Dree Peremans
Over de auteur
 • Kinder- en jeugdauteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
 • Biograaf
 • Essayist
Contactpersoon
Dree Peremans
33680080590
33680080590
Dree Peremans (1949) werkte van 1971 tot 2001 voor BRT/VRT als presentator-producer van allerhande programma's zoals 'Kramiek', Folk op Donderdag', 'Het einde van de wereld' en was daarnaast actief in de folk-en chansonwereld als publicist voor allerlei bladen, en occasioneel als optredend artiest. Als auteur spitst hij zich vooral toe op volkscultuur, Patagonië en sprookjes.
 • Wannes: hier is hem terug (EPO, 2016) - Biografie
 • Nog lang en gelukkig (EPO, 2015) - Proza
 • Patagonië : het einde van de wereld (EPO, 2014) -
 • Dirk Van Esbroeck, Reiziger (EPO, 2009) - Essay
 • De bronnen van de folk (EPO, 2003) - Essay
 • De vrouw die winden liet : sprookjes en volksverhalen (Globe, 1998) - Proza
 • Sprookjes van het einde van de wereld (Globe, 1996) - Proza
 • Encyclopedia Patagonica (3 delen) (Roularta, 1993) - Essay

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

Nadere omschrijving doelgroep:

Opmerkingen:

Volwassenen en eventueel scholieren, met de nodige interesse in muziek in het algemeen en volksmuziek/folk in het bijzonder!

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Mijn lezingen zijn gebaseerd op:

- mijn boek Naar de bronnen van de folk (EPO, 2006), waarin ik op zoek ga naar de herkomst van het Nederlandstalige volksliedrepertoire en waarin de achtergronden worden geschetst van enkele essentiële figuren in de Vlaamse folkrevival (Wannes, Walter De Buck, Rum, Brabants Volksorkest, 't Kliekske, Kadril, Laïs, …)

- de biografie van Dirk Van Esbroeck (EPO, 2010) waarin ik de figuur Dirk Van Esbroeck beschrijf met al zijn achtergronden en zijn rol in de Vlaamse folk en het Nederlandstalige Chanson (gezongen poëzie!) en zijn bijzondere rol in de verspreiding van de Argentijnse muziek in de Nederlanden

- de biografie van Wannes Van de Velde (EPO, 2016), de godfather van de Vlaamse folk en artistieke duizendpoot, die naast zijn belang voor de volksmuziek ook een belangrijke figuur was in de theaterwereld en die o.m. met zijn bijdrage aan Mistero Buffo een onuitwisbaar stempel heeft gedrukt op het Vlaamse cultuurleven

- mijn jarenlange ervaring als producer bij VRT radio 1

Thema's en trefwoorden

Thema's

Trefwoorden

Opmerkingen

- Volksmuziek of folk? Welk begrip dekt welke lading en hoe kan je dat definiëren? - sleutelfiguren in het Nederlandstalige luik daarvan, waarbij uiteraard de bekende Vlamingen de revue passeren (zie hoger), maar ook de Nederlanders niet worden vergeten (Coby Schreijer, Fungus, Rob Smaling, Wolverlei, …) - belang van een culturele erfenis, die teruggaat tot in de vroege middeleeuwen met Hendrik Van Veldeke; in de negentiende eeuw een belangrijke opleving heeft gekend met figuren als Jan Frans Willems, Florimond Van Duyse, Edmonde de Coussemaker, August Hoffmann von Fallersleben…; de teloorgang tijdens het interbellum en na de Tweede Wereldoorlog én de revival van de jaren 1960 tot heden

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Materiaal

Praktische aanpak

Mijn lezingen zijn een wandeltocht, een vertelling langs de grote lijnen van de volksmuziek/folk met tegelijkertijd ook oog voor de historische context en de culturele en politieke omstandigheden van de diverse periodes waarin die muziek een rol heeft gespeeld/speelt. Daarbij maak ik graag gebruik van muzikale voorbeelden en van verhelderend beeldmateriaal.

Duur

Een gewone lezing mag begoot worden op een uur. Voor een meer gespecialiseerd publiek kan dat twee keer 45 minuten worden.

Voorkeurdagen

Samenwerking

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.