Ludo De Witte
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Non-fictieauteur
Contactgegevens
Ludo De Witte
+32475965311
°1956, socioloog, deeltijds werkzaam als verslaggever Vlaams Parlement, onafhankelijk onderzoeker en publicist. Publiceerde in september 2017 een klimaatboek met de titel "ALS DE LAATSTE BOOM GEVELD IS, ETEN WE ONS GELD WEL OP. Het kapitalisme versus de aarde". Publiceert in september 2021 een boek over de Belgische rol in de moord op de Burundese premier Louis Rwagasore (1961), "Moord in Burundi", EPO.
 • Huurlingen, geheim agenten en diplomaten (Van Halewyck, Leuven, 2014) - Non-fictie
 • Wie is bang voor moslims? (Van Halewyck, Leuven, 2004) - Non-fictie
 • De moord op Lumumba (Van Halewyck, Leuven, 1999) - Non-fictie
 • Crisis in Kongo (Van Halewyck, Leuven, 1996) - Non-fictie

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 15 - 18 jaar
 • 18+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Leerkrachten
 • Ouderen
 • Personen met een migratieachtergrond
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Lezingen worden ondersteund met een PowerPoint-presentatie, eventueel ook met korte uittreksels uit documentaires waaraan ik meewerkte (met name documentaires over de dekolonisatie van Congo).
De lezingen over Congo worden opgebouwd rond de iconische confrontatie op onafhankelijkheidsdag, op 30 juni 1960, tussen de vertegenwoordigers van de vroegere kolonisator en de gekoloniseerden. De speeches van de Belgische koning Boudewijn, de Congolese president Kasa Vubu en de eerste minister Lumumba worden voorgelezen en becommentarieerd. Aan de hand van de verschillende voorontwerpen van de speech van koning Boudewijn, opgesteld door zijn entourage en de Belgische premier, wordt het dekolonisatieproces geanalyseerd en de strategie van de koloniale machthebbers uiteengezet.
Geïllustreerd met excerpten van speeches, nota’s en telexen van topfiguren van de Amerikaanse en Belgische regering, van VN-personeel en van diplomaten en geheimagenten wordt de Congocrisis ontrafeld als een confrontatie tussen een Congolese regering, gesteld op haar onafhankelijkheid, en een internationale coalitie van westerse machten die onder de paraplu van de VN die de regering uiteindelijk ten val brengt. Tekstanalyse wijst op de verschillen tussen propagandistisch taalgebruik ten behoeve van de achterban, diplomatiek jargon en omfloerste, gecodeerde boodschappen waarvan de onwettige, verwerpelijke inhoud ingeval van een lek of ontdekking op een geloofwaardige manier moet kunnen worden ontkend.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Geschiedenis & Politiek, Natuur, Dieren & Milieu

Trefwoorden

Afrika, Arabische wereld, Ecologie, Geschiedenis, Racisme

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Interview, Voorlezen

Materiaal

Beamer, Laptop, Video/film

Praktische aanpak

Beamer.

Duur

2 uur

Voorkeurdagen

Geen

Samenwerking

Neen

Tarief

Prijs 1e lezing/dag:300,00 euro
Prijs 2e en 3e lezing/dag:300,00 euro
Extra bijdrage voor grote groepen: euro
Extra bijdrage voor lezingen op maat en bijzondere opdrachten: euro
Opmerking