Peter De Voecht
Over de auteur
 • Kinder- en jeugdauteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
 • Dichter
Contactgegevens
Peter De Voecht
32485982328
32485982328
Peter De Voecht (1982) doceert proza aan de SchrijversAcademie in Antwerpen en de Academie van Mortsel. Hij publiceerde proza en poëzie in verschillende literaire tijdschriften, waaronder Het Liegend Konijn, Deus Ex Machina, Samplekanon, Extaze, Kluger Hans, De Optimist en Gierik & NVT. In 2015 verscheen zijn debuutroman Slachtvlinders (uitgeverij In de Knipscheer); in 2017 verscheen zijn tweede boek, Dwarrelstad, een geïllustreerd kortverhaal voor volwassenen (uitgeverij De Eenhoorn, illustraties Erika Cotteleer). In 2019 zal zijn derde boek verschijnen, "De Vrouw van de Schilder" (uitgeverij De Eenhoorn, illustraties Trui Chielens).
 • De vrouw van de schilder (De Eenhoorn, 2019) - Geïllustreerd boek
 • Dwarrelstad (De Eenhoorn, 2017) - Geïllustreerd boek

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 11 - 12 jaar
 • 13 - 14 jaar
 • 18+
 • 55+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leesclubs
 • Ouderen
 • Personen met een migratieachtergrond
 • Sociaal-culturele verenigingen
 • Woonzorgcentra
 • (Psychiatrische) ziekenhuizen
 • Andere

Opmerkingen:

Mijn geïllustreerde boeken gaan over rouw, dementie, geheugenverlies, verwerking. Van het publiek wordt in principe verwacht dat het werk op voorhand gelezen wordt en dat dit door de organisatie gestimuleerd wordt, ook al omdat verschillende aspecten van het verhaal uitgebreid besproken zullen worden. Desondanks kunnen wat mij betreft louter geïnteresseerden ook aanwezig zijn, die misschien op basis van de bespreking toch het verhaal vanuit eerste hand willen beleven of kijken naar de synergie tussen woord en beeld. In ieder geval zorg ik voor exemplaren, mochten mensen nog tot de aankoop willen overgaan en het boek bijvoorbeeld enkel via bibliotheek hebben gelezen. Afhankelijk van de logistieke mogelijkheden kan er een standje met enkele boeken te koop staan. Signeren is uiteraard ook altijd een optie voor degenen die dat verkiezen. Bij de aankondiging van de lezing wordt best duidelijk gemaakt dat het een ideaal scenario is om het boek op voorhand te lezen en kan aangegeven worden dat het een mooi initiatief is de lokale boekhandel te steunen, of de bibliotheek.

Inhoudelijke aanpak lezingen:

De lezingen focussen op de twee boeken die verschenen bij Uitgeverij De Eenhoorn, namelijk Dwarrelstad (2017) en De vrouw van de schilder (2019).
Aangezien beide boeken bepaalde aspecten van mentaal welzijn aanraken als thema, wordt de inhoud opengetrokken naar een bespreking van die thema's. In Dwarrelstad gaat een personage op zoek naar het beeld dat ze heeft van haar vader, die kort daarvoor overleden is. Hij leed aan de ziekte van Alzheimer, al wordt die diagnose niet specifiek vermeld. De gevolgen van die ziekte zijn echter duidelijk aanwezig en zullen voor velen als dusdanig herkend worden. In De vrouw van de schilder is een koppel aan het woord waarbij een van de twee lijdt aan verregaande verwarring en waanbeelden. Ook hier wordt geen exacte diagnose vernoemd, maar ook hier gaat het om een vorm van dementie. Dit zijn thema's waar helaas verschillende mensen mee in contact komen vanuit de persoonlijke beleving; ik probeer enerzijds in te gaan op het menselijke aspect ervan (personage en herkenning) en anderzijds op hoe je dat soort thema's verwerkt tot een literaire compositie (scheppingsproces en literaire technieken). Dit laatste behelst namelijk ook de noodzaak aan symbolisch of metaforisch schrijven en hoe je oppersonages, situaties, flarden dialoog, setting of structuur meer weerklank kan geven door die thematische invulling.

Naast het thematische of literair-technische zijn er de personages, die zich tot elkaar verhouden. In het geval van Dwarrelstad is het de dochter die vanuit haar eigen rouwproces in contact probeert te treden met een versie van haar vader die op haar eigen interpretatie rust. Hem stelt ze vragen over hoe het voor hem was, de laatste dagen, of waarom hij plots uit zijn rusthuis wegliep. Vanuit dat soort gesprekken probeer ik niet alleen het thema van geheugenverlies zelf te belichten maar ook de gevolgen ervan voor de nabije omgeving (in het bijzonder Ester, de dochter). Veel lezersreacties geven ook blijk van de vader-dochter-band die hen persoonlijk aanspreekt; via Dwarrelstad wilde ik dat soort band met de ouders mee in de verf zetten. We praten als volwassenen met onze ouders, maar tegelijk blijven we ook kind, vanbinnen. Als wij dan voor hen moeten zorgen - wat Ester letterlijk op het einde moet doen, wanneer ze haar vader meer en meer moet ondersteunen - verandert dat niet alleen het beeld van onze ouders, maar ook ons zelf- en wereldbeeld.

