Marc Hendrickx
Over de auteur
 • Kinder- en jeugdauteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
 • Biograaf
 • Theaterauteur
Contactgegevens
Marc Hendrickx werkte achtereenvolgens als researcher, redacteur, vertaler, producent, eindredacteur en uitgever. Hij was actief in de stripwereld, in het literaire leven en in poëziekringen. In 1994 debuteerde hij met het lijvig essayistisch werk 'Elvis A. Presley: muziek, mens, mythe'. Dat boek werd een internationaal succes.
In eigen land volgde een studie over de nieuwe sociale beweging Gaia, in de Verenigde Staten kwam het samen met de Amerikaanse auteur Connie Kirchberg geschreven 'Elvis Presley, Richard Nixon and the American Dream' op de markt.

Een bewerking van de biografie 'Keith - Het genie naast Mick Jagger' volgde, net als een bondig maar volledig werkstuk over de beste sitcom ooit: 'Fawltymania!' In 2002 leverde de auteur met 'Muhammad Ali - Nog altijd de Grootste!' opnieuw een indrukwekkende terugblik af, om in 2004 vriend en vijand te verrassen met het literaire essay 'Yesterday's Tomorrow', dat hem opnieuw op de internationale kaart zette. Na het succes in Vlaanderen verscheen dit boek achtereenvolgens immers ook in Nederland, Australië, Engeland, Canada, Spanje en Portugal.

Samen met co-auteur Dirk Dobbeleers leverde Hendrickx ook drie zeer gewaarde theaterproducties af. 'CoopmanCampioen!' kreeg lovende recensies van De Standaard tot NRC, terwijl 'Den Derby' en 'Den Derby 2' een zelden geziene volkstoeloop over de vloer kregen.

Van 2000 tot 2015 werkte Marc Hendrickx samen met diezelfde Dirk Dobbeleers aan een reeks jeugdboeken voor lezers tussen 12 en 16 jaar; boeken waarin sociaal-maatschappelijk relevante thema's aan bod kwamen op niet-belerende wijze. Jongeren werden geconfronteerd met de thematiek op zo'n manier dat ze er automatisch over gingen nadenken, stijl 'Wat zou IK doen als ik in die situatie zat?' Steevast gingen die boeken vergezeld van een bijhorend, gelijknamig theaterstuk. Hendrickx/Dobbeleers werden met een paar tienduizenden verkochte jeugdboeken en meer dan 1.000 theateropvoeringen, twee vertalingen in het Frans en één verfilming absolute lievelingen bij de doelgroep. Onder zijn jeugdboeken vallen onder meer 'Getreinde wanhoop', 'Wolken en een beetje regen' (hernomen als 'Booster'), 'Ma, pa, puinhoop!?', 'Wapenland' en 'Heb jij ze wel alle vijf?'

Na het stopzetten van de jeugdreeks - de auteur vindt geloofwaardigheid & levensecht schrijven ontzettend belangrijk, en vond de afstand tot de 15-jarigen te groot worden - maakte Marc Hendrickx de balans op van 35 jaar schrijversleven in 'Man in de marge' en kondigde zijn terugkeer aan naar zijn oude liefde non-ficties en naar avondvullend theater.

In 2016 verscheen de derde, definitieve versie van 'Muhammad Ali - Nog altijd de Grootste!' In 2017 komt met 'Elvis dichtbij' een 'tegengewicht' voor zijn nog steeds regelmatig herdrukte biografie uit 1994. In 2018 volgt met 'Libertijns België' een gloednieuwe studie over een belangwekkend onderwerp. Theaterproducties zijn in voorbereiding. Mogelijk volgt een eerste zelfs nog in 2017, maar zowel in 2018 als in 2019 zijn al producties gepland.

De auteur gaf honderden lezingen over zijn jeugdboeken - die periode is nu afgesloten.
Daarnaast wordt Marc Hendrickx als gewaardeerd causeur regelmatig gevraagd om over (één van) zijn non-fictie boeken een voordracht te geven, dan wel om te praten over leven als beroepsauteur in onze contreien. Gezien hij naast het werk aan zijn eigen publicaties stichtend lid is van het enige literaire agentschap dat ons land rijk is, is hij ook een graag geziene gast om te vertellen over publicaties van auteurs van bij ons in het buitenland en het werken van de internationale markt.


 • Elvis dichtbij (Willems Uitgevers, 2017) - Biografie
 • Muhammad Ali - Nog altijd de Grootste! (Xander, 2016) - Biografie
 • Man in de marge (De Vries - Brouwers, 2015) - Biografie
 • Booster (Abimo, 2014) - Boek voor jongeren
 • Heb jij ze wel alle vijf? (Abimo, 2013) - Boek voor jongeren
 • Angie : anders dan de anderen (Kramat, 2011) - Boek voor jongeren
 • Wapenland (Abimo, 2010) - Boek voor jongeren
 • Getreinde wanhoop (Houtekiet, 2003) - Boek voor jongeren
 • Waar de sterre niet bleef stille staan ... : kerstblijspel in twee bedrijven (Toneelfonds Janssens, 2002) - Theatertekst

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 15 - 18 jaar
 • 18+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leesclubs
 • Sociaal-culturele verenigingen

Opmerkingen:

De auteur brengt zowel breed populaire lezingen als meer doelgerichte lezingen - deze laatste bijvoorbeeld over Belgische literatuur in het buitenland en de werking van het literaire veld.

Inhoudelijke aanpak lezingen:

"Met 15 jaar ervaring als lezinggever voor 12+ jongeren rond mijn jeugdboekenreeks enerzijds, en met lezingen rond breed populaire thema's die aan bod komen in mijn non-fictiewerk anderzijds, heb ik bij uitstek aandacht voor het aanzetten tot lezen van mijn publiek. Net het feit dat ik vaak werk rond tot de verbeelding sprekende thema's helpt me om - mits het leuk en dynamisch brengen van die thema's - het publiek ertoe aan te zetten er ook over te gaan LEZEN!"

Thema's en trefwoorden

Thema's

Geschiedenis & Politiek, Mens & Maatschappij, Taal & Literatuur, Kunst & Cultuur

Trefwoorden

Sport, Toneel, (Auto)biografie, Literatuur, Muziek

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Groepsgesprek, Vertellen, Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Vragenronde

Materiaal

Muziek, Beamer, Eigen werk, Laptop

Praktische aanpak

Portable pc met projectie (beamer) en geluid is handig indien beschikbaar - de auteur kàn er zelf voor instaan indien nodig.

Duur

Naar wens. Ideaal is dat 90 tot 120 minuten worden voorzien.

Voorkeurdagen

Geen. Als beroepsauteur kan ik me vrijmaken.

Samenwerking

Neen

Tarief

Prijs 1e lezing/dag:250,00 euro
Prijs 2e en 3e lezing/dag:200,00 euro
Extra bijdrage voor grote groepen: euro
Extra bijdrage voor lezingen op maat en bijzondere opdrachten: euro
Opmerking