Hanaa Boubouh
Over de auteur
 • Kinder- en jeugdauteur
 • Auteur
Contactgegevens
Hanaa Boubouh
0485889551
Hanaa Boubouh is geboren en getogen in Antwerpen en heeft Marokkaanse roots. Ze heeft ervaring als schrijver, redacteur, vertaler/tolk, leerkracht en sociaal werker.

Haar debuut 'Waar is Parlo?', een kinderboek, verscheen in maart 2015.

U kan haar contacteren voor lezingen, interactieve gesprekken over taal, schrijf-en leesbevordering, identiteit, diversiteit en cultuur.
 • Waar is Parlo? (Studio Sesam, 2015) - Boek voor kinderen

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • - 6 jaar
 • 6 - 8 jaar
 • 9 - 10 jaar
 • 11 - 12 jaar
 • 13 - 14 jaar
 • 15 - 18 jaar
 • 18+
 • 55+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Beginnende lezers
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leerkrachten
 • Leesclubs
 • Ouderen
 • Personen met een migratieachtergrond
 • Personen voor wie Nederlands de tweede taal is
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Mijn kinderverhaal bevat een aantal uitgewerkte doe-tips voor ouders, voorlezers en kinderen om aan de slag te kunnen gaan in een diverse omgeving. We leren kinderen hoe ze om kunnen gaan met de andere, ze leren wat vertrouwen, vriendschap en dankbaarheid betekent over de grenzen heen, hoe anderen leven, enz.
Kortom ze proeven van de superdiversiteit in een kinderboek en de veelzijdigheid van een personage. Kinderen worden tevens aangemoedigd om te lezen, want lezen verrijkt je fantasiewereld en is een grote meerwaarde om dichter bij elkaar te komen.
Mijn engagement kan aangepast worden aan de doelgroep (thema's interculturaliteit, religie, islam, maatschappelijke problemen, racisme enz.). Dus ook met jongeren en volwassenen kan ik aan de slag. Tijdens de gewenste werkvormen overlopen we de verschillende mogelijkheden om aandacht te schenken aan superdiversiteit a.d.h.v. een (kinder)boek naar keuze. We kunnen ook dieper inzoomen op ‘didactische’ tips bij verhalen, als leerkracht kan ik je alsook verschillende tips aanreiken. Met mijn migratieachtergrond, kan ik je ook vertellen, over de lees- en leefwereld van kinderen, jongeren en volwassenen met andere roots en deze kinderen en jongeren meer aanmoedigen tot schrijven en lezen.
Tenslotte ervaren de deelnemers aan de lezing wat het betekent om stereotiepe beeldvorming te doorbreken en diversiteit als vanzelfsprekend naar voor te schuiven als (voor)lezer van (kinder)boeken. Alsook leert de deelnemer de denk- en schrijwereld van een auteur met migratieroots beter kennen.
Dankzij mijn meertaligheid kan ik lezingen in verschillende talen aanbieden.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Liefde, Familie & Relaties, Kunst & Cultuur, Fantasy, Sprookjes & Legendes, Reizen, Steden, Landen & Culturen, Taal & Literatuur, Religie & Spiritualiteit, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Anders zijn, Arabische wereld, Interculturaliteit, Islam, Racisme

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Doe-momenten, Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Groepsgesprek, Interactieve lezing, Interview, Vertellen, Voorlezen, Vragenronde

Materiaal

Beamer, Bord, Eigen werk, Foto's, Illustraties, Kamishibai, Laptop, Muziek

Praktische aanpak

Aan de hand van de gewenste vraag, kunnen verschillende werkvormen (rollenspel, vragenronde, interactieve gesprekken enz.) gebruikt worden en leren we de wereld van de andere beter kennen aan de hand van literatuur en verhalen, alsook de maatschappij en de leefwereld van onze medemens in de ruime zin van het woord.

Duur

2 uur.

Voorkeurdagen

Bespreekbaar.

Samenwerking

Indien gewenst kan ik steeds samenwerken met een illustrator.

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.