Bert Van Raemdonck
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Dichter
Contactgegevens
Bert Van Raemdonck (Gent, 1977) schreef tientallen recensies en kritieken over literatuur, muziek en cultuur, o.m. voor rekto:verso en De Standaard. Hij is coördinator van de KANTL.
Als dichter publiceerde hij in tijdschriften als Het Liegend Konijn, Deus Ex Machina en Poëziekrant. In 2019 verscheen zijn debuutbundel, 'Hier raken we mij kwijt' (Polis).
 • Hier raken we mij kwijt (Polis, 2019) - Poëzie

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 15 - 18 jaar
 • 18+
 • 55+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leerkrachten
 • Leesclubs
 • Ouderen
 • Personen met een migratieachtergrond
 • Personen voor wie Nederlands de tweede taal is
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen
 • Woonzorgcentra
 • (Psychiatrische) ziekenhuizen
 • Andere

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Wie schrijft, wil gelezen worden. Bij mij is dat niet anders. Het contact met lezers wordt uiteraard veel directer en concreter wanneer je uit je uit je eigen werk kan voorlezen en erover vertellen. Ik wil dat contact graag opzoeken, reacties uitlokken, van gedachten wisselen en elkaar inspireren.

Bij het samenstellen van 'Hier raken we mij kwijt' heb ik sommige gedichten en afdelingen specifiek geselecteerd omdat ze zich er uitstekend toe lenen om voor een publiek te worden gebracht. De poëzie die ik schrijf gaat bovendien niet over mijn eigen navel, maar over de wereld rondom mij. Ik ben benieuwd hoe lezers zich daartoe verhouden en wil er met hen over in dialoog gaan. Zo wil ik lezers zin doen krijgen om meer poëzie te lezen, van mijzelf maar ook van anderen. In het werk van een schrijver klinkt namelijk niet alleen de hele wereld rondom hem/haar door, maar ook het werk van al die andere auteurs die hem/haar zijn voorafgegaan.

Als lid van de commissie die de literaire canon heeft samengesteld, ben ik goed thuis in de geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur. Ik vind het dan ook onmogelijk om mijn werk (of dat van iemand anders) als een klein eilandje te zien. Wanneer ik over mijn werk praat, wil ik het dus ook daarover hebben. Zonder mijn werk op dezelfde hoogte te willen plaatsen als dat van enkele grote voorgangers (zoals Karel van de Woestijne, Richard Minne of Gust Gils) ben ik er me goed van bewust dat alles wat ik ooit heb gelezen, beïnvloed is door mijn lectuur van dat soort 'klassieke' poëzie. Over dat raadselachtige netwerk van invloed en contact, van aantrekken en van afstoten, wil ik graag vertellen. Als mijn publiek nadien het werk van canonieke schrijvers gaat (her)lezen, dan is mijn missie net zo goed geslaagd als wanneer ze met mijn eigen bundel naar huis gaan.

Indien het om een lezing van 1 uur gaat, voorzie ik voor elk van de vijf afdelingen van mijn bundel ongeveer evenveel tijd (ca. 10 min. per afdeling).
Per afdeling leg ik kort uit waarom hij in de bundel is gekomen en wat ik erin heb willen zeggen. Elk deeltje eindigt met het voorlezen één lang, exemplarisch gedicht. Bij elke afdeling hoort een verhaal, waar soms ook een voorwerp bij hoort (dat ik dan uiteraard meebreng en laat zien). Bij andere afdelingen hoort een gedicht van een andere auteur, die als een soort inspiratie heeft gediend voor mijn eigen werk.
- B.v.: Om 'Je zal ons morgen in de ochtendkrant zien staan' te introduceren wil ik de krant meebrengen die op de dag van de lezing is verschenen, om uit te leggen dat alle gedichten die daarin staan iets zeggen over wat er hier en nu rondom ons gebeurt.
- B.v.: Bij 'Hoe de kou ons over ons verspreidt' hoort er een foto van een berg in Oostenrijk, die als aanloop dient om uit te leggen wat er in die cyclus wordt verteld. De lezing eindigt met de proloog uit de bundel, die een soort programmaverklaring is. Die proloog legt eigenlijk zelf uit waarom ik deze bundel heb geschreven. Het is een lange, zeer ritmische tekst die als een soort finale en apotheose dient voor mijn lezingen.
- B.v.: In de titelafdeling ('Hier raken we mij kwijt') gaat het in een bepaald gedicht letterlijk over Gorter en Lucebert, over wie ik eerst iets wil vertellen.


Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij, Geen specifiek thema

Trefwoorden

Creativiteit, Maatschappij , Poëzie , Schrijven, Taal

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Interview, Performance, Vertellen, Voorlezen, Vragenronde

Materiaal

Beamer, Eigen werk, Micro

Praktische aanpak

Duur

1 (les)uur

Voorkeurdagen

vrijdag, zaterdag en zondag (heel de dag)alle andere dagen ('s avonds)

Samenwerking

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.