen voortdurend uitgenodigd om met mij in dialoog te treden. Vertellen, voorlezen en een vooraf bezorgde vragenlijst moeten hiertoe de aanzet geven.

2 Deel 1 (45’): Het verhaal
. Schrijven ze zelf wel eens een tekst in hun vrije tijd? Waarover? Wat was de beweegreden? (Ev. polsen naar hun bijdrage op Fb, Instagram, TikTok…) Ik leg de link met mezelf en ‘Ontvleugeld’.
. Ik sta stil bij de titel, geef aan dat het woord niet voorkomt in de Nederlandse woordenlijst en vraag hen naar hun zelf gecreëerde woorden.
. Ik sta stil bij de titel en toon de cover, vraag hen wat die zoal in hen oproept en of hij een belangrijke rol speelt bij de keuze van een boek. Ik vraag hen uit over het genre dat zij het liefst lezen.
. Ik geef aan dat ‘Ontvleugeld’ een pakkend verhaal is dat jongeren ongetwijfeld kan aanspreken omwille van de thematiek : ‘De impact van echtscheiding op kinderen’.
. Ik vertel dat ik het boek geschreven heb vanuit mijn eigen ervaringen als papa en als leerkracht.
. Ik peil naar hun ervaringen met het lezen van boeken. Of ze het plezant vinden en wat ze nu precies verwachten van de auteur om hen op sleeptouw te nemen.
. Ik vertel heel beknopt het verhaal en sta stil bij de consequenties van de plotse breuk voor Julia, Laura en Arno. Ik lees hierbij drie fragmenten voor ter illustratie.
. Ik wijs hen op de positieve boodschap in het verhaal, het devies is: ‘nooit opgeven’. Ik peil naar hun ervaringen hieromtrent.

3. Pauze (2 à 3 min.)

4. Deel 2 (48’): Vormgeving en taalgebruik
. Ik vraag naar hun beweegredenen om een boek te lezen?
. Wat weerhoudt hen ervan om een boek te lezen? Te lastig? Niet spannend genoeg? Het vergt te veel concentratie? Zijn Netflix series daarom meer aangewezen?
. Ik lees het fragment van ‘de dating scène’ en vraag naar hun reacties. Stel dat je deze scène zou verfilmen en je moet een keuze maken…
. Ik geef aan dat het schrijven van een literaire roman ook wel een kunstvorm is. Hebben je dit ooit ervaren? Hoezo? Heb je genoten?
. Ik vertel dat ik bijzonder veel aandacht besteed aan het taalgebruik en vertel iets meer over de symboliek in het verhaal.
. Een interactief gesprek i.v.m. een vooraf bezorgde vragen-en opdrachtenlijst sluit de lezing af.

Inhoudelijke aanpak lezingen doelgroep 2 - bibliotheken, scholen, sociaal-culturele verenigingen:
1. Inleiding (5’)
. Korte voorstelling van mezelf
. Ik ga dieper in op het gegeven dat het nooit te laat is om een verborgen droom waar te maken. ‘Ontvleugeld’ als debuutroman op 65-jarige leeftijd is hiervan een prachtig voorbeeld.
. De lezing zal een combinatie zijn van vertellen en voorlezen. Dialoog wordt gestimuleerd.

2. Deel 1 (40’)
. Ik stel mijn roman ‘Ontvleugeld’ voor en vertel hoe het werk tot stand gekomen is.
. Ik sta stil bij de titel die meteen verwijst naar de poëtische inslag in mijn schrijfstijl waar ik later op terugkom.
. Ik peil naar de beelden die de titel en de cover in hen oproepen.
. Ik vertel dat ik het boek geschreven heb vanuit mijn ervaringen als vader en ook als leerkracht.
. Het hoofdthema ‘de impact van echtscheiding op kinderen’ was voor mij de drijfveer om een verhaal hieromtrent op papier te zetten.
. Ik leg uit hoe ik het neventhema ALS in het verhaal verweven heb.
. Ik vertel beknopt het verhaal en sta stil bij de consequenties van de plotse breuk voor de hoofdpersonen. (Ik lees hier fragmenten voor ter illustratie.)

3. Pauze (2 à 3 min.)

4. Deel 2 (43’)
. Ik wijs hen op de schoonheid van onze taal.
. Wat maakt een boek zo bijzonder tegenover de verfilmde versie?
. Ik ga dieper in op de vorm en het taalgebruik.
. Ik lees een aantal fragmenten voor ter illustratie van de stijl die ik hanteer.
. Ik peil naar mogelijke vragen/ervaringen.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur, Liefde, Familie & Relaties, Ziekte, Verlies & Rouw

Trefwoorden

Afscheid , Fictie, Psychologie, Relatie, Ziekte

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Interactieve lezing, Vertellen, Voorlezen

Materiaal

Beamer, Eigen werk, Laptop, Micro

Praktische aanpak

Zie hierboven

Duur

Anderhalf uur

Voorkeurdagen

dinsdag - donderdag - vrijdag

Samenwerking

Neen

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.