Lebuïn D'Haese
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
 • Dichter
 • Performer
Contactgegevens
Lebuïn D’Haese.
Vader van drie zonen.
Hij volgde een opleiding beeldhouwen en keramiek aan het KASK te Gent met als leraars o.a. Paul Van Gyseghem en Carmen Dionyse.
Hij is beeldhouwer met als favoriet materiaal klei, gebakken (keramiek) of gegoten in brons. Verder tekent en schildert hij en schrijft eigen teksten, poëzie.

Hij stelde tentoon in binnen- en buitenland. In België oa bij Galerie Dessers (Antwerpen, Hasselt, Leuven), Beeldentuin en galerie Beukenhof (Kluisbergen), Kunstforum (Schelderode), Galerie Dessers-Beeck (Keerbergen), Sichting René Carcan (Brussel).
Ook vele groeps en solotententoonstellingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg, Polen, U.S., Bolivië, Chili

Er verschenen drie monografieën over zijn beeldhouwwerk, steeds in combinatie met zijn poëzie:
- De kracht van het breekbare, tekst Luc Clerinckx, 1989
- Het winnen van de volmaaktheid, tekst Nico Out, 1995
- Ook uit blauwe lucht valt regen, tekst Guy Kestens, 2005
In 2015 verscheen een dichtbundel met eigen pentekeningen:
- Ik tel letters tot Z, uitgeverij Vrijdag.
- Ik teken alvast de kaft, uitgeverij Deystere

Hij was betrokken bij kunstprojecten en workshops met mensen uit Psychiatrische instellingen.
Hij is medeoprichter en artistiek leider van het sociaal artistiek atelier en galerie deRUIMTE te Turnhout, een atelier dat werkt met mensen uit de vele kwetsbare groepen in onze maatschappij.
Samen met andere kunstenaars maakt Lebuïn regelmatig producties waarbij hij beeld, woord en muziek samenbrengt rond een thema.

Hij ging op tournee met de muziekgroep Oerbos (Wim Geysen) met beeld en tekst
Hij ontwikkelde performances (beeld en tekst) met Jef Neve, Elvis Peeters, Marcelo Moncada, Basta, Chokri Ben Chika, Marijke Pinoy, Aminata Demba, Peter Holvoet-Hanssens, Nico Balthussen, Jokke Schreurs, e.a.
Een eerste maal werkte hij samen met Jef Neve en Elvis Peeters. Aanleiding was de voorstelling van zijn boek “Ook uit blauwe lucht valt regen” rond beelden en gedichten.
Hij stelde enkele jaren later de dichtbundel (met eigen tekeningen) “Ik tel letters tot Z” (uitgeverij Vrijdag) voor. Op het podium de acteurs/performers Marijke Pinoy, de jonge actrice Aminata Demba, Chokri Ben Chika en Peter Hovoet-Hansen die gedichten lazen met daarbij hun eigen inleving bij de poëzie. Live improvisatiemuziek op contra bas kwam van Joris Van Vinckenroye. Naast de voordracht van gedichten tekende Lebuïn live. Deze actie werd getoond aan het publiek via video-opname. Thema van de voorstelling: diversiteit.
De samenwerking met de Chileense jazz en improvisatiemuzikant Marcelo Moncada
resulteerde in een 5 uur durende improvisatie waarbij Lebuïn beelden maakte, Marcelo inging op zijn werk en Lebuïn op de muzikale inspiratie.
 • ik tel letters tot Z (Vrijdag, 2015) - Poëzie

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 18+
 • 55+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leesclubs
 • Andere

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Bij een lezing vertrek ik vanuit het laatste gedicht (‘Vanuit mijn atelier’) uit de bundel Ik tel letters tot Z. Ik vertel over mijn kunstenaarschap en hoe de wereld rondom me mijn werk beïnvloedt. Mijn werk is niet alleen literair, maar ook beeldend. Dat geeft me de mogelijkheid om de ruimte aan te kleden met enkele beelden. Vanuit dit gedicht vertel ik verder over de opzet van de bundel. Die is duidelijk gestructureerd met een welkomstgedicht (‘Ode aan een zonnige ochtend’) waarna ik vier thema’s ontwikkel: land, vrouw, deur, straat.
- In ‘land’ praat ik over een staat, hoe burgers zich bewegen, wie ze zijn, hoe ze (vrij) kunnen denken en spreken. In een land leef je samen met anderen, kun je samen dingen verwezenlijken. Maar waar land is, is er ook zee, waar de kapitein de scepter zwaait op zoek naar nieuw land. Kan zee het land bedreigen (klimaatopwarming, eb versus vloed)?
- In ‘vrouw’ praat ik over de vrouw die ik als man ontmoet: de vluchtelinge, mijn oude moeder, de onbereikbare liefde, de vrouw als slachtoffer van de (mannelijke) liefde.
- In ‘straat’ vertel ik over beweging in de stad. Daar beweegt de maatschappij het meest. Het is een kleurrijke maar ook eenzame plek. Een straat is verbinding, een richting ergens heen, een ontmoeting. Met kleine details evoceer ik een ode aan de straat. Ik ga uit van voetstappen en voeten van mensen, auto’s gom ik even weg.
- ‘Deur’ is het scharniermoment in de bundel. Het zijn vijftien korte impressies rond de idee deur. Een deur sluit af, kan opengaan, kan een geheim verbergen… Communicatie is hierbij een belangrijk onderwerp.

Doorheen de bundel ontwikkelen zich nog enkele rode draden: immigratie, vrij denken, maakbare toekomst, staat van de democratie, identiteit, rechten van de vrouw, maar ook algemene menselijke thema’s als melancholie, afsterven, reizen, weggaan, liefde, ontmoeting.

Voor een lezing weet ik graag wie mij uitnodigt en met welk doel ik gevraagd wordt. Zo kan ik gedichten kiezen die bij het publiek passen. Via de thema’s hoop ik tot een gesprek te komen. Ik probeer interactie bij een gedicht of thema op te zetten en naar gelang van het publiek nodig ik mensen uit om zelf een gekozen gedicht voor te lezen en erover te vertellen.

Bij de presentatie van mijn gedichten werk ik graag samen met muzikanten. Live muziek geeft de toehoorder de kans de naar voor gebrachte gedichten even te laten bezinken, even tot rust te komen en andere emoties te laten leven.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Geen specifiek thema

Trefwoorden

Beelden, Cultuur, Engagement, Maatschappij , Poëzie

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Expositie, Performance, Tekenen, Voorlezen, Andere

Materiaal

Praktische aanpak

De lengte van de voordracht staat in functie van wat wordt gevraagd. Is het een intermezzo in een avondprogramma of geef ik een volwaardige lezing? Moet de voordracht passen in het thema van het evenement? Dat kan spannende samenwerkingsvormen aannemen, zoals een natuurwandeling waarop ik als dichter de rustpunten van de wandeling met gedichten verzorg. Het is maar een voorbeeld om aan te tonen hoe organisatie en dichter in samenspraak zeer diverse creatieve interacties kunnen realiseren (ver weg van de dichter achter zijn microfoon). Het biedt me als dichter ook ruimte om poëzie en spel te verbinden en dichter bij het publiek te komen.

Duur

Voorkeurdagen

Samenwerking

Tarief

Prijs 1e lezing/dag:200,00 euro
Prijs 2e en 3e lezing/dag: euro
Extra bijdrage voor grote groepen:50,00 euro
Extra bijdrage voor lezingen op maat en bijzondere opdrachten:100,00 euro
Opmerking