Benedict Wydooghe
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
 • Performer
 • Theaterauteur
Contactgegevens
Benedict Wydooghe (1972) is een Vlaams historicus en auteur. Hij doceert geschiedenis en nieuwe media aan de hogeschool Vives. Wydooghe schrijft regelmatig voor De Standaard. Hij spreekt over diverse thema's. Zo geeft hij voordrachten over de Eerste Wereldoorlog (over de onderwaterzetting van de IJzervlakte in 1914 en over vrouwen in de oorlog) en over nieuwe media (Facebook, social media, videogames...).
 • De sluiswachter van de IJzer. Op zoek naar Hendrik Geeraerts Eerste Wereldoorlog (Witsand, 2014) - Geïllustreerd boek
 • Game over. Over game- en filmgeweld, angst en onzekerheid. (Garant, 2007) - Andere

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 18+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Leerkrachten
 • Ouderen
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leesclubs
 • Array
 • Array

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Een lezing wordt ondersteund met beeldmateriaal en duurt 70 minuten zonder pauze. Met pauze duurt een lezing 70 + 50 minuten.

Korte inhoud nieuwe media-lezing: Internet en games zijn nauwelijks weg te denken uit de jeugdkamer. Ze bezorgen jongeren een pak plezier en geven hen ongekende kansen om de wereld te verkennen. De technologie dwingt de ouders tot een nieuwe manier van opvoeden en leerkrachten tot andere wijzen van lesgeven. Zijn videogames de nieuwe Rock & Roll? Wat is teveel? Hoe zit het met verslaving? Met cyberpesten? Naaktfoto's? Geweld? Tijdens de lezing gaat Wydooghe in op digitale opvoedingsvragen: Hoe ‘lezen’ jongeren een game? Wat spoken ze uit op hun toestellen? Hoe kan je jongeren bijstaan in hun online leven? De spreker is niet alleen alert voor nieuwe valkuilen, hij ziet internet en games als dé codewoorden die toegang geven tot de opvoeding van morgen.

Korte inhoud Eerste Wereldoorlog-lezing: Op 4 augustus 1914 vallen de Duitsers België binnen. De tegenstand die ze ondervinden is hevig. De Duitse overmacht dwingt de Belgen tot de aftocht tot er eind oktober plotseling water tussen Nieuwpoort en Diksmuide stroomt. Iemand heeft blijkbaar de sluizen opengezet... oktober 1914 maakt Hendrik Geeraert en Karel Cogge tot wisselwachters van het lot. In deze lezing zoekt Wydooghe naar de laatste sporen van de onderwaterzetting, een fascinerende tocht langs die plekken waar honderd jaar geleden de wereldgeschiedenis veranderde.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur, Reizen, Steden, Landen & Culturen, Geschiedenis & Politiek, Mens & Maatschappij, Kunst & Cultuur

Trefwoorden

België, Geschiedenis, Non-fictie, Oorlog, Trauma , Cultuur, Media, Pesten, Relatie

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Groepsgesprek, Interactieve lezing, Interview, Voorlezen, Vragenronde

Materiaal

Beamer, Foto's, Laptop, Muziek

Praktische aanpak

De auteur is een verteller.

Duur

Ofwel kiezen we voor een lezing zonder pause van 75 minuten, ofwel duurt de lezing 100 minuten met een pauze na een uur.

Voorkeurdagen

Samenwerking

Graag indien mogelijk. Een muzikant en een acteur. Op aanvraag.

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.