Barbara Rottiers
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
 • Illustrator
 • Performer
Contactgegevens
Barbara Rottiers werkte jarenlang voor de VRT, vooral als presentatrice en programmamaakster voor Radio1. Die vaste baan gaf ze op om zich te focussen op haar eigen projecten: een webdocu over de veerkracht van de mens, een installatie die de dialoog tussen Afrika en Europa wil oliën en een voorleesprogramma samen met deBuren in Brussel. Eerder schreef ze al 2 kinderboeken maar nu maakt ze een nieuwe start in het boekenvak met haar eerste prentenboek. Voor volwassenen. En wat voelt dat lekker.
 • Het drama van een doodgewone jeugd (Polis, 2019) - Geïllustreerd boek
 • Papa is weg (Lannoo, 2005) - Boek voor kinderen
 • Prinses zoekt prins (Lannoo, 2004) - Boek voor kinderen

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 15 - 18 jaar
 • 18+
 • 55+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Personen voor wie Nederlands de tweede taal is
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen

Opmerkingen:

Het boek Het drama van een doodgewone jeugd leent zich uitstekend om samen te lezen/bespreken met mensen die Nederlands aan het leren zijn.

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Een lezing in een kunst- of cultuurcentrum/ bibliotheek: Het drama van een doodgewone jeugd en de heerlijk gekleurde waarheid in de (auto)biografie

vorm: lezing, luisterend publiek, mogelijkheid tot vragen
duur: een uur à anderhalf uur
leesbevordering: indien mogelijk graag een boekenverkoop en het publiek prikkelen om besproken boeken van anderen te ontdekken
beelden: organisatie voorziet beamer en beeldscherm om beelden uit de graphic novel te kunnen tonen
extra: Als de organisator dat wil, kan er ook een theatrale en muzikale vertelling 'geleverd' worden. In dat geval en na overleg over de mogelijkheiden komt multi-instrumentaliste Lot Vandekeybus mee spelen. Inhoudelijk blijft de focus gelijk.
inhoud: Vertrekkend vanuit het eigen werk linken leggen naar ander biografisch werk met extra aandacht voor de autobiografische graphic novel. Wat betekent ‘de waarheid’ in je eigen autobiografie? Hoe ga je daarmee om? Moet je spannende dingen meemaken om een wervelende verhaal over jezelf te schrijven? Hoe kleuren herinneringen zich? Het creëren van een prentenboek voor volwassenen, wat komt daar allemaal bij kijken? Is er een opmars bezig van de autobiografische graphic novel? Is het toeval dat dit vaak het werk is van vrouwen?

Een lezing voor de hoogste graad middelbaar onderwijs

vorm: lezing met mogelijkheid tot uitbreiding naar interactieve workshop
duur: één lesuur
grootte groep: één klasgroep is ideaal
voorbereiding: bij een workshop bereidden de leerlingen zich voor door foto's en ander materiaal mee te brengen met herinneringen om tot een autobiografie te komen
inhoud: De auteur leest onderhoudend voor uit haar boek en vertelt hoe het tot stand kwam. Ze vertelt over het plezier én de struikelblokken van je eigen tekst en tekeningen creëren. De auteur legt daarbij ook linken naar andere auto(biografische) graphic novels en literatuur. Tijdens de workshop gaan leerlingen zelf aan de slag met foto's, tekst en tekeningen om een klein autobiografisch werkstuk te creëren.

Lezing voor jongvolwassen OKAN-klassen of andere NT2-groepen

vorm: lezing met aandacht voor samen lezen en uitwisseling van eigen verhalen
duur: sessie van anderhalf uur (met mogelijkheid tot uitbreiding wanneer deelnemers ook hun eigen verhaal vertellen en dat evt. uitwerken in een workshop)
grootte groep: liever een kleine groep
voorbereiding: boek op voorhand eens doornemen en evt. jeugdfoto's en ander materiaal meebrengen voor de eigen autobiografie
leesbevordering: Mensen die Nederlands leren komen in het begin vaak bij prentenboeken terecht. Wegens het ruime aanbod zijn dat vaak kinderboeken. Het is prettig door de rustige opmaak en de beperkte tekst van Het Drama van een doodgewone jeugd, dat ook mensen met een beperkte kennis van het Nederlands een boek op hun leeftijdsniveau kunnen lezen, met toch het comfort van ondersteunende illustraties. En mogelijk zo een opstap maken naar ander werk.
inhoud: De auteur leest onderhoudend voor uit haar boek en vertelt hoe het tot stand kwam. Ze vertelt over hoe het is om over jezelf te vertellen in een boek, legt linken naar andere taaltoegankelijke (auto)biografische graphic novels en literatuur. Ondanks dat de sfeer van Het drama van een doodgewone jeugd erg westers is kunnen mensen van overal zich herkennen in de grotere thema’s: verlies van een dierbare, afstand nemen van je eigen thuis en zelf je eigen weg inslaan…

Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur, Humor, Liefde, Familie & Relaties, Ziekte, Verlies & Rouw

Trefwoorden

(Auto)biografie, Familie, Humor, Opgroeien, Rouw

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Groepsgesprek, Interactieve lezing, Performance, Vertellen

Materiaal

Beamer, Illustraties, Laptop, Micro

Praktische aanpak

Als er een beamer aanwezig is, is dat prettig maar kan dat niet, dan doen we het gewoon met wat er is. Microfoonondersteuning hangt ook af van de grootte van het publiek.

Duur

Ongeveer een uur

Voorkeurdagen

Samenwerking

Als de middelen van de organisator dat toelaten, laat ik me graag vergezellen door muzikante Lot Vandekeybus. Dan wordt het een heuse muzikale vertelling maar zonder lukt ook, dan wordt het ook een fijne vertelling/samenleesmoment.

Tarief

Prijs 1e lezing/dag:250,00 euro
Prijs 2e en 3e lezing/dag:200,00 euro
Extra bijdrage voor grote groepen: euro
Extra bijdrage voor lezingen op maat en bijzondere opdrachten:100,00 euro
Opmerking