Yves Knockaert
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
 • Biograaf
 • Essayist
Contactgegevens
Yves Knockaert
0471523737
Yves Knockaert is doctor in de musicologie. Hij is docent aan Campus Lemmens te Leuven, LUCA Shool of Arts. Voor Radio 3, de voorloper van Klara, heeft hij talrijke programma's gemaakt over muziek van de 18de tot de 21ste eeuw. Hij heeft gepubliceerd in talrijke vaktijdschriften en meegewerkt aan verschillende publicaties.
 • Franz Schubert. De biografie (Polis, 2019) - Biografie
 • Wolfgang Amadé. Een biografie (Polis, 2015) - Biografie

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 15 - 18 jaar
 • 18+
 • 55+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Ouderen
 • Sociaal-culturele verenigingen

Opmerkingen:

Liefhebbers van klassieke muziek

Inhoudelijke aanpak lezingen:

De lezing heeft Mozart of Schubert als onderwerp, uitgaande van de biografieën gepubliceerd door uitgeverij Polis (‘Wolfgang Amadé’, een biografie, 2017, tweede druk; ‘Schubert, de biografie, 2019). Het gaat om een lezing door de auteur, gebaseerd op de inhoud van de biografieën en verrijkt met citaten eruit. Aan de hand van PowerPoint wordt enerzijds beeldmateriaal getoond (portretten, handschrift, concertaankondigingen, affiches en brochures, enz.) en wordt het anderzijds voor het publiek gemakkelijk gemaakt om het verloop van de lezing (met referenties naar de boeken) te volgen.

Als inleiding tot de lezing wordt de inhoudsopgave van het boek overlopen en wordt de specifieke invalshoek van de auteur toegelicht: het originele uitgangspunt voor Mozart is de zeer uitgebreide correspondentie; het uitgangspunt voor Schubert is zijn situatie (lees: poging om te overleven met zijn muziek) te Wenen als middenklasse-burger en componist van alle mogelijke genres.

Door deze specifieke uitgangspunten worden in het middendeel van de lezing een aantal mythes, die rond de componisten ontstaan zijn, kritisch in vraag gesteld en van antwoorden voorzien. Het portret van de componist wordt als het ware hertekend. Aan de hand van de voorliggende biografieën kan de organisator zelf vragen om bepaalde aspecten tijdens de lezing meer toe te lichten (Enkele voorbeelden voor Mozart: de verhouding tot zijn vader, tot medecomponisten zoals Salieri; de vrijmetselarij; de financiële toestand als zelfstandig componist; het wonderkind versus de volwassen componist. Enkele voorbeelden voor Schubert: de vriendenkring en de geloofwaardigheid van hun getuigenissen; de Schubertiade als voorloper van het salon; de mislukking van de opera; de relatieve onbekendheid tijdens zijn leven omdat hij geen dirigent of virtuoos instrumentalist was; de invloed van zijn ziekte, de verhouding tot Beethoven als overheersend tijdgenoot te Wenen).

Het is vanzelfsprekend dat ook de muzikale vernieuwingen en persoonlijke stijlkenmerken belicht worden en geïllustreerd met luistervoorbeelden. De muzikale ontwikkeling van de componist wordt ingebed in de historische, politieke en sociologische achtergrond van zijn tijd. Deze elementen worden besproken aan de hand van fragmenten uit de boeken.

Aan het einde van de lezing is er mogelijkheid tot vraagstelling en discussie.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Kunst & Cultuur, Geschiedenis & Politiek, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

(Auto)biografie, Cultuur, Muziek, Poëzie

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Interactieve lezing, Vragenronde

Materiaal

Beamer, Muziek

Praktische aanpak

Benodigdheden: Een klankinstallatie met een degelijke kwaliteit. Een lezing kan in functie staan van een specifiek concert dat het publiek zal bijwonen. De inhoud van de lezing wordt dan gericht naar de uitgevoerde composities en de context errond, met referenties naar de biografie in het boek. Als het om een reeks lezingen gaat worden de onderwerpen van de volgende lezing met verwijzing naar de betreffende hoofdstukken in het boek telkens voorgesteld, zodat het publiek zich hierop kan voorbereiden door deze hoofdstukken vooraf te lezen.

Duur

ca. 2 uur.

Voorkeurdagen

Samenwerking

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.