Guido Cuyvers
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Non-fictieauteur
Contactgegevens
Guido Cuyvers
014812683
0471311146
Guido Cuyvers studeerde criminologie, familiale en seksuologische wetenschappen en filosofie aan de KULeuven. Hij doctoreerde in de criminologie met een onderzoek over de secundaire victimisatie van slachtoffers van misdrijven. Hij bracht zijn professioneel leven door in het hoger onderwijs in verschillende functies, ondermeer, als docent, onderzoeker en departementshoofd. Psychologie, kwaliteitszorg en gerontologie waren zijn topics. Zijn interesse ligt nu vooral in actuele maatschappelijke thema’s zoals het maatschappelijk engagement van mensen, constructief ouder worden, de problematiek van haat, de moderne slavernij. Daarover publiceerde hij heel wat boeken en artikels en gaf hij lezingen.
 • Weerloos en zonder waarde (Garant, 2020) - Non-fictie
 • Ouderenbeleid - Ouderen en samenleving waarderend verbinden (Garant, 2020) - Non-fictie
 • (On)macht van haat (Gompel & Svacina, 2018) - Non-fictie
 • Het zelfbeeld; de mens in dialoog mete zichzelf en de wereld (Garant, 2008) - Non-fictie
 • Zorgen voor kwaliteit (7de uitgave) (LannooCampus, 2007) - Non-fictie
 • Op de vleugels van de hoop (Icartus, 1999) - Non-fictie

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 15 - 18 jaar
 • 18+
 • 55+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Leesclubs
 • Ouderen
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Ik maak een onderscheid tussen jongeren en volwassenen. Ik ga ervan uit dat jongeren de lezing in klas-of groepsverband krijgen wat veel mogelijkheden biedt om henzelf actief te betrekken. Lezingen voor volwassenen worden doorgaans in aula-achtige omgeving/formule georganiseerd waardoor een lezing met achteraf vragen en discussie meer geschikt is. Indien de organisator expliciet kiest kiest voor een vorming in kleinere groep, dan is in mijn ervaring ook daar de zeer actieve benadering (zoals bij de jongeren) goed te gebruiken.

Inhoud

Voor 15-18 jarigen
- Een casus
- Wat verstaan we onder haat
- Hoe werkt haat
- In welke vormen komt haat tot uiting in de samenleving: Interpersoonlijk, in groepen, als haatgedreven conflict tussen volkeren

- Gevolgen voor hater – gehate – samenleving
- Wat kunnen jongeren, de samenleving, het onderwijs etc. doen?
- Vrede als alternatief voor haat: vergeving

Voor volwassen
- Een casus
- Definitie van haat
- Ooorzaken en gevolgen
- Haat tussen personen
- Haat groepen
- Haatconflicten tussen volkeren
- Voorbij de haat: Preventie, interventie, vergeving

Voor de verschillende onderdelen gebruik ik telkens een casus uit het boek, met verwijzing naar de andere casussen die dan via het lezen van het boek te verkennen zijn. Bv. tijdens lezing: casus van Rwandese genocide bij wijze van voorbeeld. Andere casussen zijn te lezen. Tijdens de lezing maak ik ook gebruik van enkele quotes die in het boek vermeld zijn, bv. van Desmond Tuti, bij wijze van smaakmakers.

Voor de volwassenen geef ik ook een vragenlijst mee die ze kunnen gebruiken wanneer ze een boek (roman, detective , enz.) lezen om tot een genuanceerde analyse van en reflectie op het verhaal te komen.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Emoties & Psychologie, Geschiedenis & Politiek, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Engagement, Maatschappij , Pesten, Politiek, Psychologie

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Interactieve lezing, Vragenronde

Materiaal

Beamer

Praktische aanpak

1 Voor de jongeren - 1 Casus voorgesteld via woord en foto's o Interactief gesprek over wat in die casus haat zou zijn. o Vanuit het gesprek komen tot een omschrijving van haat - 2 Toelichting van de psychologische mechanismen die spelen - 3 Vormen van haat o Telkens korte casus uit het boek voorstellen (woord en beeld). Ik vraag hierbij naar eigen ervaringen en laat de jongeren van daaruit naar de essentie zoeken. - 4 Wat te doen o Groepsgesprek aangevuld met korte toelichting over wat ze zelf kunnen doen (bv op school of in jeugdbeweging) en wat de samenleving kan doen. Dit wordt gekoppeld aan de elementen uit mijn boek. - 5 Afronding o Essentie door hen laten verwoorden o Slot: persoonlijke getuigenis uit het boek 2 Voor volwassenen Deel 1 1 Casus voorstellen – ook met visueel materiaal 2 Aan de hand van de casus komen tot een omschrijving van haat 3 Toelichting van enkele mechanismen die spelen bij haat 4 Vormen van haat 5 De haat voorbij: Preventie – herstelbenadering – vergeving. Dit geheel kan dienen als een handleiding voor een kritische reflectie op verhalen in de literatuur. 6 Casus als afronding Deel 2 Vragen vanuit publiek – gelegenheid tot discussie

Duur

duur af te spreken - doorgaans 2 tot 2,5 uur.

Voorkeurdagen

geen voorkeur

Samenwerking

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.