Trui Hanoulle
Over de auteur
 • Kinder- en jeugdauteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Illustrator
 • Non-fictieauteur
Contactgegevens
Trui Hanoulle is fotografe, vormgever en reisauteur. Ze is gefascineerd door de wereld en de mensen die erin leven, en deelt deze ervaringen graag met wie liever thuisblijft - in de hoop die te verleiden zelf op pad te gaan. Datzelfde probeert ze met kunst en cultuur: mensen ertoe aanzetten schoonheid te ontdekken. Samen met Gaea Schoeters schreef ze het reisboek Meisjes, Moslims & Motoren. Daarnaast ontwerpt ze boeken en is ze de vaste vormgever van de Hikkies-reeks. Interculturele verwondering stond ook centraal in Schaduwtrein, een performance die ze maakte met niet-begeleide nieuwkomers (OKAN) en Steinerschool-studenten.
 • Meisjes, moslims & motoren (Querido Fosfor, 2018) - Non-fictie
 • Meisjes, moslims & motoren (Roularta, 2009) - Non-fictie

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 9 - 10 jaar
 • 11 - 12 jaar
 • 13 - 14 jaar
 • 15 - 18 jaar
 • 18+
 • 55+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leerkrachten
 • Ouderen
 • Personen met een migratieachtergrond
 • Personen voor wie Nederlands de tweede taal is
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen
 • Woonzorgcentra

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Op basis van het boek Meisjes, moslims & motoren hebben we een lezing uitgebouwd, die vertrekt van de reis die ik in 2007 samen met auteur Gaea Schoeters maakte door een negental moslimlanden. We maakten deze reis vanuit oprechte nieuwsgierigheid, want als deze landen opduiken in het nieuws, is dat altijd in een negatieve context (terreur, vrouwenonderdrukking, islamfundamentalisme). De verhalen van de gewone mensen hoor je zelden of nooit, en het zijn net deze verhalen die we verzamelden en willen delen.

Aan de hand van zeer uitgebreid beeldmateriaal (meer dan 200 foto’s) focussen we in deze lezing op drie grote thema’s aspecten:
- de gemaakte reis in vergelijking met de reis van twee reisauteurs (Ella Maillart en Annemarie Schwarzenbach) die deze lezing in 1939 maakten
- de culturen waar we doorheen reisden en de rol van vrouwen in deze culturen
- en de rol van mobiliteit als middel tot emancipatie.

Hoewel het boek intussen al meer dan tien jaar oud is, en we de lezing al meer dan honderd keer hebben gegeven, blijven we aanvragen krijgen. De geopolitieke veranderingen in de regio zorgen telkens voor nieuwe vragen en insteken, waarop we een antwoord proberen bieden. Zo evolueert de lezing telkens verder, en we zijn ook een aantal keren teruggekeerd naar de bereisde landen, zodat onze info actueel blijft. Daarnaast passen we de lezing altijd aan, afhankelijk van het doelpubliek: motorrijders, scholieren, bejaardenverenigingen, vrouwenorganisaties, … hebben allemaal specifieke vragen en verwachtingen en we proberen de lezing daar altijd weer op af te stemmen. Onze ervaring heeft ons geleerd dat het best werkt als we vertrekken vanuit de interessesfeer van het publiek en van daaruit verbreden: zo zijn jongeren en beroepsleerlingen bijvoorbeeld vaak gefascineerd door het avontuurlijke van de reis, maar is het een mooie aanleiding voor het bekijken van de politieke situatie in bepaalde landen, of voor het bevragen van bepaalde manieren van (samen)leven.

In concreto duurt de lezing ruim 2,5 uur, waarbij we altijd ruimte voorzien voor een gesprek met het publiek. We leggen samen met hen het parcours van de reis af, lezen fragmenten uit het boek voor, en gaan in op vragen uit de zaal, waarbij we ook proberen cliché’s en vooroordelen bij te stellen. Meestal houden we de lezing met z’n tweeën, in een soort dialoog-vertelling.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Reizen, Steden, Landen & Culturen, Religie & Spiritualiteit, Kunst & Cultuur, Geschiedenis & Politiek, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Arabische wereld, Avontuur, Azië, Reizen, Vrouw

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Vertellen, Voorlezen, Vragenronde

Materiaal

Beamer, Foto's, Micro

Praktische aanpak

We sturen hen vooraf een technische fiche, maar een beamer, microfoon en mogelijkheid tot afspelen geluidsopname volstaan.

Duur

Aanpasbaar Minimaal 1u (desnoods 1 lesuur), maximaal (normaal gezien) 2,5u

Voorkeurdagen

Samenwerking

Deze lezing wordt gegeven samen met co-auteur Gaea Schoeters, tenzij een van ons beiden verhinderd is.

Tarief

Prijs 1e lezing/dag:350,00 euro
Prijs 2e en 3e lezing/dag: euro
Extra bijdrage voor grote groepen: euro
Extra bijdrage voor lezingen op maat en bijzondere opdrachten: euro
OpmerkingAls standaardlezing kost deze lezing 350€ plus vervoersonkosten. (Bij meerdere lezingen per dag, schoollezingen of lezingen-op-maat maken we afspraken met organisatoren).