Btisam Akarkach
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
Contactgegevens
Btisam Akarkach
0489874861
Btisam Akarkach behaalde een master in de communicatiewetenschappen
aan de Vrije Universiteit Brussel en een master filmstudies
en visuele cultuur aan de Universiteit Antwerpen. Ze is
lector aan Karel de Grote Hogeschool en artistiek coördinator van
het MONA Film Festival
 • Opstand in de Rif (Epo, 2018) - Non-fictie

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 15 - 18 jaar
 • 18+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leerkrachten
 • Personen met een migratieachtergrond
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Onderwerpen uit het boek: protesten in Marokko, mb in het Rifgebied, De rol van sociale media in de protestbewegingen en persvrijheid in Marokko, Geschiedenis van de Rif, Hirak, de Riffijnse volksbeweging…

De lezingen die gepland zijn hebben een leesbevorderend doel. De motivatie kan uitgelegd worden aan de hand van twee punten:
- Enerzijds is de Nederlandse taal een belangrijke taal voor de Riffijnse gemeenschap in Vlaanderen en Nederland. 80% van de Marokkaanse gemeenschap in Vlaanderen en Nederland hebben een Riffijnse komaf. Ruim 60 jaar aanwezigheid van de Riffijnse gemeenschap in de Nederlandstalige gebieden zorgt ervoor dat de taal een van de moedertalen is geworden. Echter kunnen we wel vaststellen dat de Nederlands/Riffijnse bibliotheek nog aan de magere kant is. Dat er een boek in het Nederlands is uitgekomen dat spreekt over het reilen en zeilen in het gebied van herkomst en hoe de diaspora ermee omgaat is een belangrijke item om te bespreken tijdens de lezingen. Uiteraard is het de bedoeling om het publiek aan te zetten tot het lezen van het boek door een korte weergave van de inhoud te geven en eveneens een mogelijkheid te geven aan het publiek om het boek tijdens de lezing te kunnen verkrijgen.
- Het boek is niet louter bedoeld voor de Riffijnse lezers. Ruim anderhalf jaar van Riffijnse volksbeweging en de beweging in Europa hebben ervoor gezorgd dat o.a. journalisten, leerkrachten,… naarstig op zoek zijn gegaan naar literatuur die achtergrondinformatie geeft over het gebied. Helaas bestaan er nog te weinig boeken die kennis geven over culturele, economische en politieke situatie van het Rifgebied. Het boek ‘Opstand in de Rif’ geeft wel de nodige informatie, en zet mensen die zoekend zijn naar achtergrondinformatie aan om te lezen.
Dit boek speelt in op de vraag van het publiek (cfr. Berberbibliotheek in Nederland).

Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur, Reizen, Steden, Landen & Culturen, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Actualiteit, Arabische wereld, Geschiedenis, Maatschappelijke problemen , Politiek

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Groepsgesprek, Interactieve lezing, Interview, Vertellen, Voorlezen, Vragenronde

Materiaal

Praktische aanpak

Duur

1 à 2 uur

Voorkeurdagen

Samenwerking

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.