Ria Massy
Over de auteur
 • Kinder- en jeugdauteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
Contactgegevens
Ria Massy
0486653754
0486653754
Ria Massy is lesgever aan volwassenen die het Nederlands nog niet volledig machtig zijn.

In 2015 schreef ze 'De taart van Tamid'. Het is een Wablieft-boek, wat inhoudt dat het taalgebruik zeer eenvoudig en toegankelijk gehouden is. Het zijn drie verhalen die immigratie en integratie thematiseren.
 • De taart van Tamid. (uitgeverij Vrijdag, 2015) - Proza

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 11 - 12 jaar
 • 18+
 • 13 - 14 jaar

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Personen met een migratieachtergrond
 • Personen voor wie Nederlands de tweede taal is
 • Bibliotheken
 • Scholen

Opmerkingen:

In principe is de doelgroep volwassenen met een beperkte kennis van het Nederlands. (min. 1.1 niveau) Eén van de verhalen in het boek gaat over een kind dat met zijn vader naar België komt, en dat spreekt ook 10-11jarigen aan, of 12-13jarigen die een beperkte kennis van het Nederlands hebben.

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Ik ben zelf lesgever aan volwassen laaggeschoolde anderstaligen.
Op basis van hun verhalen heb ik 'de taart van Tamid' geschreven.

Voor de lezingen zijn er verschillende mogelijkheden:
Ik begin met een stukje voor te lezen.
Wat herkennen de luisteraars in het verhaal? Wat is hetzelfde? Wat is anders?
Dan kan:
Zoeken naar de verhalen van de deelnemers (iedereen heeft een verhaal).
Gesprek rond inburgering(sproblemen).
Gesprek rond emoties die met migratie te maken hebben.

En verder kan elk voorstel besproken worden.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Reizen, Steden, Landen & Culturen, Liefde, Familie & Relaties, Emoties & Psychologie, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Familie, Interculturaliteit, Maatschappelijke problemen , Racisme, Verdriet

Opmerkingen

De lezing gaat vooral over de kleine en grote problemen bij inburgering is een nieuw land, nieuwe cultuur... Hoe voelt dat? Wanneer kan je wel of niet op begrip rekenen? Wat zijn de misverstanden, miscommunicaties? (Bij het verhaal van Arras): Hoe beleeft een kind dit?

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Groepsgesprek, Interactieve lezing, Voorlezen, Vragenronde

Materiaal

Eigen werk

Praktische aanpak

Ik lees een stukje voor uit het boek. Van daaruit vertrekken we voor een gesprek: Wat herken je? Wat is bij jou anders? Hetzelfde? Wat vind jij moeilijk/gemakkelijk in België? Bij voldoende tijd zoeken we naar het verhaal in elke persoon: in groepjes ondervraagt men elkaar naar een speciale gebeurtenis. Van daaruit maken we een (paar) kort(e) verha(a)l(en). Een bord of flipover is handig. Een 'open' stoelopstelling. Afhankelijk van het aantal luisteraars een micro.

Duur

Eén tot twee (les)uren(bespreekbaar)

Voorkeurdagen

liefst woensdag, andere dagen af te spreken

Samenwerking

niet specifiek, maar is bespreekbaar.

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.