Dominique De Groen
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
 • Dichter
Contactgegevens
Dominique De Groen
0479273136
0479273136
Dominique De Groen (°1991) is schrijver, beeldend kunstenaar en medeoprichter van Marktcorruptie, een label voor DIY-uitgaves. Bij het balanseer publiceerde ze de dichtbundels Shop Girl (2017), Sticky Drama (2019) en Offerlam (2020). Ze publiceerde literaire teksten en essays in/op o.a. Samplekanon, nY, Rekto:verso, De Internet Gids, COLLATERAL en Het Liegend Konijn. Momenteel werkt ze aan een roman.
 • Offerlam (het balanseer, 2020) - Poëzie
 • Sticky Drama (het balanseer, 2019) - Poëzie
 • Shop Girl (het balanseer, 2017) - Poëzie

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 18+
 • 15 - 18 jaar

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leerkrachten
 • Leesclubs
 • Ouderen
 • Personen met een migratieachtergrond
 • Personen voor wie Nederlands de tweede taal is
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen
 • Andere

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Afhankelijk van de organisatie of het evenement:

- Voordrachten uit eigen werk (soms met multimediale dimensie: bv. gebruik van video, projectie, geluid,...)
- Lezingen in opdracht over bepaalde thema's
- Poëticale lezingen, over wat poëzie is of kan zijn en doen
- In gesprek gaan met andere auteurs over mijn eigen werk, werk van anderen of poëzie en literatuur in het algemeen
- Panelgesprekken over poëzie of literatuur

Inhoudelijk ligt de focus voor mij op hoe poëzie zich verhoudt tot een bredere politieke, sociale, economische en culturele context. Ik zie kunst niet als iets dat losstaat van de maatschappij of van het politieke. Mijn poëzie zelf is behoorlijk politiek (mijn debuutbundel gaat bv. over de supply chain van de mode-industrie, en de uitbuiting die daarmee gepaard gaat; mijn nieuwere werk is eerder ecokritisch). Kritiek op de consumptiemaatschappij, ecokritiek, feminisme,... zijn dan ook vaak impliciet of expliciet in mijn werk aanwezig. Ik hoop op die manier het belang en de relevantie van poëzie, in een bredere context dan enkel de literaire ivoren toren, te laten voelen.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur, Fantasy, Sprookjes & Legendes, Emoties & Psychologie, Kunst & Cultuur, Geschiedenis & Politiek, Natuur, Dieren & Milieu, Mens & Maatschappij, Geen specifiek thema

Trefwoorden

Fictie, Literatuur, Magie , Milieu, Poëzie

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Interview, Performance, Voorlezen

Materiaal

Beamer, Eigen werk, Laptop, Micro, Video/film, Andere

Praktische aanpak

Duur

Afhankelijk van het evenement

Voorkeurdagen

Samenwerking

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.