Marc Buelens
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
Contactgegevens
Na een academische carrière aan de Ugent en Vlerick Business School is Marc sinds 2014 schrijver.
Tot eind 2017 woonde hij in Londen, nu in De Haan
Schrijven is zijn passie. Vroeger vooral non-fictie, maar nu fictie, zeker na het verschijnen van de roman die hij met zijn schoonbroer schreef: het Brussel-syndroom ((Houtekiet). In de schrijverswereld voelt hij zich thuis, ook al is die zo verschillend, in alle opzichten, van zijn vroegere humus.
Hij schrijft graag samen met anderen. Schrijven kan zo'n eenzaam beroep zijn. Hij is daarom ook bijzonder blij dat hij met zijn twee broers een luchtige roman heeft geschreven over hun vader: 'Drie zonen, chocolade en een cheque'
 • Drie zonen, chocolade en een cheque (Witsand, 2018) - Proza
 • Het Brusselsyndroom (Houtekiet, 2017) - Proza

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 55+
 • 18+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Ouderen
 • Woonzorgcentra
 • Bibliotheken
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leesclubs
 • Sociaal-culturele verenigingen
 • (Psychiatrische) ziekenhuizen

Opmerkingen:

De lezing is in ieder geval ook zeer geschikt voor ouderen. Er zal af en toe wel een stukje nostalgie te bespeuren zijn

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Mijn laatste boek behandelt de situatie van een 92-jarige vader die euthanasie wil én zijn zonen voor een raadsel plaatst met een onverklaarbare cheque. De lezingen zullen handelen over boeken die als protagonist een hoogbejaarde persoon hebben (de honderdjarige die door het raam kroop, pogingen iets van het leven te maken (het geheime dagboek van Hendrik Groen, 83 1/4jaar). Aan het publiek zal ik uitleggen hoe je zo'n boeken schrijft, wat ze als specifieke thema's behandelen, wat het betekent met drie zestigers samen een boek te schrijven (schrijven kan je dat leren?) en met het publiek zal ik samen naar aanknopingspunten zoeken.

‘Mijnheer Buelens, het is sinds mijn studententijd geleden dat ik nog een roman heb gelezen. Na uw voordracht wil ik er zo snel mogelijk eentje lezen.’

Geïnspireerd door deze aanmoediging houd ik voordrachten met als centraal thema: een roman lezen met kennis van zaken en net daardoor er nog meer plezier aan believen.

De lezing omvat drie delen.

In het eerste deel vertel ik hoe de roman ‘Drie zonen, chocolade en een cheque’ is tot stand gekomen. Waarom schrijven drie zestigers samen een roman -geen biografie- over hun vader. Wat was de aanleiding? (Ik illustreer dit aan de hand van een fragment uit het boek: Het Duitse pensioen) Ikzelf woonde toen in Londen. Hoe verliep de samenwerking? Waarom melden zovele lezers dat ze de band tussen de broers ‘voelen’? Dit wordt geïllustreerd aan de hand van het ‘skype’-scene fragment. Ik vertel dan over de reactie van twintig proeflezers. Die waren boeiend, maar soms erg onverwacht. Waarom konden buitenstaanders de roman beter volgen dan onze familie?

In het tweede deel komt leesplezier en schrijfplezier aan bod. We staan er als lezer zelden bij stil dat leesplezier het spiegelbeeld is van schrijfplezier. Of is schrijven alleen een ‘corvee’? Door het schrijven verwerkten de broes op een unieke wijze de situatie van vaders levenseinde. Een heel specifiek gegeven is dat het boek uitdrukkelijk luchtig wil zijn, de lezer een glimlach op het gelaat wil toveren. Nochtans is een centraal thema: de euthanasie-wens van Vader. Hoe verzoen je dat? Fragment: voorlichtingsvergadering over euthanasie.

Het derde deel draagt als titel: elk boek verschijnt met zijn eigen handleiding. ‘Drie zonen, chocolade en een cheque’ vertoont een aantal bewust gekozen kenmerken om de verwachtingen van de lezer aan te sturen. Waarin verschilt het boek van ‘klassieke’ romans? Nooit waren voetnoten zo hilarisch, is de oproep tot de lezer zo merkwaardig, verschijnt een roman met twee IKEA-handleidingen, nog nooit verscheen een roman met de waarschuwing ‘verboden onder de vijftig’. Wat vertellen deze ingrepen ons over de kenmerken van een goed boek?

Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur, Humor, Liefde, Familie & Relaties, Emoties & Psychologie

Trefwoorden

Actualiteit, Dood, Eenzaamheid, Familie, Hoe ontstaat een boek

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Interactieve lezing, Vertellen

Materiaal

Beamer, Illustraties, Micro

Praktische aanpak

uit ervaring weet ik dat je zo weinig mogelijk op technologie moet rekenen. Je moet altijd in staat zijn om gewoon als jezelf, zonder micro, zonder scherm, je verhaal te vertellen en je toehoorders te betrekken. Mijn broers zijn zeker bereid om aan lezingen mee te werken, want de manier waarop we hebben samengewerkt is heel boeiend.

Duur

Een uur, gevolgd door vraag- en antwoord.

Voorkeurdagen

geen voorkeur

Samenwerking

als mijn broers zich kunnen vrijmaken of er is speciale vraag naar, dan willen zij graag meewerken.

Tarief

Prijs 1e lezing/dag:135,00 euro
Prijs 2e en 3e lezing/dag:50,00 euro
Extra bijdrage voor grote groepen:50,00 euro
Extra bijdrage voor lezingen op maat en bijzondere opdrachten:100,00 euro
Opmerking