Bekvegter
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Slamdichter
Contactgegevens
Neem contact op met Literatuur Vlaanderen om de contactgegevens van de auteur op te vragen: info@auteurslezingen.be
Gevraagd naar een levensbeschrijving is Bekvegters eerste respons het feit dat hij daar eigenlijk niet zo van houdt, want vaak draait zo'n bio uit op een opsomming van behaalde poëzieprijzen. En daar gaat het niet om.

Het gaat om de inhoud. Daarom probeert hij teksten te schrijven over de voor hem relevante onderwerpen zoals politiek, sociale ongelijkheid, racisme,... kortom over de uitwassen van onze gezellige samenleving.
Toen hij in 2012 de slam poetry leerde kennen, vielen alle puzzelstukjes op hun plaats. Slam bleek het ideale medium om de liefde voor taal te combineren met de dorst naar poëtisch gekaderde straatwijsheden en de honger naar geëngageerde thematiek. Bovendien liet het hem toe om ongeremd in het openbaar zijn cynisme te spuien. Hij combineerde ook zijn nieuwe liefde, slam poetry, met zijn oude vlam, graffiti.
Maar hij slamt dus niet om zijn naam op affiches te zien prijken, hij slamt om mensen iets te vertellen. Over vergeten geschiedenis en onbezongen helden. Over ergernis en tristesse. Hij voert de luisteraar militante teksten op een bedje van woordspelingen en metaforen.
 • Slamdichter, geen boeken gepubliceerd. (Slamdichter, geen boeken gepubliceerd., 2017) - Geïllustreerd boek

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 15 - 18 jaar
 • 18+
 • 55+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leerkrachten
 • Leesclubs
 • Personen met een migratieachtergrond
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen
 • Array

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Een slamlezing kan allerlei zaken inhouden: performance, interview, workshop, ... of een combinatie van verschillende elementen; dit in overleg met de organisator en afgestemd op het doelpubliek.
In een workshop wordt een introductie gegeven tot slam poetry en worden verschillende tekstuele elementen die aanwezig zijn in een slamtekst besproken en geoefend. Ook het performen wordt belicht, waardoor de deelnemers op het eind van de workshop een afgewerkt stuk tekst kunnen voordragen.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur, Reizen, Steden, Landen & Culturen, Emoties & Psychologie, Kunst & Cultuur, Geschiedenis & Politiek, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Creativiteit, Engagement, Interculturaliteit, Maatschappelijke problemen , Poëzie , Politiek, Taal

Opmerkingen

"Slam poetry is een genre dat zowel inhoudelijk als vormelijk veel vrijheid biedt. Het kan daardoor een zeer veelzijdige, krachtige expressievorm zijn. Deelnemers van een workshop worden dan ook aangemoedigd om zelf te kiezen wat ze in hun tekst willen bespreken, hoe persoonlijk ze dit zullen maken en welke toon ze daarbij gaan hanteren. Respect naar elkaars tekst/performance toe is belangrijk. Wat mijn eigen teksten betreft hecht ik veel belang aan oprecht engagement. Dit vul ik niet alleen in door te slammen voor zeer diverse groepen maar ook door mijn teksten als spreekbuis te hanteren voor zij die niet voldoende worden gehoord. In mijn optiek kan er nooit genoeg worden geschreven/gesproken over politiek en de daaraan gekoppelde maatschappijkritiek. Zelfreflectie is eveneens een belangrijk thema. Ik maak graag teksten waar over nagedacht kan/moet worden; woordspelingen en andere taalkunstjes zorgen daarbij voor de luchtigere noot."

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Doe-momenten, Groepsgesprek, Interactieve lezing, Performance, Vertellen, Vragenronde

Materiaal

Bord, Flipover, Laptop, Micro, Video/film

Praktische aanpak

"Bij een performance breng ik eigen slamteksten. Dit kan afgewisseld worden met een vragenronde e.d. Wat workshops betreft verwijs ik naar "Inhoudelijke aanpak lezingen"."

Duur

De duur van een lezing hangt af van het/de format(s) waar de organisator voor kiest (performance, interview, workshop,...). Bij een workshop speelt het aantal deelnemers ook een rol.Meestal duurt een lezing tussen 1 en 3 uur, overeen te komen met de organisator.

Voorkeurdagen

Vermits ik voltijds werk ben ik meestal 's avonds en in het weekend vrij. Om een lezing te geven tijdens de school- of kantooruren moet ik verlof regelen, dus gelieve dit ruim op tijd aan te vragen.

Samenwerking

Normaal gezien geef ik de lezingen alleen. Indien gewenst kan ik ook wel een collega-slammer optrommelen.

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.