Max Greyson
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
 • Dichter
 • Performer
 • Slamdichter
 • Podiumdichter
 • Theaterauteur
Contactgegevens
Max Greyson (1988) is een dichter, prozaschrijver en spoken word performer uit Antwerpen.

Sinds 2011 gaat hij heel Europa rond als spoken word performer in internationale, interdisciplinaire muziektheatervoorstellingen van Roots & Routes en Intercamino. Zo performde hij intussen onder meer op Fabbrica Europa in Firenze, Sommerblut Festival Keulen en op het Sziget Festival in Boedapest.

In 2015 werd hij vice-kampioen Poetry Slam van Nederland, waar hij complimenten naar zijn hoofd kreeg als: de lyricus, de muzikale dichter en de vernieuwer van zinnen.

In oktober 2016 verscheen zijn debuutbundel 'Waanzin Went Niet' bij de Arbeiderspers. In 2019 volgde de gedichtenbundel 'Et alors' en in 2021 de roman 'Een waarschijnlijk toeval'.
 • Een waarschijnlijk toeval (De Arbeiderspers, 2021) - Proza
 • Et alors (De Arbeiderspers, 2019) - Poëzie
 • Waanzin went niet (De Arbeiderspers, 2016) - Poëzie

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 15 - 18 jaar
 • 18+
 • 55+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Beginnende lezers
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leerkrachten
 • Leesclubs
 • Ouderen
 • Personen met een migratieachtergrond
 • Personen voor wie Nederlands de tweede taal is
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen
 • Andere

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Een levendig gesprek, doorspekt met voordracht en performance van eigen teksten. Of een interactief uitwisselen van gedachten over literatuur, poëzie en podiumkunst met voorbeelden. Of een uitdaging om met z'n allen aan het schrijven te gaan.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur, Reizen, Steden, Landen & Culturen, Liefde, Familie & Relaties, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Doe-momenten, Groepsgesprek, Interactieve lezing, Interview, Performance, Vertellen, Voorlezen, Vragenronde, Andere

Materiaal

Andere

Praktische aanpak

Alles is mogelijk en te bespreken. "Ik vertrek steeds vanuit de stelling dat taal en expressie een stem moeten krijgen. Dat kan praktisch, door samen aan het schrijven te gaan, of door in een gesprek uit te zoeken waar de grenzen liggen van taal en expressie. Ik perform graag, dus dat hoort er steeds bij."

Duur

Alles is mogelijk en te bespreken.

Voorkeurdagen

Geen voorkeurdagen.

Samenwerking

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.