Winny Ang
Over de auteur
 • Kinder- en jeugdauteur
 • Auteur
Contactgegevens
Neem contact op met Literatuur Vlaanderen om de contactgegevens van de auteur op te vragen: info@auteurslezingen.be
Winny Ang is geboren in 1975 in Leuven. Haar wortels leiden naar Indonesië en China. Mede vanuit haar beroep als (culturele) kinder-en jeugdpsychiater heeft Winny een enorme voorliefde voor verhalen van een diversiteit van mensen. Ze woont in Antwerpen met Tom en hun drie dochters. Winny heeft vele passies waaronder een fascinatie voor kinderboeken.
 • Op zoek naar Yori (Studio Sesam, 2015) - Boek voor jongeren

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • - 6 jaar
 • 6 - 8 jaar
 • 18+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Beginnende lezers
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leerkrachten
 • Array
 • Personen met een migratieachtergrond
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

1) doelgroep kinderen: 4-8 jaar
Het verhaal voorlezen. Er is een pop gemaakt van het hoofdpersonage wat het verhaal direct tastbaarder maakt.
Bespreken van thema's uit de leefwereld van kinderen. Thema's zijn denkbeeldigen vriendjes, erbij horen, pesterijen, anders zijn, een plek voor jezelf vinden.
Op creatieve manier deze thema's verder een plaats geven: een geheime plek/schuilplaats knutselen, tekenen van denkbeeldige vriendjes, …
2) doelgroep volwassenen
Een interactieve lezing rond diversiteit in relatie tot kinderboeken. Gezien mijn expertise in diversiteit en (geestelijke) gezondheidszorg, geeft ik hier reeds vormingen over. Dit geeft een interessante overlap met thema's rond diversiteit en kinderboeken. Thema's van het multidimensionaal denken, het bewust zijn van vooroordelen, stereotypieën, …. staan hierin centraal. Dit in combinatie met mijn eigen verhaal en eigen (schrijvers)ervaringen.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Reizen, Steden, Landen & Culturen, Emoties & Psychologie, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Anders zijn, Interculturaliteit, Kind

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Doe-momenten, Interactieve lezing, Voorlezen

Materiaal

Beamer, Illustraties, Laptop

Praktische aanpak

Ik vind het belangrijk een 'flexibele' structuur te hebben. Enerzijds schrijf ik een 'draaiboek' uit waarbij de inhoud van de lezing/doe-activiteit is uitgeschreven. Anderzijds vind ik het ook belangrijk dat er ruimte is voor de inbreng van de deelnemers. Op vlak van methodiek gebruik ik een ervaringsgerichte aanpak waarbij ik enerzijds mijn expertise, ervaringen gebruik doch ook sterk inzet op de ervaringen van de deelnemers. Op vlak van vormgeving gebruik ik graag woord en beeld (bewegend/stilstaand) om mijn lezing mee in te kleuren.

Duur

1,5 uur-2 uur

Voorkeurdagen

Samenwerking

Deze lezingen kunnen gegeven worden in combinatie met Fatinha Ramos, de illustratrice van 'Op zoek naar Yori'.

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.