Griet Vandermassen
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
 • Non-fictieauteur
Contactgegevens
Griet Vandermassen
092339509
0475787669
Ze studeerde Germaanse filologie, behaalde daarna een doctoraat in de wijsbegeerte en werkte drie jaar als postdoctoraal medewerker aan de UGent. Momenteel is ze onbezoldigd aan de UGent verbonden en werkt ze daarnaast freelance. Ze verdiept zich in de studie van de menselijke natuur, de wetenschap van sekseverschillen en de feministische theorievorming. Meer bepaald focust ze op de gespannen verhouding tussen een evolutionair-biologisch geïnspireerde mensvisie en de meer sociaal-constructivistisch geïnspireerde mensvisie van het academische feminisme. Ze schreef daarover een aantal boeken. Sinds januari 2020 heeft ze een vaste tweewekelijkse column bij De Standaard.
 • Dames voor Darwin. Over feminisme en evolutietheorie. (Houtekiet, 2019) - Non-fictie
 • In Darwins woorden. Leven, werk en denken van Charles Darwin (met Chris Buskes en Ranne Hovius) (Nieuwezijds, 2009) - Non-fictie

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 15 - 18 jaar
 • 18+
 • 55+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leesclubs
 • Sociaal-culturele verenigingen

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Mijn lezingen gaan inhoudelijk erg breed. Ik behandel het thema van de menselijke natuur en genderkwesties vanuit een interdisciplinair perspectief, maar telkens stevig verankerd in de evolutionaire en biologische wetenschappen. Daarbij probeer ik steeds aan te knopen bij de actualiteit. Voorbeelden zijn de verschillende speelvoorkeuren van meisjes en jongens, seksuele agressie, menselijke partnervoorkeuren en sekseverschillen in studie- en beroepskeuze. Bestaat er zoiets als een menselijke natuur, en waar komt die dan vandaan? Waarom zien we dezelfde patronen van sekseverschil in culturen over heel de wereld? Waarom vertonen culturen daarnaast ook veel variatie? Hoe staat het vandaag met het nature/nurture-debat? Wat is de rol van opvoeding in wie wij worden? Ik presenteer bevindingen uit onder meer de gedragsgenetica, ontwikkelingspsychologie, culturele antropologie, evolutiebiologie, evolutiepsychologie en sociale wetenschappen. Ik vergelijk die met heersende interpretaties vanuit feministische hoek en leg uit wat de sterktes en zwaktes van die laatste perspectieven zijn.
Ik focus ook op de wetenschappelijke methode. Wanneer noem we kennis wetenschappelijk en wanneer is ze duidelijk pseudowetenschap? Welke criteria kunnen we hanteren om zin van onzin te scheiden?
Ik focus daarnaast op de verhouding tussen wetenschap en ideologie. Biologische argumenten zijn lang gebruikt om de ondergeschikte positie van vrouwen te rechtvaardigen, zie bijvoorbeeld het argument van Victoriaanse artsen dat vrouwen niet mochten studeren omdat ze dan onvruchtbaar zouden worden. Wat leert ons dat over de impact van ideologie op wetenschap?
Pyschoanalyse is ook een mogelijk thema van mijn lezingen. Freud raakte duidelijk een gevoelige snaar, anders had hij niet zo'n invloed gehad. Maar was hij werkelijk zo origineel of is dat vooral mythevorming? Wat blijft er vandaag overeind van het psychoanalytische mensbeeld? En vertelt onderzoek ons over de werkzaamheid van de therapie?

Thema's en trefwoorden

Thema's

Liefde, Familie & Relaties, Emoties & Psychologie, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Man, Mens, Psychologie, Vrouw, Wetenschap

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Interactieve lezing, Vertellen

Materiaal

Beamer, Illustraties, Laptop, Micro, Video/film

Praktische aanpak

Laptop en beamer

Duur

1,5 uur

Voorkeurdagen

Samenwerking

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.