Lieve Desmet
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Dichter
Contactgegevens
Lieve Desmet
003216261216
0473272307
Menen 15/11/1959. woont in Leuven.
Ze werkt in KDG, Sociaal Werk en in de GGZ.
Volgde workshops in Ndl en de cyclus ‘Brussel Literair'. Ze trad samen op met Bram Vermeulen ’93, verder op de Boekenbeurs, het Andere Boek, Leuven Literair, Het Groot Beschrijf
In 2008 neemt Chris Lomme gedichten van Lieve op in haar programma ‘Mijn leven langs de poëzie om'
Uit recensies:
"Met het hier besproken debuut heb ik moeite te geloven dat dit de eerste stappen zijn van een nieuwe dichter. Zij werd n.a.v. haar optreden in '89 bij de Nieuwe Wilden ondergebracht. Ik zou haar echter willen noemen: een nieuwe verstilde, een dichteres met 'stille kracht. De moedergedichten staan als monumenten van Kollwitz in deze bundel rechtop. Schitterende verzen van 'a cat on a hot tin roof'. Ik reikhals naar méér." Bart Vonck Markant 1994

“In haar poëzie neemt L.D. afstand van ‘deze tijdsgeest van te kleine snit’. Doorheen de bundel loopt de idee van bevrijding, van loskomen van het zich toeëigenen van een eigen plaats.. Wat o.m. wordt gesuggereerd door het steeds terugkerende motief van het water dat zijn eigen weg zoekt…Daarnaast bevat de bundel ook enkele heel intimistische gedichten.met veel empathie geschreven..’ J.V.H Poëziekrant maart/april ’94.
‘Ik zie heel graag verschillende mensen, als ze maar zichzelf zijn. of in ieder geval zichzelf zoeken’ De Standaard Magazine 11/3/1994
' De zee geldt als een beeld voor de deining van het leven, met eb en vloed als metaforen voor de verbinding van verleden en heden. Die zee wordt zo het decor voor een aantal observaties en jeugdherinneringen. Het is een bij uitstek symbolische ruimte.
Dissonanten en barsten laten zien hoe de dichteres vanuit het heden anders kijkt dan de toenmalige ervaring.
Dat zorgt voor een poëzie die de juiste ‘maat’ opzoekt, die droom en realiteit zo goed mogelijk met elkaar verbindt en daardoor heilzaam werkt. Er is in deze bundel wel degelijk plaats voor tragiek, gemis en euforie, maar die uitersten worden steevast getemperd. De vele, sterk visuele beelden dragen bij tot dat gevoel van transformatie, het behoedzaam omzetten van het leven in een taal die tegelijk herkenbaar is en mysterieus blijft.
Veel materiaal om bij stil te staan, om te herlezen en te overpeinzen. Wie daarna de kust bezoekt, zal wellicht anders kijken.' Dirk De Geest Mappalibri 11/2019.
‘In de maat van de zee’ is dus geen avondvullende bundel; elk gedicht moet gedoseerd worden. Eén gedicht per dag zal juist voor de ‘geoefende poëzielezer’ voldoende zijn. Voor de poëzieliefhebber een verrassend originele bundel.
Recensent R.J. Blom – NBD Biblion

Samen met 5 andere dichters 'Brussel Literair'
1992 'Uit de Spiegelzaal' Poëziecentrum Gent en 1996 'Souterrain 135' Pablo Nerudafonds.
Publicaties in Lust en Gratie, Deus ex Machina, de Brakke Hond, Taal van dighter,.
Prijzen o.m. St Truiden en Beveren-Waas

 • In de maat van de zee (uitgeverij P, 2019) - Poëzie
 • De bedauwde ruimte (uitgeverij P, 2003) - Poëzie
 • Een kat in een vreemd pakhuis (uitgeverij Vita Amsterdam, 1993) - Poëzie

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • - 6 jaar
 • 6 - 8 jaar
 • 15 - 18 jaar
 • 18+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leerkrachten
 • Ouderen
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen
 • (Psychiatrische) ziekenhuizen

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

1.Poëzie lezing uit eigen werk.

Het betreft een lezing uit eigen werk. Naast het voorlezen van gedichten uit het eigen werk heeft de auteur het over het eigen schrijfproces en evolutie, over de thema's in eigen werk, over de engagementen vb DEU 'De eenzame uitvaart'

Het lezen van de poëzie kan ook gecombineerd worden met een interview. De lezing van de auteur kan onder begeleiding van een gitarist.
Er is mogelijkheid tot aankoop van bundels

Duur: 60 min

2. 'Poëzie en empathie', 'Poëzie en hulpverlenen',

Het betreft een interactieve lezing. De auteur brengt een keuze gedichten (en dichtbundels) mee die verband houden met het onderwerp. (eigen werk en werk van andere dichters)

De gedichten worden voorgelezen door de auteur en of de aanwezigen en er is mogelijkheid om ze te bespreken. Volgende vragen dienen als insteek: Wie voelt aansluiting bij welke gedicht, waarom.? Waarom is dit een goed gedicht,? Waarom en hoe werkt het en komt het binnen.?

Bedoeling is dat de voorgelezen dichters en gedichten worden gesmaakt en dat er aangezet wordt ze te lezen, dat er ervaren wordt hoe poëzie troostend en ondersteunend kan werken. De lezing kan ook gecombineerd worden met een interview.

De lezing richt zich tot studenten 'hulpverlenend beroep', mensen actief in de 'welzijnssector' 'gezondheidssector', mantelzorgers, vrijwilligers....

Timing: 120 min.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur

Trefwoorden

Poëzie

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Interactieve lezing

Materiaal

Praktische aanpak

Duur

af te spreken

Voorkeurdagen

Samenwerking

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.