Ruth Brillens
Over de auteur
 • Kinder- en jeugdauteur
 • Auteur
Contactgegevens
Ruth Brillens
0494 91 21 05
Ruth Brillens (’89) staat al enkele jaren voor de klas. Als ‘juf Ruth’ kan ze zowel haar creativiteit kwijt als het plezier om met jonge kinderen te werken. Naast haar job als leerkracht is ze ook bestuurslid in kindertheater ‘Het Kinderuur’. Daar begon het schrijfbeestje te kriebelen en probeerde Ruth enkele verhalen uit te werken.
Ze deed veel inspiratie op in de toneelstukken van het kindertheater. Ze werkte er mee aan enkele scenario’s, o.a. in samenwerking met tekenaar Rik Dewulf. Die samenwerking leidde tot nog meer leuke ideeën en uiteindelijk kreeg een eerste prentenboek vorm.
Sindsdien is het schrijfbeestje niet meer te stoppen. In Ruth’s verhalen zit steeds een pedagogische insteek, gericht aan kinderen vanaf 4jaar.
 • Ridder Milan op avontuur in de herfst (Clavis Uitgeverij, 2020) - Boek voor kinderen
 • Ridder Milan en de draak (Clavis Uitgeverij, 2019) - Boek voor kinderen
 • Pauwtje Pio en de kriebelbeestjes (Clavis Uitgeverij, 2019) - Boek voor kinderen
 • Pauwtje Pio en het uilskuiken (Clavis Uitgeverij, 2018) - Boek voor kinderen
 • Pauwtje Pio geeft een pluim (Clavis Uitgeverij, 2017) - Boek voor kinderen

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 9 - 10 jaar
 • 11 - 12 jaar
 • - 6 jaar
 • 6 - 8 jaar

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Beginnende lezers
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen
 • (Psychiatrische) ziekenhuizen
 • Andere

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

1) Lezing voor kinderen t.e.m. 8jaar:

25min. Vertelmoment van een verhaaltje in samenspraak met de organisator.
Tijdens de vertelling wordt gebruik gemaakt van allerlei attributen en verkleedkledij. Ook de kinderen worden actief betrokken bij het verhaal. Poppenspel is eveneens een graag gebruikte werkvorm tijdens het vertellen.

25min. Doe-moment.
Na het verhaal kunnen de kinderen het hoofdpersonage creatief vormgeven in een knutselmoment. Deze activiteit kan variëren naargelang de leeftijd van de kinderen. Er kan gewerkt worden met verf, plasticine, kleurplaten, enz.
Deze knutselwerkjes kunnen achteraf gebruikt worden om het verhaal na te spelen. De auteur geeft hiervan een demonstratie met enkele kinderen.

2) Lezing voor kinderen vanaf 9jaar:

Voor oudere kinderen kan geopteerd worden om een interview te geven. Kinderen mogen hierbij hun vragen stellen aan de auteur over de maak van een prentenboek. De auteur demonstreert haar werken en geeft info over gebruikte thema’s, het schrijfproces, hoofdpersonages, doelgroep, ... (20min.)
Hierna volgt een Doe-moment (30min.) waarbij de auteur samen met de kinderen (de aanzet tot) een prentenboek gaat uitwerken.

- Samen een thema, doelgroep, hoofdpersonage, nevenpersonages, verhaallijn bepalen
- In kleine groepjes een bladzijde van het prentenboek uitwerken
- Demonstratiemoment

Thema's en trefwoorden

Thema's

Liefde, Familie & Relaties, Emoties & Psychologie, Natuur, Dieren & Milieu

Trefwoorden

Anders zijn, Dieren, Emotie, Kind, Vriendschap

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Doe-momenten, Interactieve lezing, Vertellen, Voorlezen, Vragenronde

Materiaal

Illustraties, Kamishibai, Rekwisieten, Teken- en knutselmateriaal

Praktische aanpak

Duur

één lezing duurt ongeveer 50minuten

Voorkeurdagen

Samenwerking

Tekenaar Rik Dewulf doet met veel plezier mee tijdens de vertellingen!

Tarief

Prijs 1e lezing/dag:150,00 euro
Prijs 2e en 3e lezing/dag: euro
Extra bijdrage voor grote groepen: euro
Extra bijdrage voor lezingen op maat en bijzondere opdrachten: euro
Opmerking