Erik Persoons
Over de auteur
 • Kinder- en jeugdauteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
Contactgegevens
Erik Persoons is de geestelijk vader van ‘het schrijfexperiment’, een uniek project waarbij meer dan 100 jongeren samenwerken om een spannende jeugdroman te schrijven. Enkel door een korte opgave de wereld in te sturen probeert hij jonge mensen te overtuigen om een tekst te schrijven en die aan hem te bezorgen voor een bepaalde deadline. Uit alle inzendingen worden de beste ideeën en (delen van) teksten genomen. Erik puzzelt deze schrijfsels in elkaar, schrijft bindteksten en creëert zo een verhaal dat enkel kon ontstaan door de fantasie, de verbeeldingskracht, de passie voor het schrijven en de samenwerking tussen de vele jongeren. Dit resulteerde al in drie spannende jeugdromans:
Attractopia, Refugia en Pericula. Een vierde opgave zal in september 2019 worden gelanceerd.
 • Furta (uitgeverij Kramat, 2020) - Boek voor jongeren
 • Nevelhel (uitgeverij Kramat, 2019) - Proza
 • Pericula (uitgeverij Kramat, 2019) - Boek voor jongeren
 • Refugia (uitgeverij Kramat, 2018) - Boek voor jongeren

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 11 - 12 jaar
 • 13 - 14 jaar
 • 15 - 18 jaar
 • 18+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Leerkrachten
 • Scholen

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Met deze lezing wil ik aantonen dat het schrijfexperiment, dat aan de basis ligt van de jeugdboeken Attractopia, Refugia en Pericula, een verrijking kan zijn voor het literaire veld van jeugdboeken vandaag de dag. De kinderliteratuur die vandaag wordt uitgegeven, is vooral door volwassenen geschreven. Deze auteurs halen hun inspiratie uit observatie en de eigen ervaringen uit hun jeugdjaren. Deze schrijftechniek houdt echter een gevaar in. Met het vervliegen van de tijd bestaat er de kans dat volwassenen hun ervaringen gaan verbloemen onder invloed van de nostalgie. Die eerste kalverliefde, de adrenaline bij het uitoefenen van kattenkwaad, op jeugdige leeftijd een familielid verliezen, enzovoort. Kunnen auteurs nog objectief over deze gevoelens verhalen wanneer desbetreffende gebeurtenissen ondertussen ver in het verleden liggen?

In deze drie kinderboeken nemen 10 tot 14-jarigen wél de pen ter hand en laten de lezers toe in hun eigen wereld, gevuld met hun ideeën, problemen en verwachtingen. Het is voor jongeren niet altijd even gemakkelijk om zich mondig uit te drukken. Proefondervindelijk laat ik enkele jongeren aan het woord die hun favoriete attractie moeten beschrijven. Meestal blijft deze beschrijving heel vaag. Als ze hun verklaring mogen opschrijven, is er echter de mogelijkheid om die omschrijving beter te kaderen.

In de bespreking van het eerste boek, Attractopia, leg ik vooral de klemtoon op de vormelijke weergave van het vertelde. Jongeren denken niet alleen anders, ze schrijven ook anders dan volwassenen. Ik lees een stuk tekst voor waar een jongere een beschrijving geeft van een attractie en de gevoelens die het losweekt. Daarnaast wordt in de toegestuurde fragmenten teruggegrepen naar ‘jongerentaal’, bv: chattaal, straattaal. Er wordt gekeken hoe deze ‘jongerentaal’ het inhoudelijke naar een hoger niveau kan tillen, in plaats van het label ‘grammaticaal incorrect’ of ‘geen Algemeen Nederlands’ te krijgen.

De boeken Refugia en Pericula tonen dan weer dat jongeren wel degelijk bezig zijn met de actualiteit van vandaag. In de opgave van Refugia was helemaal geen sprake over vluchtelingen, maar de jongeren vlochten dit narratief op spontane wijze in het plot. Het derde verhaal, Pericula, speelt zich dan weer af in de toekomst. De Aarde is verwoest. Opnieuw wordt duidelijk dat dit, de milieuproblematiek en het opwarmen van de Aarde, een probleem is waar jongeren mee bezig zijn. De boodschap naar de jongeren toe is dat meerdere leeftijdsgenoten worstelen met vragen en zij zeker niet alleen staan met hun nood aan antwoorden.

Het lezen van bovenvermelde jeugdboeken zal de leerlingen laten beseffen dat vele gevoelens waarmee ze worden geconfronteerd, gedeeld worden door andere leeftijdsgenoten, want ze komen overvloedig aan bod. Liefde, angst, moed en verdriet zijn maar enkele emoties die een belangrijke plaats innemen in de verhalen. De boeken zullen de leerlingen overtuigen dat jongeren veel meer in hun mars hebben dan ze laten blijken. Dikwijls is er enkel moed nodig om die eerste stap te zetten en emoties aan het papier toe te vertrouwen.

De verhalen zijn een mengeling van schrijfstijlen en standpunten. Het is dikwijls goed merkbaar dat het verhaal door verschillende schrijvers is geschreven. Is het verhaal daardoor echter van mindere kwaliteit of geeft dit juist een meerwaarde?Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur, Fantasy, Sprookjes & Legendes, Spanning, Misdaad & Thrillers

Trefwoorden

Creativiteit, Engagement, Jongerencultuur, Opgroeien, Schrijven

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Groepsgesprek, Interactieve lezing, Vertellen, Voorlezen, Vragenronde

Materiaal

Beamer, Digitaal schoolbord, Video/film

Praktische aanpak

Duur

1 - 2 uur

Voorkeurdagen

neen

Samenwerking

neen

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.