Geert Jan Beeckman
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Dichter
Geert Jan Beeckman (° Welle, 1961) debuteerde bij Uitgeverij P met 'Diep in het seizoen' (2007) waarmee hij de Herman de Coninckprijs won voor het beste debuut. In 2008 won hij de Mark Braet Poëzieprijs van de stad Brugge & Het Masereelfonds met het gedicht 'Bloesem'. In 2011 verscheen zijn tweede bundel 'Hersenneerslag'. In 2015 verscheen zijn derde bundel 'Bloedgroepen'. In 2021 verscheen zijn vierde bundel 'Woestijnzcht'

Hij publiceerde gedichten in o.a. Poëziekrant, Het Liegend Konijn, Deus ex Machina en Meander. Zijn gedichten werden opgenomen in verschillende bloemlezingen zoals Geef mij de tijd (Uitgeverij Muntinga, 2008),
Naakt lopen met je hersenen (Van Gennep, 2012) en De 100 beste gedichten ( VSB Poëzieprijs 2012). Verder leverde hij gedichten aan voor tentoonstellingen in combinatie met beeldende kunst en is hij verbonden aan het S.M.AK. waarvoor hij impressies schrijft bij tentoonstellingen en installaties.
 • Woestijnzucht (Uitgeverij P, 2021) - Poëzie
 • Bloedgroepen (Uitgeverij P, 2015) - Poëzie
 • Hersenneerslag (Uitgeverij P, 2011) - Poëzie
 • Diep in het seizoen (Uitgeverij P, 2007) - Poëzie

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 15 - 18 jaar
 • 18+
 • 55+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Sociaal-culturele verenigingen
 • Bibliotheken
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leesclubs
 • Scholen
 • Andere

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Keuze 1
Tussen de drie bundels 'Diep in het seizoen', 'Hersenneerslag' en 'Bloedgroepen' worden verbanden gelegd en overeenkomsten in de thematiek en persoonlijke invloedssfeer zoals liefde, dood, vervreemding, melancholie, eenzaamheid, het schrijven, het reizen, muziek en de invloed van andere kunstenaars op deze bundels.
Tevens wordt er een focus gelegd op de beeldrijke taal van deze bundels. Soms van een fotografisch realisme, soms van een bedrieglijke abstractie waarbij het zien centraal staat. Een zien dat zich presenteert om daar iets van ons zelf in te herkennen, als raadsel, als grens of fysiek, maar zeker altijd psychologisch. Dat de dichter verbonden is aan het S.M.A.K. in Gent, waarvoor hij op regelmatige basis impressies schrijft bij tentoonstellingen en installaties, komt het inzicht op een interessante manier ten goede. Afhankelijk van de doelgroep kan er via de bundels gekozen worden op welk specifiek onderwerp of thematiek een meer of mindere focus wordt gelegd.

Keuze 2
De dichter leest voor uit zijn laatste bundel 'Bloedgroepen' en uit nieuw ongepubliceerd werk.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Emoties & Psychologie, Religie & Spiritualiteit, Taal & Literatuur, Reizen, Steden, Landen & Culturen, Liefde, Familie & Relaties, Ziekte, Verlies & Rouw, Kunst & Cultuur

Trefwoorden

Cultuur, Kunst, Muziek, Poëzie , Reizen

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Vertellen, Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Groepsgesprek, Interactieve lezing, Voorlezen, Andere

Materiaal

Beamer, Eigen werk, Foto's, Illustraties, Laptop, Muziek

Praktische aanpak

De lezing kan de keuze hebben van het enkel voorlezen van gedichten via microfoon en het vertellen hoe deze gedichten tot stand kwamen, tot een uitdieping van mijn poetica waarbij via digitale afbeeldingen, muziek of film de onderwerpen en de personages die van invloed zijn op mijn dichtwerk. Deze personages en onderwerpen behoren tot de brede interessesfeer van de dichter zoals reizen, kunst, muziek e.d. Tevens kan de focus en de link gelegd w0rden met het autobiografische karakter van de gedichten en in hoeverre de persoonlijke sfeer deze gedichten hebben gevormd en ingevuld. Dit met thema’s zoals liefde, dood, vervreemding, eenzaamheid vergankelijkheid e.d. en welke invloed deze hebben op de mensen en dingen in het algemeen.

Duur

1 uur

Voorkeurdagen

DonderdagVrijdagZaterdag

Samenwerking

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.