Hans Vanacker
Over de auteur
 • Kinder- en jeugdauteur
 • Auteur
Contactgegevens
Hans Vanacker (°1960, Gent) studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit Gent. Hij is licentiaat (Nederlands, Engels) en behaalde ook het Kandidaatsdiploma Duits. Van 1985 tot 1989 was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep Nederlandse Literatuur van de Universiteit Gent.

Sinds 1989 is Vanacker werkzaam bij de Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel vzw (als redactiesecretaris-eindredacteur van het Franstalige tijdschrift "Septentrion" en is ook verantwoordelijk voor het redactiesecretariaat en de eindredactie van verschillende anderstalige publicaties van Ons Erfdeel). Hij publiceerde artikelen in de periodieke publicaties van Ons Erfdeel vzw en meerdere andere boeken en tijdschriften.

Sinds 2007 schrijft Vanacker jeugdboeken. Achter de heuvels’ (2015), een verhaal over een kindslaaf in Afrika, werd genomineerd voor de "Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen" In 2022 verscheen zijn meest recente boek, "Morgen gaat het beter", met verborgen armoede als centrale thema.
Vanackers verhalen belichten vaak op kindermaat maatschappelijke problemen (zoals pestgedrag, discriminatie, armoede) en af en toe laat hij zijn passie voor de belangrijkste bijzaak van het leven (voetbal) de vrije loop.
 • Morgen gaat het beter (De Eenhoorn, 2022) - Boek voor kinderen
 • Villa Neptune (De Eenhoorn, 2019) - Boek voor kinderen
 • Achter de heuvels (De Eenhoorn, 2015) - Boek voor kinderen
 • Bus 26 (De Eenhoorn, 2012) - Boek voor kinderen
 • Dug-out (De Eenhoorn, 2009) - Boek voor kinderen
 • Rode veters (De Eenhoorn, 2007) - Boek voor kinderen

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 11 - 12 jaar

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Personen met een migratieachtergrond
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Door gesprek met het publiek interesse wekken voor thema's die ik in mijn boeken probeer aan te kaarten (discriminatie, pesterijen, verborgen armoede) en ook voor een wereld ver van hier (en toch dichtbij) die ik in een van mijn boeken evoceer: West-Afrika.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur, Reizen, Steden, Landen & Culturen, Emoties & Psychologie, Geschiedenis & Politiek, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Afrika, Armoede, Pesten, Racisme, Sport

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Groepsgesprek, Voorlezen, Vragenronde

Materiaal

Foto's, Laptop

Praktische aanpak

Door gesprek en op kindermaat interesse proberen te wekken voor maatschappelijke thema's die aansluiten bij de boeken die ik heb gepubliceerd: armoede, discriminatie, racisme. Aandacht vragen voor een wereld ver van hier die bij nader inzien dichter bij is dan verwacht: West-Afrika. De link leggen tussen de aangekaarte thema's / problemen en mijn boeken, bij voorbeeld door enkele passages voor te (laten) lezen. De deelnemers zelf hun mening laten formuleren en onderbouwen.

Duur

Een uur

Voorkeurdagen

Dinsdag en donderdag, maar andere dagen kunnen ook

Samenwerking

/

Tarief

Prijs 1e lezing/dag:200,00 euro
Prijs 2e en 3e lezing/dag:100,00 euro
Extra bijdrage voor grote groepen: euro
Extra bijdrage voor lezingen op maat en bijzondere opdrachten: euro
Opmerking