Uus Knops
Over de auteur
  • Kinder- en jeugdauteur
  • Auteur voor volwassenen
  • Auteur
Contactgegevens
Uus Knops is psychiater en psychotherapeut met een eigen praktijk in Gent. Ze is verslaafd aan woorden, of die nu op papier staan of op een podium worden uitgesproken, of ze nu van haar patiënten of van haar kinderen komen. Soms vloeien ze al eens uit haar eigen pen, in de vorm van artikels in verschillende tijdschriften, en sinds kort ook in de vorm van een persoonlijk en zeer gewaardeerd "rouwboek".
  • Casper - een rouwboek (Borgerhoff & Lamberigts, 2018) - Non-fictie

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

  • 15 - 18 jaar
  • 18+

Nadere omschrijving doelgroep:

  • Scholen
  • Sociaal-culturele verenigingen
  • (Psychiatrische) ziekenhuizen

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

In deze auteurslezing neem ik het publiek graag mee op een persoonlijke maar toch herkenbare tocht. Ik vertel hen over de vermissing van en de zoektocht naar mijn broer, over hoe we hem tenslotte na een lange tijd konden begraven, maar ook over het leven dat via overleven toch ook weer geleefd werd. Hoe rouw mijn reisgezel werd, ook van mijn gezin, en hoe me dit lukte. De ervaring leert dat het vertellen van dit particuliere verhaal telkens weer een universele snaar raakt, en dat bij elkeen op een andere manier.

Ik illustreer mijn vertelling met beeldmateriaal, en lees passages voor uit mijn boek. Het publiek krijgt daarnaast ook een beeld van mijn schrijfproces, waarom en hoe ik dit boek schreef. Ook de gevolgen van het schrijven van een persoonlijk boek licht ik toe.

De lezing kan verrijkt worden met citaten uit bekende en minder bekende rouwliteratuur, treffende gedichten, of voorbeelden uit de beeldende kunst. Hierbij denk ik aan auteurs als Julian Barnes, David Grossman, A.F.Th van der Heijden, Suzan Hilhorst, Helen MacDonald, Toon Tellegen, Geerteke Van Lierop.

Ik kan een klassieke voordracht houden zonder of met interactie vanuit het publiek, we kunnen toewerken naar een groepsgesprek, of de leiding kan in handen liggen van een interviewer. Naargelang het doelpubliek en specifieke wensen, gebruik ik aanknopingspunten uit mijn boek om iets te vertellen over verschillende aspecten van rouw, vanuit mijn persoonlijke en mijn professionele ervaring. Een dergelijke voordracht zet mensen aan om te lezen, om in woorden ant-woorden te vinden op vragen die hen bezighouden.

Na afloop kan ik mijn boek te koop aanbieden.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur, Ziekte, Verlies & Rouw, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Afscheid , Dood, Rouw, Verdriet, Verlies

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Interactieve lezing, Interview, Vertellen, Vragenronde

Materiaal

Beamer, Laptop, Micro

Praktische aanpak

Een beamer en eventueel ook een laptop, een micro als dat nodig is.

Duur

Kan variëren tussen 1 à 2 uur.

Voorkeurdagen

Samenwerking

Tarief

Prijs 1e lezing/dag:400,00 euro
Prijs 2e en 3e lezing/dag:300,00 euro
Extra bijdrage voor grote groepen: euro
Extra bijdrage voor lezingen op maat en bijzondere opdrachten: euro
Opmerking