Peter Derie
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Non-fictieauteur
 • Vertaler
Contactgegevens
Neem contact op met Literatuur Vlaanderen om de contactgegevens van de auteur op te vragen: info@auteurslezingen.be
Peter Derie studeerde arabistiek, islamkunde en religiewetenschappen. Hij interesseert zich voor religie als taal. Rond de millenniumwende ontwikkelde hij hierover radioreportages voor de VRT, toen het Vlaamse christendom snel ophield te bestaan.
De voorbije twintig jaar stond hij als leraar Arabisch in het vreemde talenonderwijs voor volwassenen. Op dit ogenblik is hij docent Arabisch aan het Universitair Centrum voor Talenonderwijs in Gent. Dat leidde tot een eigen leermethode communicatief Arabisch. Hij werkt daarnaast als vertaler en ontwikkelt Arabische tattoos.
Derie vindt dat religie een belangrijke cultuurfunctie heeft en daarom een fenomeen is dat je best maar in de ogen kijkt. Vanuit die invalshoek houdt hij lezingen en vormingen over islamitisch gedachtengoed. Zijn recentste publicatie (Davidsfonds) handelt over de theologie en de geschiedenis van de Koran.
Bij de Syrische vluchtelingencrisis trof het hem hoe er met grote ogen naar de Duitse manier van leven gekeken werd. Dat bracht hem op het idee om een merkwaardig boek Rifa al-Tahtawi te vertalen. Deze imam ging in de negentiende eeuw op ontdekkingstocht in Parijs en schreef er een handleiding over “de Europeaan” voor een Arabisch publiek. Die exotische voorstelling werd een inspiratiebron voor de Arabische renaissance, die ook haar tegenreactie creëerde, met onder andere het islamitisch integrisme van deze tijd.
 • Wat de Koran echt zegt (en niet zegt) (Davidsfonds, 2016) - Non-fictie

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 18+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leerkrachten
 • Leesclubs
 • Personen met een migratieachtergrond
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

LEZING 1: KORAN, HEILIGE VERZEN VAN DE ISLAM
Religie is er terug, met een God en een boek en predikanten. De islam is de godsdienst die het snelste groeit in Europa. Hij gaat de straat op, in een mondige jongerencultuur. Netwerken in chatrooms gebruiken religieuze taal. Friends spreek je aan met broeder en zuster, en zij citeren verzen uit de late oudheid, uit de Koran. Dat boek is voor hen geen museumstuk: het is een levende tekst. En met de vinger in de lucht klinkt het: "De Koran zegt dat..."
Wie niet vertrouwd is met de islam maar zelf eens het boek openslaat, kan dan naar adem happen. Het boek heeft een aparte stijl. Thema’s staan overal verspreid. De lezer die naar verhalen zoekt, blijft op zijn honger zitten. De Koran verwijst ook naar boeken van andere confessies. Je vindt bovendien geen handleiding in de tekst van Allah: dat halen moslims uit andere literatuur.
Peter Derie opent die barrières en illustreert met actuele kwesties. Want hoe zit het dan met pakweg halal-food, alcohol, vrouwen, geweld, recht en politiek? En waarom toch dat Arabisch in de moskee?
De lezing heeft aandacht voor historische kritiek, literaire interactie met religies uit de late oudheid, gebruiken en ideeën die rond de Koran zijn gegroeid, de spanning tussen Koran en moderniteit, en het belang van taal en esthetiek. Er is een vragenronde achteraf.
Ook vormingen op maat zijn mogelijk.

LEZING 2: LGBTQI+ IN DE ISLAM
Raken islam en homoseksualiteit ooit door één deur? Van Marokko tot Iran is het kommer en kwel in de wetgeving voor gelijkslachtelijk seksueel verkeer. Ook de islamitische rechtspraak voorziet de doodstraf of verbanning.
De lezing verkent islamitische teksten die ankerpunten bieden om standpunten te verwoorden over homoseksueel gedrag en identiteit. Daarnaast komen ook Arabische tegenstemmen aan bod die vanuit eenzelfde culturele traditie toch een positie van non-discriminatie onderbouwen.
De voordracht heeft aandacht voor culturele overtuigingen: mannelijkheid, sensualiteit, eer en schaamte, seksuele initiatie, groepsgedrag en emotie. Daarnaast ook fragmenten uit de klassieke en moderne Arabische literatuur. We maken kennis met 5 types waarin gelijkslachtelijke seksualiteit een plaats vonden binnen de welvoeglijke omgangsvormen.Uit de lezing blijkt de omslag van een zekere historische tolerantie naar een negatieve visie op gelijkslachtelijk verkeer in de moderne tijd. Het waarom van die historische evolutie komt uiteraard aan bod. Een antwoord ligt in de export van onze Victoriaanse moraal maar ook in het Amerikaans-Europese rechtendiscours dat in de Arabische wereld een nieuwe identiteit creëert: heteroseksualiteit.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur, Reizen, Steden, Landen & Culturen, Religie & Spiritualiteit, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Arabische wereld, Christendom, Islam, Homoseksualiteit, Interculturaliteit

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Vragenronde

Materiaal

Beamer, Micro

Praktische aanpak

beamer, scherm, microfoon

Duur

90 min.

Voorkeurdagen

Samenwerking

Tarief

Prijs 1e lezing/dag:200,00 euro
Prijs 2e en 3e lezing/dag: euro
Extra bijdrage voor grote groepen: euro
Extra bijdrage voor lezingen op maat en bijzondere opdrachten:100,00 euro
Opmerking