Geert Buelens
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
 • Bloemlezer
 • Dichter
 • Essayist
 • Non-fictieauteur
Contactgegevens
Geert Buelens
Geert Buelens (Duffel, 1971) is dichter, columnist, essayist, cultuurhistoricus en hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht en gasthoogleraar in Stellenbosch. Hij publiceerde vier dichtbundels (‘Het is’, 2002; ‘Verzeker u’, 2005; ‘Thuis’, 2014, 'Ofwa', 2020), verschillende bloemlezingen (gedichten uit de Eerste Wereldoorlog en uit de Nederlandstalige avant-garde), een Vlaamse poëziegeschiedenis (‘Van Ostaijen tot heden’, 2001, 2008³), een bundel opstellen over poëzie (‘Oneigenlijk gebruik’, 2008), een boek over de Europese dichters van de Eerste Wereldoorlog (‘Europa Europa’, 2008) en een cultuurgeschiedenis over de jaren zestig (‘De jaren zestig. Een cultuurgeschiedenis’, 2018). Begin 2022 verschijnt 'Wat we toen al wisten. De vergeten groene geschiedenis van 1972' - historische duiding van de milieu- en klimaatcrisis. Zijn werk is bekroond met o.m. de Vlaamse Cultuurprijs, de Lucy B en C. W. van der Hoogtprijs, de ABN AMRO-prijs voor het beste non-fictieboek, de Prijs voor de Letterkunde van de Provincie Antwerpen en de Arkprijs van het Vrije Woord. ‘Europa Europa’ werd vertaald in het Duits, Engels en Servisch. Zijn gedichten zijn vertaald in het Engels, Duits, Frans, Pools en Tsjechisch. Hij schreef jarenlang columns voor De Morgen, De Standaard en Le Soir en schrijft opiniestukken voor De Standaard en NRC Handelsblad.
 • Wat we toen al wisten. De vergeten groene geschiedenis van 1972 (Querido Facto, 2022) - Non-fictie
 • Ofwa (Querido, 2020) - Poëzie
 • De jaren zestig. Een cultuurgeschiedenis (Ambo Anthos, 2018) - Non-fictie

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 15 - 18 jaar
 • 18+
 • 55+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leerkrachten
 • Leesclubs
 • Ouderen
 • Personen met een migratieachtergrond
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Lezing over de (cultuur)geschiedenis van de klimaat-/milieucrisis, met focus op het sleuteljaar 1972 ('Grenzen aan de groei', eerste VN-milieuconferentie) en alles wat we toen al wisten over broeikaseffect, vervuiling, plastic, biodiversiteit etc - en hoe deze kwesties voorkwamen in de cultuur (strips, romans, film, tv-series, gedichten...). Wat zijn we vergeten, wat is er sindsdien gebeurd & hoe nu verder?

Lezing over de poëzie van de Eerste Wereldoorlog: schets van de oorlog als een internationaal conflict, met aandacht voor de rol die dichters hadden, zowel in de oorlogspropaganda, het pacifisme als de herdenking van de oorlog (internationaal en in Vlaanderen/België/Nederland). Er worden ook gedichten voorgelezen, oorspronkelijk Nederlandstalig werk + vertalingen van bekende en minder bekende dichters uit de wereldliteratuur. Deze lezing is tegelijk een vorm van geschiedenis, literatuurgeschiedenis en poëzie-ervaring.

Lezing over De Jaren Zestig: een uitvoerige PowerPoint dient als achtergrond voor een verhaal over de jaren zestig als een immer fascinerend en controversieel decennium, de globalisering van de cultuur (Beatlemania, singer-songwriters, nieuwe cinema, mode) en bekende en vooral ook minder bekende aspecten uit dat decennium die tot vandaag blijven doorwerken. Er kan meer/minder worden ingegaan op kwesties als dekolonisatie & migratie, emancipatie (feminisme, strijd voor burgerrechten, studentenstrijd) en allerlei vormen van hoge en lage cultuur (popmuziek, film, beeldende kunst, jazz, klassiek, mode...) en de manier waarop vandaag op het decennium wordt teruggekeken en hoe het wordt ingezet in politiek en sociale bewegingen. Lezingen kunnen ook gaan over 1 specifiek jaar of gebeurtenis of thema.

Lezing over poëzie: kan verschillende vormen en inhouden aannemen. Lezing over de figuur Paul van Ostaijen en zijn invloed op de Vlaamse poëzie; over WOI-dichters; over avant-gardedichtkunst, over poëzie en samenleving sinds de 19de eeuw, over poëzie & liedkunst, over de Vlaamse Beweging en poëzie etc.

Lezing over eigen poëzie: voorlezen van gedichten met toelichting.


Al deze lezingen kunnen ook in de vorm van een interview. En publieksparticipatie (vragensessie) kunnen ook altijd. En ook mengvormen (eigen werk + werk uit bloemlezingen e.d.) zijn mogelijk.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur, Reizen, Steden, Landen & Culturen, Kunst & Cultuur, Geschiedenis & Politiek, Natuur, Dieren & Milieu, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Cultuur, Geschiedenis, Oorlog, Poëzie , Milieu

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Groepsgesprek, Interview, Performance, Vertellen, Vragenronde

Materiaal

Beamer, Eigen werk, Laptop, Micro

Praktische aanpak

Hangt af van vorm en grootte zaal

Duur

60-90 minuten

Voorkeurdagen

Samenwerking

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.