Hans Depelchin
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
 • Dichter
 • Performer
 • Podiumdichter
 • Theaterauteur
Contactgegevens
Neem contact op met Literatuur Vlaanderen om de contactgegevens van de auteur op te vragen: info@auteurslezingen.be
Hans Depelchin (°Oostende, 1991) is schrijver en performer. Hij behaalde zijn master vergelijkende moderne letterkunde en studeerde af aan de opleiding woordkunst van het conservatorium Antwerpen. Hans publiceerde kortverhalen en poëzie in Tirade, Extaze, Kluger Hans, Deus Ex Machina, DW B en Het Liegend Konijn. Hij geeft les aan de SAMWD Zottegem en de Academie Borgerhout. Zijn debuutroman verschijnt in november 2020 bij Uitgeverij De Geus. www.hansdepelchin.com
 • Weekdier (Uitgeverij De Geus, 2020) - Proza

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 15 - 18 jaar
 • 18+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leerkrachten
 • Leesclubs
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen
 • Andere

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

*OPTIE 1: lezing Hans Depelchin: 'Van creatief eindproject tot roman in de rekken: opgroeien met je boek.'

Een lezing over de verschillende stappen die de auteur heeft gezet om van zijn literaire eindproject aan het conservatorium een volwaardig boek te maken. Hij vertrekt van zijn inspiratiebronnen: magisch realisme, surrealisme en het absurde. Centraal staat het gegeven van de 'willing suspension of disbelief'. Op welk punt gelooft de lezer iets niet meer? Vervolgens gaat het over het schrijfproces zelf. Met een enorme snelheid zette de auteur de eerste versie op papier. Maar hij verborg zich achter zijn personages, achter scènes die zich 'buiten de realiteit' lijken af te spelen. De verbeelding wordt een ironisch stijlmiddel: een manier om het 'ergens niet over te hebben.' Wat is het gevaar van ironie en afstandelijkheid voor een schrijver? Ten derde komt het 'herschrijven' ter sprake: de traagheid, de ontmaskering. De auteur zoekt toenadering tot zijn personages en stelt zich de vraag waar zijn werk in essentie over moet gaan. Een beweging weg van de ironie in de richting van het belang. En hier komt er ruimte voor de lezer. Het schrijfproces is een vorm van ‘volwassen worden’, een strijd met een ironische levenshouding, een zoektocht naar wat de auteur belangrijk vindt en hoe hij dat met een publiek wil communiceren. Het toelaten van anderen (de lezer, het publiek) en het feit dat het werk ook over hén moet gaan, heeft ervoor gezorgd dat het ook meer over hém gaat. De auteur is met dit boek (letterlijk) twee jaar ouder geworden, en heeft daarmee de stap gezet in de richting van een minder nihilistische, minder ironische, minder vrijblijvende schrijfhouding. Tot slot keert de auteur terug naar het begin: hoe kan je als schrijver een fascinatie voor het absurde, surreële, onlogische, hallucinante combineren met een eerlijk, geloofwaardig, belangrijk verhaal? Na afloop is er tijd voor vragen en discussie.

*OPTIE 2: literaire performance o.b.v. het boek, i.s.m. acteurs: 'Weekdieren'

Deze performance kan gezien worden als een auteurslezing en -gesprek (zie optie 1) in een alternatief jasje.
Spelers/makers: Hans Depelchin, Tijmen Govaerts, Lien Thys, Gilles Van Hecke, Jonas De Bruyn en Mathias Van der Goten.

Dezelfde vragen blijven centraal staan: wat betekent geloofwaardigheid? Op welke manier kan het absurde, surreële of hallucinante toch een waarachtig, belangrijk verhaal opleveren?

Deze alternatieve lezing verloopt als volgt:
De performance wordt gespeeld als een theatrale verwerking van het boek. Hans Depelchin neemt deel als acteur. Daarna is er ruimte voor gesprek. Hans Depelchin wordt weer auteur. De acteurs interviewen hem over het boek en de thema’s die erin aan bod komen. Inhoudelijk spitst dit gesprek zich toe op elementen die de auteur ook in optie 1 uiteenzet. Dezelfde vragen staan centraal. Het interview vormt de aanleiding voor het publiek om deel te nemen aan het gesprek. De mensen kunnen zelf vragen stellen, zowel aan de auteur als aan de acteurs. Daarin kan het gaan over het schrijfproces (zie optie 1) maar ook over de theatrale verwerking ervan (de performance die ze hebben gezien, het repetitieproces, de wisselwerking tussen literatuur en theater).

Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur, Emoties & Psychologie, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Actualiteit, Beelden, Erotiek, Liefde , Taal

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Groepsgesprek, Performance, Vertellen, Vragenronde

Materiaal

Beamer

Praktische aanpak

stoelen beamer + scherm/muur Noot i.v.m. eventuele coronamaatregelen in het najaar 2020: Beide opties zijn desgewenst te realiseren vanop afstand, via video en/of podcast. De auteur beschikt daarvoor over de nodige ervaring met audio-en videomontage.

Duur

1u30

Voorkeurdagen

Samenwerking

Tijmen Govaerts Lien Thys Gilles Van Hecke Mathias Van der Goten Jonas De Bruyn

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.