Bij De vrouw van de schilder draait het om een koppel op leeftijd dat bij de dokter zit. De man zit er stilletjes bij. De vrouw bespreekt hoe pijnlijk het voor haar is dat ze de schilder niet meer in haar man herkent en hoeveel ze houdt van de herinneringen die ze van hem heeft, van het beeld dat ze van hem overhoudt, maar dat hij nu slechts nog een schim is van wie hij vroeger was. Uiteindelijk blijkt echter dat zij degene is met een mentaal probleem: het is de man die met haar op consult komt. De dokter besluit dat ze best daar blijft. Omdat de vrouw eigenlijk in de geïdealiseerde versie van haar eigen huwelijk gelooft, probeer ik niet alleen haar dementie te onderstrepen maar ook hoezeer mensen kansen mislopen, hoezeer ze blijven vasthouden aan beelden van wat-had-kunnen-zijn binnen relaties. De vraag die de man zich op het einde dan ook stelt, is of hij nu misschien toch niet moet beginnen schilderen, nu hij er de tijd voor heeft. Eigenlijk wil hij op dat moment (eindelijk) voldoen aan hetgeen zijn vrouw voor hem gewenst had, ook al was het nu te laat om het haar duidelijk te kunnen maken. Op deze manier koppel ik het thematische (dementie) aan de personages (relatie) om de maakbaarheid van het eigen leven (keuzes) ter sprake te brengen.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur, Liefde, Familie & Relaties, Ziekte, Verlies & Rouw, Emoties & Psychologie, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Dood, Emotie, Poëzie , Racisme, Schrijven

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Doe-momenten, Groepsgesprek, Interactieve lezing, Interview, Vertellen, Voorlezen, Vragenronde

Materiaal

Beamer, Bord, Eigen werk, Flipover

Praktische aanpak

De lezingen starten na een summiere introductie (voorstelling auteur en context van het werk) met een korte voorleessessie (maximum tien minuten) om de toon te zetten en om de 'stem' van het werk mee te kunnen geven. Daarna wordt overgegaan tot een korte bespreking van de inhoud (vijf minuten), waarna de thema's eerst belicht worden en daarna de personages en hun relaties in het bijzonder en hoe die literair gezien met elkaar verweven zijn in de vertelling (dertig minuten; meer over die thema's: cf. infra). Op het einde is er ruimte voor een vraaggesprek met enerzijds vragen voorbereid voor het publiek en anderzijds vragen van de auteur om de discussie op te starten (vijftien minuten). Dit is de lezing begroot op één uur. Variaties hierop kunnen bijvoorbeeld zijn: het inkorten door de voorleessessie te laten vallen, het verlengen van de onderdelen (een tweede, langere voorlessessie invoegen, meer tijd nemen voor thematisch deel of voor personagebespreking, close reading), een extra onderdeel (in beide werken speelt setting een belangrijke rol; bij Dwarrelstad is het een mentale, spookachtige versie van Venetië en bij De vrouw van de schilder is het een geïdealiseerd Iers landschap), of extra publieksinteractie (afhankelijk van de ruimte en de hoeveelheid deelnemers; er kan bijvoorbeeld begonnen worden met algemene vraagstelling omtrent de thema's, om dit dan specifieker te belichten met de werken zelf). Ook kunnen de twee werken samen als tweeluik belicht worden vanwege de manier waarop de centrale thema's elkaar aanraken; hierdoor verdubbelt de duur van de lezing en is er een extra onderdeel, namelijk de bespreking van hoe de twee werken zich tot elkaar verhouden. Een laatste variatie is de mate waarop ingegaan wordt of gewerkt wordt met een ander belangrijk onderdeel van de twee werken, namelijk het visuele luik (beide werken werden voorzien van suggestieve illustraties; Dwarrelstad werd geïllustreerd door Erika Cotteleer; De vrouw van de schilder door Trui Chielens). Hierbij wordt besproken hoe beeld en tekst zich ten opzichte van elkaar kunnen verhouden, hoe zo'n interactie tot stand komt en op welke manieren woord en illustratie elkaar versterken, complementeren of zelfs tegengaan. Door bovenstaande variaties kan de lezing zelf aangepast worden aan de noden van de organisator en kan die eenvoudig variëren van drie kwartier tot drie uur. Bovendien bestaat de mogelijkheid om, indien de illustrator zich daarin kan vinden, de lezing samen met de respectievelijke illustrator te houden, waarbij zij zich op het beeldende aspect kan focussen en vanuit haar diepgaande interpretatie (die aan het opstellen van de illustraties vooraf gaat) kan spreken. Indien de logistiek het toelaat worden de lezingen sowieso gestaafd door beeldmateriaal uit de boeken zelf: de illustraties worden dan gebeamd tijdens de lezing, met relevante beelden wanneer het om specifieke onderdelen uit de verhalen gaat of wanneer de bespreking van het beeldmateriaal ter sprake komt.

Duur

20-120min (gaande van poëzie tot lezingen over het creatieve proces)

Voorkeurdagen

NVT

Samenwerking

Dit kan, na overleg, met de illustratoren met wie ik boeken heb gemaakt.

Tarief

Prijs 1e lezing/dag:200,00 euro
Prijs 2e en 3e lezing/dag:100,00 euro
Extra bijdrage voor grote groepen:100,00 euro
Extra bijdrage voor lezingen op maat en bijzondere opdrachten:200,00 euro
Opmerking